Homepage

19.10.2017
NZDM BOUDA o podzimních prázdninách- 2017
Během podzimních prázdnin (26. - 27.10.2017) bude Bouda otevřená v časech od 10:00 do 16:00 hodin. Děkujeme za pochopení.
Michaela Gaborová
17.10.2017
Ve dnech od 9. do 13. října 2017 se v NZDM Bouda uskutečnil čtrnáctý ročník projektu s názvem „Výtvarný podzim v Boudě“. Každý den od pondělí do pátku, vždy od 8.00 – 16.00 hodin, si příchozí děti a mládež mohly vyzkoušet zajímavé a neotřelé výtvarně řemeslné techniky, s nimiž se v současné uspěchané době tolik nesetkají. Dětské kolektivy ze škol a další zájemci z veřejnosti měli na samotnou činnost vyhrazeny vždy dvě hodiny. Během tohoto času se účastníci postupně vystřídali na jednotlivých pracovištích, kde na ně čekal zajímavý výtvarný program. Za den ze takto na programu vystřídaly tři až čtyři kolektivy.
Autor textu: Jiří Muk, fotografie: Vlastimil Kopeček a Jiří Muk
26.09.2017
V pátek 22. září 2017 se v Nízkoprahovém klubu Bouda se uskutečnila první ročník Malá miss NZDM Bouda. Akce byla zahájena v 16:00 hodin. Moderování se ujali naše stálé klientky NZDM Bouda Denisa Kandrová a Kateřina Toušková. Záhájení začalo seznámením soutěžících a poroty. Akce malá miss NZDM Bouda se účastnilo 9 soutěžících ve dvou věkových kategoriích. První věková kategorie byla od 4 let do 6 let a druhá věková kategorie od 7 let do 10 let. Porota se skládala ze tří lidí, které jsou z NZDM Bouda spojeni.
Michaela Gaborová
13.07.2017
V Boudě proti nudě
Ve dvou termínech od 3.7.do 4.7.2017 a dále od 31.8. do 1.9 2017 vždy od 9:00 do 15:00 hodin proběhla v NZDM Bouda prázdninová akce „V Boudě proti nudě“. Hlavním cílem této akce bylo nabídnout mladým lidem aktivity, které jim zpříjemní první dny prázdnin. Takto měli příchozí šanci vyzkoušet si svou zručnost a dovednost nejen ve výtvarných činnostech ale i ve sportovních aktivitách. Celkem se této akce zúčastnilo 15 dětí.
Michaela Gaborová
04.07.2017
Začátek letních prázdnin zahájilo Centrum pro pomoc dětem a mládeži v pátek 30. července 2017 od 18:00 hodin dvanáctým ročníkem multikulturního festivalu „Cihelna -Vystupovat“, který se uskutečnil v Chlumu u Kremže. Na tomto, dnes již tradičním, dvoudenním festivalu vystoupilo patnáct hudebních skupin a jedna skupina taneční. Stejně jako v letech minulých, jsme se i na tomto ročníku snažili o různorodost a pestrost ve výběru jednotlivých interpretů a hudebních žánrů. Naším cílem bylo na jedné straně nabídnout mladým začínajícím umělcům (nejenom z NZDM Bouda) prostor k představení své činnosti a na straně druhé v co možná nejširším záběru uspokojit hudební návštěvníky festivalu.
Jiří Muk
07.06.2017
Již dvanáctý ročník dvoudenního hudebního festivalu Cihelna - Vystupovat se uskuteční ve dnech od 30 června do 1. července 2017 v bývalé cihelně v Chlumu u Křemže. Hlavním důvodem pořádání této akce je podpořit mladé umělce v kulturních aktivitách. I tento dvanáctý ročník hostí opravdové pecky - koukněte na program....
30.05.2017
Po „minuloroční“ první úspěšné pobytové akci pro děti navštěvující nízkoprahové zařízení pro děti a mládež na sídlišti Mír jsme se rozhodli uskutečnit i v tomto roce obdobnou akci znovu. Po zveřejnění propozic pobytu se nám přihlásilo 19 dětí, čímž jsme dosáhli naších limitů :). Před odjezdem jsme získali ještě tři praktikanty, takže celkový počet účastníků byl 22 dětí a mladých lidí.
15.05.2017
Již po patnácté měli děti a mládež z Českokrumlovska zajímavou možnost seznámit se sochařskou tvorbou. V NZDM Bouda v Českém Krumlově, které je projektovým pracovištěm Centra pro pomoc dětem a mládeži, o.p.s., se ve dnech od pondělí 15. května do pátku 19. května 2017 uskutečnil výtvarný projekt „Sochy a děti“ pod vedením akademického sochaře Petra Fidricha. Účastníci měli v časech od osmi ráno do čtyř odpoledne možnost „přičichnout“ si k této zajímavé výtvarné technice. Pracovalo se na lipových fošnách, které jsme dostali darem od obce Hořice na Šumavě, prostřednictvím kvalitních dlát a paliček.
