Homepage

10.08.2022
,, Den romské kultury v NZDM Bouda"
V sobotu 10.9.2022 se koná v prostorách NZDM Bouda 1.ročník Den romské kultury. Akce bude zahájena ve 14:00 h a zakončena v 19:00 hod. Těšit se můžete na řemeslný workshop a kulturní živou hudbu. Akce je určen široké veřejnosti a je zdarma Těšíme se na Vás
Michaela Gaborová
03.08.2022
Příměstský tábor s Boudou se stal již nedílnou součástí letního programu aktivit našeho „nízkoprahu“ – letos jsme s dětmi trávili společný prázdninový čas počtvrté. Tentokrát jsme tematicky často zabrousili do historie – od středověku až po dvacáté století.
Alena Mlčáková
01.08.2022
Od soboty 23. července 2022 do pátku 29. července 2022 se uskutečnil osmý ročník letního pobytového tábora pro děti ze sociálně vyloučené lokality města Větřní. Patronaci nad táborem a samotnou realizaci převzalo tradičně českokrumlovské Centrum pro pomoc dětem a mládeži, o.p.s. a to ve spolupráci s městem Větřní a Jihočeským krajem. Jako táborová základna nám opět posloužila Chata pod Kletí, která se nachází v kousek od malebné vesničky Krásetín. Podobně jako v předešlých letech, tak i v tomto roce bylo hlavním záměrem tábora přiblížit dětem kulturně historickou rozmanitost našeho kraje a zprostředkovat jim skutečnost, že jsou součástí tohoto nesmírně cenného bohatství. Do programu tábora byly ale zařazeny také nejrůznější sociálně preventivní a vzdělávací aktivity.
Jiří Muk
29.06.2022
Sedmnáctý ročník festivalu Cihelna Vystupovat nabídl návštěvníkům opět pořádnou porci muziky a zábavy a přispěl tak k oživení společenského života. Na pódiu jsme přivítali 13 kapel převážně z Jižních Čech, ale nechyběli ani přespolní umělci např. „Houba“ z Ústí nad Labem nebo „Není němý“ z Bojkovic. Dále jsme do programu festivalu zapojili divadelní vystoupení kejklíře Slávka a jeden taneční dětský soubor „Benga Čave“. Festival byl rozdělen do dvou dnů (24. a 25. června 2022), které jsme se snažili žánrově trochu odlišit, aby si na své přišli všichni návštěvníci.
24.06.2022
Provozní doba o letních prázdninách (červenec, srpen 2022)
Provozní doba o letních prázdninách ( od 1.červenece do 31. srpna 2022). Budeme v Boudě k dispozici od 8:00 hod do 16:30 hod. Děkujeme za pochopení, TÝM NZDM BOUDA.
Michaela Gaborová
16.06.2022
Ve dnech 24. - 25. června 2022 proběhne 17. ročník přátelského nejen hudebního festivalu Cihelna vystupovat v Chlumu u Křemže, na kterém vystoupí například Exni!to, Houba, Tokaref, Kool-Aid, Dead stone, Mustang Bluesride, Sirény a mnoho dalších. Velice se na Vás opět po roce těšíme! Více info v odkazu.
16.06.2022
Mezinárodní výměna mládeže ve Slovinsku
V termínu od 6. do 14. června 2022 vyslalo Centrum pro pomoc dětem a mládeži o.p.s. Český Krumlov 4 člennou skupinu mládežníků na mezinárodní projekt s názvem „Digital Reality – The Future of Education“ do slovinského města Slovenj Gradec. CPDM o.p.s. Český Krumlov tak pokračuje v mnohaleté spolupráci s mládežnickou organizací MKC Slovenj Gradec, která byla tentokrát hlavním organizátorem tohoto projektu. Hlavním záměrem celé akce bylo seznámit mladé lidi s nejrůznějšími mediálními prostředky, s jejich