Letní integrovaný tábor pro děti z města Větřní 2019


     Od neděle 21. července 2019 do pátku 28. července 2019 se uskutečnil šestý ročník letního pobytového tábora pro děti ze sociálně vyloučené lokality města Větřní. Patronaci nad táborem a samotnou realizaci převzalo tradičně českokrumlovské Centrum pro pomoc dětem a mládeži, o.p.s. a to ve spolupráci s městem Větřní, Jihočeským krajem a Ministerstvem vnitra České republiky.

      Jako táborová základna nám nově posloužilo turistické zařízení DDM Český Krumlov, které se nachází v obci Zátoň. Podobně jako v předešlých letech, tak i v tomto roce bylo hlavním záměrem tábora přiblížit dětem kulturně historickou rozmanitost našeho kraje a zprostředkovat jim skutečnost, že jsou součástí tohoto nesmírně cenného bohatství. Do programu tábora byly ale zařazeny také nejrůznější sociálně preventivní a vzdělávací aktivity.

     První den tábora nás na základně navštívili zástupci Policie ČR včetně psovoda s německým ovčákem Harym, kteří nás poučili o jejich práci. Do programu bylo zahrnuto i několik modelových situací zásahu psovoda.

     Po této návštěvě jsme děti rozdělili do dvou skupin, které měli rozdílný program. První skupina vyrazila do nedalekého Vyššího Brodu na pěší výlet  Opatskou stezkou kolem Wolfgangových vodopádů na nejjižnější poutní místo v ČR s názvem „Maria Rast am Stein“ (v překladu: Odpočinek Panny Marie na kameni). Na zpáteční cestě, při níž jsme prošli křížovou cestu se 14 zastaveními, jsme dětem koupili za odměnu „něco sladkého“.

     Druhou skupinu dětí jsme vzali na rafty. Oproti minulým ročníkům jsme tento rok zvolili jinou trasu řeky Vltavy, a to od kempu „U tří veverek“ do Zátoně. Tento úsek se ukázal být jako dobrá volba. Po cestě jsme si mohli prohlédnout hrad Rožmberk z raftu a dále se nám naskytlo mnoho krásných přírodních scenérií. Počasí nám také přálo, a tak nám nic nebránilo se po cestě několikrát zastavit vykoupat a osvěžit.  Proběhlo také několik „námořních bitev“ ve šplouchání vody mezi jednotlivými rafty.      

     Následující den se nesl na vlně neformálního vzdělávání a prevence. Dopolední program patřil Českému Červenému kříži z Českého Krumlova, kdy nás jeho zástupci přímo na táborové základně seznámili se záchranou života a s prevencí úrazů. Děti si tak mohly vyzkoušet „oživovat“ figurínu nebo ošetřovat nejrůznější umělá poranění.

     Po obědě následoval workshop finanční gramotnosti, při němž byli účastníci seznámeni se základními pravidly hospodaření s penězi.

     Večerní program byl vyhrazen semináři o Romech, který byl zaměřen na jejich historii, kulturu a tradiční zvyky. Součástí tohoto bloku byla i projekce filmového dokumentu s názvem „O čo ide Idě“, jež se týkal snahy známé romské zpěvačky Idy Kelarové o zapojení nadaných mladých romských dětí z romských osad do společných hudebních vystoupení s Českou filharmonií. 

     Další den byl v podstatě zrcadlově obrácený jako první den, aneb rafťáci šli na výšlap na Maria Rast am Stein a obráceně, ti co byli na túře šli na rafty.

     Večerní program byl vyhrazen táborovému ohni a kytarám, kdy si děti mohly zazpívat romské písně a další klasické táborové „odrhovačky“. Bohužel to byl poslední táborový oheň tohoto pobytu, jelikož od následujícího dne byl vyhlášen obecný zákaz rozdělávání ohňů kvůli riziku vzniku požárů.         

   Program následujícího dne byl zahájen seminářem s tématem bezpečného užívání internetu, na nějž jsme si pozvali erudovanou lektorku Martinu Sokolíkovou z neziskové organizace Attavena, která se tomuto tématu věnuje řadu let.