24.04.2017
Ve středu odpoledne od 16-ti hodin 15.dubna 2017 se konal v NZDM Bouda seminář na téma „Romové a jejich studium“. Seminář byl veden pracovnicí CPDM, o.p.s. Program byl velmi pestrý s bohatými informacemi. Romští studenti měli možnost se dozvědět více informací o nabízených službách od různých romských NNO a čeho všeho se mohou zúčastnit v rámci svého studia. Semináře se také zúčastnily děti, které navštěvují NZDM Bouda. Hlavními tématy semináře byly žádosti o romské stipendium pro středoškoláky a vysokoškoláky v roce 2017/2018, návody k vyplnění těchto formulářů a kontaktní údaje na několik NNO, které vysílají romské studenty na stáže po celé EU v rámci jejich oboru. Semináře se účastnili i úspěšní žadatelé z let minulých, přičemž byly dotazováni. S loňskými úspěšnými absolventy, kterým bylo poskytnuto stipendium, jsme se na to co se u nich změnilo za poslední rok od doby, kdy žádali poprvé o romské stipendium a zda jim to pomohlo. U mnoha romských studentů jsme slyšeli slovo „úleva“. Proč slovo „úleva“? Mnoho z nich odpovědělo podobně: „rodiče na to neměli, aby mi platily školu a hrozilo ukončení studia. Díky tomuto stipendiu mohu studovat a nemusím být závislý pouze na rodičích.“
Michaela Gaborová
21.04.2017
Vyhlášení výsledků výtvarné soutěže
Dne 22.3.2017 byla v NZDM Bouda zahájena soutěž pro děti, které navštěvují kroužek výtvarky. Soutěž byla zahájen a na téma „Velikonoce“, kterou jsme zahájili v pravidelném čtvrtečním kroužku výtvarky, je. Děti měly za úkol vymyslet a zpracovat výtvarné dílo na téma Velikonoc, ať už pomocí ručních prací či malování a kreslení. Děti vyráběly velikonoční králíčky, kuřátka a vajíčka, přičemž na to měly dostatek času cca jeden měsíc. Za tuto dobu se v NZDM Bouda shromáždilo mnoho krásných výrobků. Ukončení soutěže proběhlo ve čtvrtek 20.4.2017 v 16:00 hod. Všechny výrobky byly velmi pěkné a měly své kouzlo. Na závěr jsme soutěžící odměnily spravedlivě sladkou odměnou.
Michaela Gaborová
20.03.2017
Turnaj ve stolním fotbálku v Boudě
Ve středu od 17:30 hodin 15. března 2017 se v Boudě uskutečnil turnaj ve stolním fotbálku. Tentokrát se turnaje ve stolním fotbálku zúčastnila i děvčata, která se nenechala zahanbit a dvě hry nad chlapci vyhrála. Samotný turnaj se hrál ve věkové kategorii 15-18 let. Celkem se v NZDM Bouda sešlo 8 lidí. Výherce byl odměněn drobnou sladkostí. Akce byla zakončená kolem sedmé večer. Svou „virtuozitu“ ve stolním fotbálku mládež předvedla famózně, přičemž si všichni užili mnoho zábavy.
Michaela Gaborová
20.02.2017
Ve čtvrtek 16. února 2017 se uskutečnilo ve volnočasovém klubu „Na Míru“, který je součásti NZDM Bouda, vyvrcholení první fáze činnosti pracovní dílny, jejíž činnost byla zahájena na podzim roku 2016. Jednou za čtrnáct dní, vždy ve čtvrtek v čase od 15:00 do 17:00 hodin, byla provozována dílna s cílem naučit děti navštěvující volnočasový klub základní praktické dovednosti práce se dřevem. Cílem naší práce byla výroba ptačí budky a její následné osazení do přírody. Po počátečních přípravách, mezi které patřilo například zjišťování rozměrů budky a rozměru optimální velikosti otvoru, jsme přistoupili k nákresům budoucího ptačího příbytku. Po teoretické přípravě přišla na řadu část praktická. Děti se pod dohledem učily používat ochranné pracovní pomůcky a seznámily se se zásadami bezpečnosti práce. V počátečních fázích jsme děti učili správně opracovávat dřevené polotovary. Součásti práce bylo naučit děti umět zacházet s pilkou, vrtačkou, brusným papírem, lepidlem, štětcem a podobně. Po řádném zaučení jsme tedy s dětmi začali s výrobou budky.
16.02.2017
Seminář: ,, Bezpečný internet“ v Boudě
Ve středu 15.2.2017 od 17:00 hod. se uskutečnil v NZDM Bouda seminář na téma ,,Bezpečný internet“. Seminář byl veden pracovnicí MZDM Bouda Michaelou Gaborovou, která si zvolila čtyři tématické body tohoto semináře: 1) ochrana osobních údajů; 2) „fake“ profil na sociálních sítích; 3) zabezpečení financí a 4) sdílení osobních informací. Na dětech bylo vidět, že je to baví a chtějí se dozvědět nové poznatky. Zpětná vazba od mládeže byla velmi příznivá, že si odnáší mnoho cenných informací a tím mohou i někomu pomoci. Celkem se semináře účastnilo šest mladých lidí ze ZŠ.
23.01.2017
V sobotu 28. ledna 2017 od 18:00 se v divadelní kavárně Ántré v Českém Krumlově uskutečnila slavnostní premiéra projekce filmových animovaných dětských děl, které vznikly na loňském sedmém ročníku "Kurzu animovaného filmu". Kurz se tradičně uskutečnil v NZDM Bouda ve dnech od 19. do 27. listopadu 2016 pod vedením lektorky, kamarádky a naší dlouholeté spolupracovnice Zuzky Studené. Projekce se zúčastnily téměř všechny děti, které se tohoto kurzu účastnily. Po projekci, jíž se účastnili i rodičové dětí, jsme mladým autorům slavnostně předali filmové DVD s jejich díly. Celkem se nás v divadelní kavárně Ántré sešlo na 40 příchozích.