užíváním i nástrahami, a dále navázat interkulturní dialog o tomto tématu mezi účastníky z jednotlivých zemí. Samozřejmou součástí programových aktivit byly také národní večery, při nichž jednotlivé národní skupiny měly možnost představit ostatním národní tradice, zvyky, pamětihodnosti a kulturu svých zemí a také svoji národní kuchyni… V rámci uvolňovacích a odpočinkových aktivit byly do projektu zahrnuty i aktivity sportovní a volnočasové. Celkem se projektu účastnilo 28 mladých lidí. Projekt evropské výměny mládeže se uskutečnil díky finanční podpoře programu Evropské unie ERASMUS+.
Jiří Muk
24.05.2022
Již po dvacáté měli děti a mládež z Českokrumlovska zajímavou možnost seznámit se se sochařskou tvorbou a s dalšími zajímavými výtvarnými aktivitami. V prostorách NZDM Bouda se ve dnech od pondělí 16. května do pátku 20. května 2022 uskutečnil jubilejní dvacátý ročník výtvarného projektu „Sochy a děti“ pod vedením akademického sochaře Petra Fidricha. Účastníci v časech od osmi ráno do čtyř odpoledne „přičichli“ ke dvěma výtvarným technikám. Na prvním pracovišti se pracovalo na lipových fošnách, které jsme dostali darem od obce Hořice na Šumavě. Prostřednictvím kvalitních dlát a paliček si zde příchozí mohli vyzkoušet reliéfní řezbářství. Na druhém pracovišti si mohly děti a mládež vytvořit vlastní pohlednici, jež vznikla prostřednictvím tisku linorytových obrázků, které si příchozí sami vyrobili prostřednictvím rydel do přichystaného lina.
Jiří Muk
23.05.2022
NZDM Bouda se v termínech od 13. do 14. května 2022 podařilo uskutečnit víkendový workshop kurzu animovaného filmu v Pelhřimově. Ve filmové studio se na dva dny proměnily prostory naší partnerské organizaci Hodina H z.s. s níž máme mnohaleté zkušenosti s realizací společných projektů. Pro příchozí zájemce bylo připraveno pět animačních pracovišť. Lektoři a účastníci kurzu tak mohli využít k plošnému animovaní přefocovací stůl, podsvícený stůl, flipbookovou animaci, animaci na flipchartu a animaci na speciálním stole určeném pro loutky. Po celou dobu trvání kurzu zde panovala klidná, dělná a velmi přátelská atmosféra. Mladí účastníci tvořili velmi soustředěně, trpělivě a plánovitě. Do aktivit se zapojovali také rodiče příchozích dětí, které nadchla společná tvorba animovaných filmů.
Jiří Muk
09.05.2022
Děti z družiny ZŠ Plešivec navštívily Boudu
Ve středu 5. dubna 2022 navštívily děti z družiny ZŠ Plešivec NZDM Bouda. Pro příchozí byl připraven bohatý program plný nejrůznějších výtvarných a řemeslných aktivit. V prostorách NZDM Bouda byly přichystány tři různé stanovišťě s rozdílnými aktivitami, mezi kterými byly například butonky, origami, nebo tvorba záložek. Odborné vedení programu zajišťovali zaměstnanci CPDM,o.p.s. Český Krumlov. Celkem se této akce zúčastnilo 17 dětí a 1 pedagog.
Michaela Gaborová


 
Zajímavé odkazy
 

LETNÍ TÁBOR ČEŘÍN 2022
 
 
KAPKA
Partneři a sponzoři Centra pro pomoc dětem a mládeži, o.p.s. jsou:
město Český KrumlovJihočeský krajMSMTAICM ČR
město VětřníANNO JČKERASMUS+Eurocentrum České BudějoviceESF OP LZZMPSV ČR
MK CRměsto KapliceOS KOLT PrahaMěstské divadlo, o.p.s.Člověk v tísni, o.p.s.