     Po skvělém workshopu a obědě jsme společně s dětmi odjeli na exkurzi do Hasičského záchranného sboru v Českém Krumlově. Byli jsme zde seznámeni s hasičským vybavením, včetně vozového parku a s tím, co práce hasičů obnáší. Na konci exkurze si děti také mohly vyzkoušet stříkat z požární hadice, což vzhledem aktuálnímu horkému slunečnímu počasí ocenili všichni přítomní.

     Po návratu na táborovou základnu jsme nechali děti odpočinout a potajmu jsme se připravovali na noční program, kterým byla „stezka odvahy“. Děti se tak v podvečerních hodinách věnovaly nejrůznějším sportovním aktivitám- stolnímu tenisu, badmintonu, fotbalu a dalším sportům. Pro moc unavené účastníky byly přichystané výtvarné a tvořivé aktivity. Po večerce jsme děti poslali tradičně
do pokojů, avšak jako by něco tušily, vůbec nebyly k utišení. Mezitím jsme kolem základny vytyčili trasu světly a „připravili strašidla“. Přesně ve 22:15 to vypuklo - „vyhnali“ jsme účastníky z pokojů, rozdělili do dvojic a následně vyslali na stezku odvahy. Asi největší úspěch v počtu vylekaných jedinců zaznamenala terénní sociální pracovnice města Větřní, která jakožto „Samara“ (dívka v bílém s dlouhými vlasy do čela a s medvídkem v náručí - dle adaptace světoznámého filmu Kruh) pořádně polekala nejen děti, ale i některé táborové vedoucí. 

     Po dlouhé noci druhý den dopoledne následoval blok zaměřený na "canisterapii“. Na táborovou základnu přijela návštěva z výcvikového canisterapeutického sdružení Hafík. Účastníci tohoto bloku byli seznámeni s pravidly chování se ke psům a s jejich využitím v terapii. Také si mohli sami na sobě vyzkoušet jaké to je být „terapeuticky ošetřen“.  

     V podstatě celý tento den byl věnován zvířatům, jelikož po obědě jsme s dětmi vyrazili autobusem na exkurzi do Zoo Ohrada v Hluboké na Vltavou, kde jsme měli zajištěnou přednášku spojenou s ukázkou plazů v místním návštěvnickém centru. Po přednášce jsme s dětmi prošli celý areál zoologické zahrady.

     Po návratu na základnu jsme jako překvapení posledního večera uspořádali živý koncert romské hudební skupiny, která všechny roztančila a rozezpívala. Posledním programem dne bylo závěrečné předání diplomů všem účastníkům letošního tábora. 

    V sobotu po snídani a nezbytném úklidu jsme se s dětmi odebrali do Zátoně ke kiosku, odkud nás přistavený autobus odvezl zpět do Větřní.

     Letošního letního tábora se zúčastnilo celkem 31 dětí ve věku od osmi do čtrnácti let. Personální zajištění měli na starost zaměstnanci a externí spolupracovníci NZDM Bouda, které je jedním z projektových pracovišť CPDM Český Krumlov. Součástí realizačního týmu byla i terénní pracovnice obce Větřní. 

     Podle ohlasů ze strany dětí a ze závěrečného vyhodnocení ze strany vedoucích můžeme s radostí konstatovat, že se tábor velmi povedl a v případě, že budeme mít možnost tento tábor znovu organizovat, tak se těšíme na příští rok.


 
Zajímavé odkazy
 
 
 
 
KAPKA
Partneři a sponzoři Centra pro pomoc dětem a mládeži, o.p.s. jsou:
město Český KrumlovJihočeský krajMSMTAICM ČR
město VětřníANNO JČKERASMUS+Eurocentrum České BudějoviceESF OP LZZMPSV ČR
MK CRměsto KapliceOS KOLT PrahaMěstské divadlo, o.p.s.Člověk v tísni, o.p.s.ČEVAKAnimalRescue