Ladislav Michalík
21.11.2016
Sobotou 19. listopadu 2016 v 10:00 hodin byl slavnostně zahájen sedmý ročník „Kurzu animovaného filmu“. Který je určen dětem a mládeži se zájmem o tvorbu ve filmové animaci. Kurz se tradičně koná v NZDM Bouda. Pro tento ročník jsme připravili pět stanovišť, s nichž některá jsou zbrusu nová. Největší novinkou, je možnost výroby animačních loutek, které s dětmi tvoří lektorka Katarina Ťežárová. Katarina je uznávanou animátorkou, která léta pracuje v animačním studiu „Anima“. Zajímavostí ohledně Katariny je její působení na českokrumlovské střední umělecko průmyslové školy svaté Anežky před deseti lety. Další možnosti animace v Boudě jsou: animace malby na sklo pomocí „Dragon frame“, dále dvě stanoviště s kamerami a animačními tabulemi, animace pomocí „flipbooků“ a TV paintem.
08.11.2016
Sedmý ročník oblíbeného „Kurzu animovaného filmu“ se opět uskuteční od soboty 19. do neděle 27. listopadu 2016 v NZDM Bouda (projektové pracoviště CPDM, o.p.s. Český Krumlov), T.G. Masaryka 114 Český Krumlov. Pro nejmladší účastníky máme zde připravené jednodušší animační techniky, jako je kreslení na flip-book (papírové bločky) nebo animace na podsvícený stůl. Pro zkušenější účastníky kurzu máme připravené „chuťovky“ typu práce v počítačovém animačním programu TV-Paint, tvorbu loutkového filmu technikou „stop-motion“ pomocí programu „Dragon frame“ a jiné vychytané možnosti animace. Celý devítidenní projekt se uskuteční pod vedením zkušené lektorky a absolventky belgické filmové školy La Cambre v Bruselu Zuzany Studené a Katariny Ťažárové ze známého pražského studia ANIMA a pracovníků NZDM Bouda.
15.11.2016
Turnaj ve stolním fotbálku v „Boudě“
V pátek 11. listopadu 2016 se v Nízkoprahovém klubu Bouda uskutečnil turnaj ve stolním fotbálku. Akce byla zahájena od 17:00 hodin . Zápisné do hry činilo 10 Kč osobu . Na pomyslné startovní čáře se sešlo deset mladých lidí navštěvujících NZDM Bouda. Hrálo se ve věkové kategorii od 15-ti do 18-ti let. Atmosféra byla úžasná a všichni si turnaj užili. Výherce byl odměněn drobnou pozorností.
10.11.2016
Již od podzimu roku 2014 pracovníci CPDM,o.p.s. pravidelně navštěvují každou středu odpoledne volnočasový klub pro děti a mládež v Rožmberské ulici obce Větřní, kde poskytují nejrůznější škálu volno-časových aktivit. Tedy jako každou středu, jsme i včera 9.listopadu 2016 byli ve volnočasovém klubu ve Větřní. Pro tentokrát jsme s dětmi pomocí dlát a dřevěných palic dokončovali tvorbu informační cedule z lipové fošny, kterou v následujících dnech hodláme pověsit nad hlavní vchod do klubu. Lipová fošna má sama o sobě zajímavý příběh. Práce na její výrobě začala na jaře v klubovně a její název „NAŠE KLUBOVNA“ se dětem od počátku velice zamlouval.
31.10.2016
Seminář: Lidé s duševním onemocněním v Boudě
V úterý 25.10.2016 se uskutečnil v NZDM Bouda seminář na téma ,,Lidé s duševním onemocněním“. Seminář byl zahájen kolem 16. hodin a byl veden pracovnicemi Lucií Troupovou a Kateřinou Nejedlou, které pracují ve společnosti FOKUS. FOKUS je občanské sdružení věnující se lidem s duševním onemocněním. Návštěvníci měli možnost dozvědět se více informací na dané téma a zeptat se na otázky, které je zajímaly. Pracovnice FOKUSU seznámily uživatele NZDM Bouda se svou prací a obeznámily je co vše tato práce obnáší. Poté byla zahájena diskuze do níž se a uživatelé se aktivně zapojovali. Povídali si o problémech, situacích a těžkých případech. Zpětná vazba od mládeže byla velmi příznivá, věříme že si odnáší mnoho cenných informací, které mohou v budoucnu i někomu pomoci. Celkem se semináře účastnilo sedm mladých lidí ze ZŠ druhého stupně a SŠ.
14.10.2016
Od pondělí 10. do pátku 14. října 2016 se v českokrumlovském NZDM Bouda uskutečnil třináctý ročník úspěšného výtvarného projektu s názvem „Výtvarný podzim v Boudě“. Denně od 8.00 do 16.00 hodin si příchozí děti měly možnost vyzkoušet zajímavé výtvarně řemeslné techniky, s nimiž se ve škole či doma nemají možnost seznámit. Účastníci (příchozí třída ze ZŠ nebo jednotlivec) měli na samotnou činnost vyhrazené dvě hodiny. Během tohoto času se děti vystřídaly u jednotlivých stanovišť, kde na ně čekal zajímavý výtvarný program. Za den se takto v prostorách NZDM Bouda vystřídalo přibližně 80 dětí. V dopoledních hodinách byl tento projekt primárně určen třídním kolektivům (žákům ze základních škol českokrumlovského regionu), v odpoledních časech se pak projektu účastnili také volně příchozí.
