Letní dětský tábor na Chatě pod Kletí 2017


 

Od soboty 22. července 2017 do pátku 27. července 2017 se uskutečnil čtvrtý ročník letního pobytového tábora pro děti ze sociálně vyloučené lokality obce Větřní. Patronaci nad táborem a samotnou realizaci převzalo tradičně českokrumlovské Centrum pro pomoc dětem a mládeži, o. p. s. ve spolupráci s městem Větřní, Ministerstvem vnitra České republiky a Jihočeským krajem. Jako základna nám opět dobře posloužila Chata pod Kletí, která se nachází na úpatí nejvyšší hory Blanského lesa. Podobně jako v předešlých letech, tak i v tomto roce bylo hlavním záměrem tábora přiblížit dětem kulturní a historickou rozmanitost našeho kraje a zprostředkovat jim skutečnost, že jsou součástí tohoto nesmírně cenného bohatství.

 

Z tohoto důvodu jsme připravili dětem jako jeden z prvních výletů návštěvu cisterciáckého kláštera ve Vyšším Brodě, kde jsme se měli možnost dotknout historie našeho regionu. Po návštěvě kláštera následoval program v pohádkovém domě v Českém Krumlově, kde nám pan Jan Vondrouš přiblížil krumlovské „mystično“.

 

V dalších dnech si děti vyzkoušely splutí řeky Vltavy na raftech z Českého Krumlova do Zlaté Koruny a podnikly výšlap na horu Kleť, kde absolvovaly návštěvu hvězdárny a místní rozhledny.

 

Další programové bloky k návštěvě jsme vybírali dle přání dětí, která jsme ještě v době příprav tábora zjišťovali prostřednictvím větřínské terénní pracovnice. Některá přání se nám podařilo splnit. Například jsme navštívili Zoologickou zahradu v Hluboké nad Vltavou, kde se nám díky ochotě vedení zahrady dostalo úžasného výkladu o hadech s možností se hadů dotknout a pochovat. Pro děti to byl jedinečný zážitek.

 

Dalším přáním dětí byla návštěva budějovického multikina „Cinestar“. Film, který jsme si vybrali se jmenoval „Já padouch 3“ a děti výběr a kvalitu snímku velmi ocenily.

 

V dalším dnu jsme čerpali z bohaté zkušenosti z výtvarných a volnočasových projektů, které NZDM Bouda již mnoho let pořádá. Děti tak měly možnost vyzkoušet si nejrůznější aktivity. Jako pěkný příklad můžeme uvést reliéfní řezbu pomocí dlát na lipových fošnách. Další ze zajímavých aktivit bylo vyrábění táborových triček, skládání origami, střelbu ze vzduchovek na terč či krmení koní, oveček, koz, jež jsou nedílnou součástí táborové základny.

 

Mezi další aktivity které si děti mohly vyzkoušet byl i blok týkající se záchranářství. Po předešlé domluvě nás navštívili zástupci organizace českokrumlovského Červeného kříže, kteří nám názorně ukázali metody a postupy při záchraně zraněného či topícího se člověka. Děti si tak na atrapě člověka vyzkoušely umělé dýchání či ošetřování a obvazování různých poranění.  

 

Dalším tématickým blokem byl canisterapeutický výcvik, který pro nás zajistilo Výcvikové canisterapeutické sdružení z Třeboně. Účastníci tábora byli seznámeni například s tím, jak  se chovat ke „zlým“ psům, nebo jak psi reagují v ohrožení.

 

Součástí programu tábora byl i tématický workshop týkající se romské kultury. Děti se seznámily s historií, tradicemi a zvyky a na závěr namalovaly na plátno romskou vlajku.

 

Ke každodennímu koloritu patřilo, kromě možnosti koupání v přilehlém bazénu, i večerní posezení u ohně. Kolegové vedoucí zde za doprovodu dvou kytar krásným způsobem motivovali děti k tanci a ke zpěvu nejenom romských písní.

 

Rozlučku s táborem jsme si vychutnali závěrečnou jízdou na koních, kterou absolvovaly nejenom děti, ale i vedoucí. V pátek po snídali a nezbytném úklidu jsme se s dětmi odebrali na parkoviště u lanovky, odkud nás přistavený autobus odvezl zpět do Větřní.

Letního tábora na Chatě pod Kletí se zúčastnilo celkem 20 dětí ve věku od osmi do čtrnácti let. Personální zajištění měli na starost zaměstnanci a externí spolupracovníci NZDM Bouda, které je jedním z projektových pracovišť CPDM Český Krumlov.

 

Podle ohlasů ze strany dětí a ze závěrečného vyhodnocení ze strany vedoucích můžeme s radostí konstatovat, že se tábor velmi povedl a v případě, že budeme mít možnost tento tábor znovu organizovat, tak se těšíme na příští rok.


 
Zajímavé odkazy
 
 
 
 
KAPKA
Partneři a sponzoři Centra pro pomoc dětem a mládeži, o.p.s. jsou:
město Český KrumlovJihočeský krajMSMTAICM ČR
město VětřníANNO JČKERASMUS+Eurocentrum České BudějoviceESF OP LZZMPSV ČR
MK CRměsto KapliceOS KOLT PrahaMěstské divadlo, o.p.s.Člověk v tísni, o.p.s.ČEVAK