Ladislav Michalík, CPDM Český Krumlov
06.09.2016
STÍNY LESNÍCH BOHŮ- výstava ilustrací Adama "Eidy" Peldy
V pátek 2. září 2016 od 18:00 hodin započala v NZDM Bouda výstava ilustrací bývalého studenta SUPŠ Svaté Anežky České Adama „Eidy“ Peldy. Slavnostní vernisáž byla zahájena úvodním slovem autora a úžasným hudebním doprovodem na didgeridoo a prastarý keltský nástroj. Vernisáže se zúčastnilo na 30 milovníků umění. Název výstavy „Stíny lesních bohů“ je inspirován šumavskými pověstmi, okořeněnými místními povídačkami a báchorkami. Inspirací autorovi pro tento projekt byla dlouholetá práce v NP a CHKO Šumava, kde tmavé lesy, podzimní mlhy a časté noční procházky sváděly k vytvoření temného světa ukrytého hluboko v tajemných hvozdech. Autorovou zvolenou technikou je digitální kresba a fotomanipulace. Výstava potrvá do pátku 30. září 2016. Shlédnout výstavu je možno od pondělí do pátku od 8:00 do 18:00 hodin. V jiných dnech a časech po domluvě.
Ladislav Michalík
12.08.2016
Pozvánka na akci "V Boudě proti nudě"
Rok se opět s rokem sešel a nám nezbývá nic jiného než Vás vřele pozvat na naší tradiční akci s příznačným názvem " V Boudě proti nudě" Jedná se tentokrát o tří denní výtvarně volnočasovou akci, jež se uskuteční v těchto termínech: od 29. do 31. srpna 2016 vždy od 9:30 do 15:30 hod. Vstup je volný. Těší se na Vás bodří pracovníci a sympatické pracovníce CPDM o.p.s.
29.08.2016
Pozvánka na vernisáž výstavy obrazů Adama Peldy - Stíny lesních bohů
V pátek 2. září 2016 se od 18-ti hodin v prostorách NZDM Bouda uskuteční slavnostní vernisáž výstavy obrazů českokrumlovského výtvarníka Adama Peldy s názvem "Stíny lesních bohů". Součástí pátečního programu bude i vystoupení hudební kapely EUKALIPTUS (Praha). Výstava obrazů potrvá do poloviny měsíce září a k nahlédnutí je v časech provozní doby NZDM Bouda. Všichni jste srdečně zváni. Vstupné - volné.
29.08.2016
Od soboty 23. července 2016 do pátku 29. července 2016 se uskutečnil třetí ročník letního pobytového tábora pro děti ze sociálně vyloučené lokality obce Větřní. Patronaci nad táborem a samotnou realizaci převzalo tradičně českokrumlovské Centrum pro pomoc dětem a mládeži, o. p. s. ve spolupráci s obci Větřní a Ministerstvem vnitra České republiky. Jako základna nám opět dobře posloužila Chata pod Kletí, která se nachází na úpatí nejvyšší hory Blanského lesa. Podobně jako v předešlých dvou letech, tak i v tomto roce bylo hlavním záměrem tábora přiblížit dětem kulturní a historickou rozmanitost našeho kraje a zprostředkovat jim skutečnost, že jsou součástí tohoto nesmírně cenného bohatství. Z tohoto důvodu jsme připravili dětem jako jeden z prvních výletů návštěvu cisterciáckého kláštera ve Vyšším Brodě, kde jsme se měli možnost dotknout historie našeho regionu. Po návštěvě kláštera následoval program v pohádkovém domě v Českém Krumlově, kde nám pan Jan Vondrouš přiblížil krumlovské „mystično“.
Ladislav Michalík
08.07.2016
Začátek letních prázdnin zahájilo Centrum pro pomoc dětem a mládeži v pátek 1. července 2016 od 19:00 hodin jedenáctým ročníkem multikulturního festivalu „Cihelna-Vystupovat“, který se uskutečnil v Chlumu u Kremže. Na tomto, dnes již tradičním dvoudenním festivalu vystoupilo patnáct hudebních skupin, jeden divadelní spolek a jedna taneční skupina. Stejně jako v létech minulých, jsme se i na jedenáctém ročníku snažili o různorodost a pestrost kulturní nabídky na festivalu. Cílem festivalu bylo nabídnou mladým začínajícím umělcům z NZDM Bouda prostor s představení své činnosti a v co možná nejširším záběru uspokojit hudební návštěvníky festivalu. Z tohoto důvodu byl páteční večer určen posluchačům, kteří si rádi vychutnají kvalitní elektronickou muziku, kdežto sobota byla v tradičním bigbeatovém stylu.
Ladislav Michalík
24.06.2016
Den her v NZDM Bouda 24.7.2016
"Den her v NZDM Bouda" se uskutečnil 24. června 2016 od 15:30 do 17:30 hod. Na programu bylo spoustu her a zábavných aktivit a soutěží. Děti si mimojiné vyzkoušely skákat v pytlích, opičí dráhu, balancování s balónem a spoustu dalších činností.
24.06.2016
O prvním prázdninovém dnu v pátek 1. července 2016 od 19.00 hodin začne již jedenáctý ročník dvoudenního tradičního festivalu „Cihelna – Vystupovat 2016“ v areálu bývalé cihelny v Chlumu u Kremže. Na akci zahraje a vystoupí patnáct hudebních a jedna divadelní skupina.Tímto zveme všechny nadšence k účasti na tomto skvělém hudebně-dramatickém zážitku, který svojí paletou nejrůznějších žánrů obohacuje kulturu českokrumlovského regionu již jedenáctým rokem.
10.06.2016
Spolupráce na nahrání 3 romských písní
Již přes rok a půl působíme ve volnočasovém klubu v obci Větřní. Pro děti a mládež zde realizujeme mimo volnočasových aktivit také týdenní letní tábory. Nyní se naše spolupráce s místní mládeží ještě více prohloubila. Ve spolupráci s Fandou Kotlárem se nám podařilo nahrát 3 romské písně na CD, které Fanda zpíval. S těmito 3-mi písněmi se Fanda Kotlár účastní hudební soutěže, kterou pořádá zpěvačka Ida Kelarová. Držíme Fandovi palce a věříme že má šanci vyhrát.
09.06.2016
Téměř od samého otevření nového nízkoprahového a volnočasového klubu na sídlišti Mír v roce 2014 jsme byli dětmi dotazování, jestli by nebylo možné jet na nějakou pobytovou akci. Vzhledem k faktu, že po dva roky již realizujeme pobytový tábor také pro děti z Větřní, konkrétně z Rožmberské ulice, cítili jsme ke klukům a holkám, kteří chodí do klubu na krumlovském sídlišti Mír „malý dloužek“. Tak jsme „šli do sebe“ naplánovali třídenní pobyt na základně domu dětí v Zátoni.
Ladislav Michalík, CPDM Český Krumlov
23.05.2016
Již po čtrnácté měli děti a mládež z Českokrumlovska zajímavou možnost seznámit se sochařskou tvorbou. V NZDM Bouda v Českém Krumlově, které je projektovým pracovištěm Centra pro pomoc dětem a mládeži, o.p.s., se ve dnech od pondělí 16. května do pátku 20. května 2016 uskutečnil výtvarný projekt „Sochy a děti“ pod vedením akademického sochaře Petra Fidricha. Účastníci měli v časech od osmi ráno do čtyř odpoledne možnost „přičichnout“ si k této zajímavé výtvarné technice. Pracovalo se na zcela „nových“ lipových fošnách, které jsme dostali darem od obce Hořice na Šumavě, prostřednictvím kvalitních dlát a paliček. Tématem reliéfní tvorby byla oslava 700. výročí narození Karla IV.
Autor: Ladislav Michalík
27.04.2016
V úterý 19.dubna 2016 se uskutečnil v NZDM Bouda seminář na téma „Romové a jejich tradice“. Myšlenka na realizaci této akce vznikla ze zájmu samotných návštěvníků NZDM Bouda. Tohoto zajímavého tématu se zhostila dlouholetá pracovnice NZDM Bouda Michaela Gaborová. Účastníci semináře, děti a mladí lidé, se tímto způsobem měli možnost dozvědět více o současném stavu Romů v Českém Krumlově a také něco z historie romského etnika. Velice plodná byla diskuze, ve které se návštěvníci sami rozpovídali o svých poznatcích v oblasti rómské historie, získaných od svých rodičů a prarodičů. Tato část programu byla velice zajímavá a nesla se v přátelském duchu. V další části programu se účastníci dozvěděli více informací o službách a příležitostech, které dětem a mládeži nabízí NZDM Bouda a ostatní pracoviště CPDM, o.p.s.. Dále pak byla návštěvníkům přiblížena činnost různých romských neziskových organizací a byly jim předloženy také možnosti, které mohou děti a mládež využít v rámci svého studia a přípravy na povolání. Tohoto semináře se zúčastnily jednak děti a mládež, které pravidelně navštěvují NZDM Bouda a také lidé z veřejnosti. Celkem se semináře zúčastnilo 16 návštěvníků.
27.04.2016
Již tradičně vás zveme k účasti na výtvarných projektech, které se konají v Nízkoprahovém klubu pro děti a mládež Bouda. První z akcí má název Sochy a děti. Ta se uskuteční od 16. do 20. května od 8.00 do 16.00 hodin v areálu zahrady CPDM o.p.s., T.G. Masaryka 114, Český Krumlov, nebo v případě nepřízně počasí v NZDM Bouda. Pod vedením ak.sochaře Petra Fridricha a pracovníka CPDM,o.p.s., Ladislava Michalíka si budou moci účastnici vyzkoušet práci s dláty na připravených lipových fošnách. V základu se bude jednat o reliéfní tvorbu a pro zručnější účastníky budou připravené nadstavbové možnosti realizace ve dřevě...
11.04.2016
V pátek 8. dubna odpoledne byl Multikulturním večírkem v NZDM Bouda zahájen celoroční neformálně vzdělávací, informační, kulturní a volnočasový projekt Informačního centra pro mládež Český Krumlov, který nese název „Multikulturní svět kolem nás“. Na akci vystoupila taneční skupina Strong dance, rapeři Tinu-G a Valpo, romská kapela Mix song band a představilo se nové Krumlovské rádio. Celým večerem nás hudbou i slovem skvěle provázeli DJ Josef a DJ Mirek z nového internetového rádia – KRUMLOV RÁDIO-BEST RÁDIO.
Michaela Gaborova, Ladislav Michalík
15.03.2016
Od úterý do čtvrtka (od 15. do 17. března 2016) se v NZDM Bouda uskuteční vždy od 16:30 veřejné promítání filmů z festivalu Jeden Svět. Konkrétný filmy naleznete po rozkliknutí odkazu níže.
10.02.2016
Valentýnská akce v Boudě
V pátek 12.2.2016 se konal Valentýnský koncert. Akce byla odstartována v 16:30 hod. Koncertu se zúčastnily kapely a dětské soubory, které zkoušejí v NZDM Bouda. Jmenovitě zde vystoupili a zatančili: Skupina David Band, Denisa Kandrová s doprovodem Tomášem Balogem na klávesy, Duo dance a Kocírko. Celým programem návštěvníky doprovázela moderátorka Klára Dunková, která navštěvuje NZDM Bouda pravidelně. Tuto akci moderovala poprvé a jako moderátorka byla skvělá. Na koncert se také přišli podívat rodiče zúčastněných a velká část mládeže. Na akci se sešlo celkem 100 lidí. Všichni se velmi dobře bavili a s programem byli spokojeni. Akce byla ukončena kolem 19:00 hod večer.
Michaela Gaborová
20.01.2016
Promítání z "Kurzu animovaného filmu"
Na sobotu 23. ledna 2016 od 17:00 hodin tímto srdečně zveme děti, rodiče a všechny filmové nadšence k slavnostnímu promítání výsledných filmových dílek, které vytvořili děti a mládež pod vedením Zuzky Studené a Ondřeje Nového na šestém ročníku "Kurzu animovaného filmu". Tento oblíbený filmový projekt proběhl v NZDM Bouda (projektové pracoviště CPDM,o.p.s., Český Krumlov) v termínu od 21. do 29. října 2015. Promítání se uskuteční tradičně v divadelní kavárně "Ántré"v městském divadle.
Ladislav Michalík
18.12.2015
Poslední „Boudařskou“ akcí v roce 2015 byl Vánoční večírek, který se uskutečnil ve čtvrtek 17. prosince 2015 v NZDM Bouda. Od 17:00 hodin v Boudě vystoupilo pět seskupení, která pravidelně zkoušejí v Boudě. Celkem se v NZDM Bouda sešlo cca 60 návštěvníků nejen z řad dětí a mládeže, ale i rodičů. Tato akce byla skvělým zakončením činnosti NZDM Bouda v roce 2015. Více informaci naleznete uvnitř tiskové zprávy.
Michaela Gaborová (text), Jiří Muk a Laco Michalík (foto)
30.11.2015
Uplynulých devět dní (21. až 29. 11. 2015) patřilo v českokrumlovském nízkoprahovém klubu Bouda již šestému ročníku oblíbeného „Kurzu animovaného filmu“. Realizace tohoto úžasného filmového workshopu je reakcí na velký zájem (nejenom) dětí a mládeže o možnost stát se na chvíli tvůrcem či spoluautorem animovaného filmu. Filmoví nadšenci z řad dětí a mládeže měli v těchto devíti dnech možnost vyzkoušet si bohatou škálu animačních technik a to denně od 10.00 do 18.00 hodin. Obdobně jako v předešlých letech, byly animační techniky různorodé. Účastníci se seznamovali s klasickými technikami, jako je například animace na papírové bločky („flip-booky“). Pak využívali i technik více profesionálních, například animaci pomocí podsvíceného stolu nebo animaci na bílých tabulích. Dostali se také k moderním a technicky náročnějším animačním nástrojům, například k práci s TV–paintem, který patří do škály opravdu profesionálních animovacích programů… Celkem se kurzu animovaného filmu za devět dní zúčastnilo 117 dětí z Českého Krumlova.
19.10.2015
Od pondělí 12. do pátku 16. října 2015 se v českokrumlovském NZDM Bouda uskutečnil dvanáctý ročník úspěšného výtvarného projektu s názvem „Výtvarný podzim v Boudě“. Denně od 8.00 do 16.00 hod. si příchozí děti a mládež měli možnost vyzkoušet zajímavé výtvarně řemeslné techniky, s nimiž se ve škole či doma většinou nesetkají.
Ladislav Michalík
07.09.2015
Dvanáctý ročník výtvarného projektu „Výtvarný podzim v Boudě“se uskuteční od pondělí 12. října do pátku 16. října 2015 v čase od 8.00 do 16.00 hodin v NZDM Bouda, T. G. Masaryka 114, Český Krumlov.
Ladislav Michalík
15.09.2015
Postavit barevné kostky do veřejného prostoru, obléci se do růžových šatů a nosit na veřejnosti ceduli s nápisem „Nejsem gay“ nebo se svléknout při divadelním představení, za takové akce hrozí umělcům v Bělorusku vězení. Přestože tím nevyjadřují svůj nesouhlas se stávajícím politickým režimem. Pro takové akce současného umění nemá poslední diktátorský režim v Evropě pochopení. I díky tomu v zemi vzniká bohatá undergroundová scéna, která vytváří provokativní představení, fotografie i performance. „Made in BY“ je čerstvý výrobek plný alternativní kultury a aktivismu, který reflektuje nejpalčivější problémy současného Běloruska.
Razmil Boudišovský
06.10.2015
V sobotu 3. října 2015 proběhl fotbalový turnaj Sv. Jana Boska 2015 v Českých Budějovicích v nafukovací hale SK Mladé. NZDM Bouda se zúčastnilo tohoto turnaje již druhým rokem - loňský rok jsme skončili na 3. místě. Tentokrát se naše družstvo se skládalo ze sedmi hráčů z Českého Krumlova a Přídolí ve věku od 15-ti do 18-ti let. Po celodenních zápasech se vítězem stalo mužstvo FC Benga z Českých Budějovic, naše družstvo skončilo na úžasném druhém místě. Jen doplňujeme, že na třetím místě skončilo NZDM Jiloro z Českých Budějovic.
15.09.2015
V pátek 11. září 2015 v Boudě proběhla akce VYSTUPOVAT k zahájení nového školního roku. Akce byla zahájena v 17:00 hod. přičemž zde vystoupilo a zatančilo pět skupin: skupina My true self, raper Tinu-G, Benga čave, Amare Romane čave a živá kapela Gipsy David. Ruku k dílu dali i sami účastníci. Moderovali, fotili a starali se o to, aby program byl zábavný a v dobré atmosféře.
Michaela Gaborova
14.09.2015
18. září 2015 bude v Boudě otevřeno až od 15:00
18. září 2015 bude v Boudě otevřeno až od 15:00 - no tak to tady máte. Jo, a díky za pochop.
Jiří Muk
04.08.2015
Druhý ročník letního tábora pro děti ze sociálně vyloučené lokality obce Větřní, zrealizovalo českokrumlovské Centrum pro pomoc dětem a mládeži, o.p.s. ve spolupráci s obcí Větřní a Ministerstvem vnitra České republiky. Tábor se uskutečnil od soboty 25. července do pátku 31. července 2015. Stejně jako v minulém roce, tak i letos nám jako hlavní základna posloužila Chata Pod Kletí. Program tábora byl v tomto roce hodně poznávací a děti tak navštívily vybraná zajímavá místa našeho kraje.
Ladislav Michalík a Vlastimil Kopeček, CPDM Český Krumlov
13.07.2015
V prázdninových dnech od 7. do 10. července 2015 (úterý až pátek) od 10:00 do 16:00 hodin se uskutečnil v Nízkoprahovém volnočasovém klubu Bouda další ročník tradiční akce pro děti a mládež s názvem „V Boudě proti nudě“. Cílem této akce je nabídnout kvalitní alternativu trávení volného času pro děti a mládež, které v tomto období letních prázdnin pobývají ve městě. Ve výše uvedeném týdnu byla pro příchozí přichystána široká škála umělecko-řemeslně-výtvarných aktivit, při nichž si návštěvníci NZDM Bouda mohou vyzkoušet své zručnosti a dovednosti. Z přichystaných aktivit můžeme jmenovat například: malování barvami na sklo a průhledné folie, vyškrabování voskovkami, aktivity a další. Dále byly pro děti připraveny různé jiné zábavné kratochvíle a stolní hry.
23.06.2015
Tak už je to tady!!! Od pátku 26. června do soboty 27.června 2015 se uskuteční v areálu bývalé cihelny v Chlumu Křemže jubilejní 10. ročník multikulti festivalu Cihelna - Vystupovat 2015. Vstupné je velice příznivé, činní 200,-Kč na oba dny a 150,- Kč na den. V areálu možno stanovat. Program naleznete po rozkliknutí níže.
22.06.2015
Rok se opět s rokem sešel a nám nezbývá nic jiného než Vás vřele pozvat na naší tradiční akci s příznačným názvem " V Boudě proti nudě" Jedná se tentokrát o čtyř denní výtvarně volnočasovou akci, jež se uskuteční v těchto termínech: od 7. do 10. července 2015. Vstup je volný. Na co se můžete těšit? Konkrétní aktivity naleznete po rozkliknutí níže uvedeného odkazu 'více'. Těší se na Vás bodří pracovníci a sympatické pracovníce CPDM o.p.s.
16.06.2015
Turnaj ve stolním fotbálku a ping pong v Boudě
V pátek 12. června 2015 se v nízkoprahovém klubu Bouda uskutečnil odpolední turnaj ve stolním fotbálku a ping pongu. Akce byla nápadem pravidelných návštěvníků volnočasového klubu Bouda . První sportovní disciplinou byl ping pong, kde si své triky předvedla mládež ve věkové kategorie 15-18-ti let. Poté následoval turnaj ve stolním fotbálku. Turnaje ve stolním fotbálku se zúčastnilo 7 hráčů . Zápisné na stolní fotbálek bylo 10 Kč na osobu. Zápisné bylo použité na nákup cen pro výherce . Celkem se na této předprázdninové akce v NZDM Bouda zúčastnilo 35 mladých lidí z našeho města. Akce byla zakončená vystoupením rapera Nowita, který se veřejnosti představí na festivalu „Cihelna-Vystupovat“ v sobotu 27.června 2015. Atmosféra akce byla velice příjemná a těšíme se na další.
Michaela Gaborova
19.02.2015
V pátek 6. února 2015 se Bouda „prohýbala ve švech“ Proběhla zde taneční a pěvecká akce na níž měli děti a mládež možnost se veřejně prezentovat. Akce byla zahájena ve 17:00 a vystoupili zde tři skupiny: skupina My tru self, raper Shot a sourozenecké duo Marián a Valerie, kteří zpívali Romské lidové písně. Součástí programu byly také soutěže, například tanec s balonkem, kterého se zhostila starší mládež. Soutěž se vydařila a lidé ji pojali s velkou zábavou. Soutěžící byli odměněni diářem na rok 2015 a CD Best of Bouda vol.2. Atmosféra byla velice příjemná.
10.02.2015
NZDM Bouda o jarních prázdninách
Během jarních prázdnin (16. - 20.2.) bude Bouda otevřená v časech od 10:30 do 16:30 hodin. Děkujeme za pochopení.
Magdalena Zronková
03.12.2014
Ve dnech od soboty 15. do neděle 23. listopadu 2014 jsme uspořádali tradičně v NZDM Bouda (projektové pracoviště CPDM,o.p.s.) v Českém Krumlově jubilejní pátý ročník oblíbeného a zcela výjimečného „Kurzu animovaného filmu“. Filmoví nadšenci z řad dětí a mládeže měli v těchto devíti dnech možnost vyzkoušet si bohatou škálu animačních technik a to denně od 10.00 do 19.00 hodin. Animační techniky byly následující: z klasiky to byla například animace za pomoci „flip-booku“ nebo tvorba s postavičkami z plastelíny… z moderních a technicky vyspělých způsobů animace stojí za zmínku práce s tv-paintem.
Ladislav Michalík
04.11.2014
Ve středu 29. října 2014 se uskutečnil v českobudějovické Sokolovně turnaj v malé kopané nízkoprahových zařízení pro děti a mládež (NZDM). Pořadatelem této sportovní události bylo NZDM –Jiloro (Srdíčko), které je součástí Městské charity v Českých Budějovicích. NZDM Bouda Český Krumlov přijalo tuto výzvu a turnaje se zúčastnilo s novým začínajícím týmem hráčů, kteří „Boudu“ dlouhodobě navštěvují.
Michaela Gaborová
03.11.2014
Po roce se vrací do Českého Krumlova literárně-hudební skupina Skupina 22, která vystoupí 11. 11. 2014 od 18.18 hodin v prostorách NZDM Bouda a uzavře své letošní turné s názvem Alfa novotruhnismu. Vstupné je dobrovolné. Uvidíte několik scének a videoklipů k básním, uslyšíte recitaci novotruhnistické poezie v češtině, němčině, angličtině a švédštině, navíc si budete moci zatancovat na remixy jejich básní s hudbou. Více na jejich stránkách (odkaz níže).
21.10.2014
Ve dnech od 13. do 17. října 2014 se v NZDM Bouda uskutečnil již jedenáctý ročník výtvarného projektu s názvem „Výtvarný podzim v Boudě“. Denně od pondělí do pátku (vždy od 8.00 – 16.00 hod.) si příchozí děti mohly vyzkoušet zajímavé a neotřelé výtvarně řemeslné techniky, s nimiž se ve škole či doma mají pramalou možnost setkat.
Ladislav Michalík, Foto: Zlatuše Petříková
10.10.2014
Centru pro pomoc dětem a mládeži o.p.s. se podařilo navázat spolupráci s německou univerzitou v Pasově. Společně s rakouským partnerem jsme se podíleli na projektu „Crossmedia summer schoool“, jehož hlavním organizátorem byla právě pasovská univerzita. Hlavním tématem tohoto projektu byl pojem hranice a to hned z několika pohledů.
Mgr. Jiří Muk
24.09.2014
Filmový klub Jeden svět vás zve 14. 10. v 19:00 do Boudy na promítání filmu Putinovy hry. Medaile jsou rozdány, rekordy pokořeny a vítězství vybojována. Kdo je ale skutečným vítězem a kdo poraženým? Zimní olympijské hry v Soči 2014 zůstanou navždy zapsány jako kontroverzní projekt ruského prezidenta Vladimira Putina, který by se nikdy nezrealizoval bez jeho osobní posedlosti. Sen o světovém svátku sportu se sice proměnil ve skutečnost, ale za jakou cenu? Všudypřítomná korupce, vyvlastňování soukromých majetků, násilné vystěhovávání obyvatel, nevratné dopady na životní prostředí. V investigativním dokumentu vystupují na povrch ty největší bolesti současného Ruska.
Magdalena Zronková
09.09.2014
Ve dnech od 15. do 23. listopadu 2014 pořádá NZDM Bouda (projektové pracoviště CPDM,o.p.s.) v Českém Krumlově jubilejní pátý ročník oblíbeného „Kurzu animovaného filmu“. Filmoví nadšenci z řad dětí a mládeže mají možnost realizovat se v předem daných dnech - v sobotu a neděli v čase od 10.00 do 18.00 hodin., v podělí až pátek bude kurz probíhat od 14.00 do 20.00 hodin.
19.06.2014
Ve dnech od 18. do 22. srpna 2014 (pondělí až pátek) českokrumlovský Nízkoprahový klub pro děti a mládež Bouda opět ožije tradiční letní prázdninovou akcí pro děti s názvem „V Boudě proti nudě“. Zváni jsou zájemci ve věku od 6 do 14 let ke spolupráci na rozmanité výtvarné a umělecké činnosti pod vedením pracovníků Centra pro pomoc dětem a mládeži, o.p.s. Český Krumlov.
Magdalena Zronková
24.06.2014
Prázdninová otevírací doba Boudy
Kub Bouda bude o prázdninách otevřený od 10:30 do 16:30 hodin od pondělí do pátku. V týdnu od 18. do 22. srpna bude Bouda otevřena od 10:00 do 15:00 hodin (koná se program pro děti V Boudě proti nudě). V týdnu od 4. do 8. srpna a od 28.7. do 1.8. bude klub zavřený z důvodu dovolené.
16.06.2014
Od 18:00 hodin v pátek 13. června 2014 začal devátý ročník dvoudenního multikulturního festivalu „Cihelna – Vystupovat 2014“ v Chlumu u Kremže. Na této tradiční akci, kterou pořádá CPDM,o.p.s. Český Krumlov prostřednictvím svého projektového pracoviště NZDM Bouda, vystoupilo patnáct hudebních a jedna divadelní skupina. První vystoupili v českokrumlovské Boudě zkoušející nadějní rockoví „Malshtock“. Následovali je českokrumlovští „Danger Line“. Třetí přišli na řadu neokoukané pražské hard-rockové „Votchi“ od 20:00 hodin. Jako zjevení zapůsobili na návštěvníky přínosci 15-ti let futuristického punk/jazzového kabaretu - „První Hoře“. Český Krumlov reprezentoval od 22.00 hodin známý rock-popový „Kyanid“ a o závěrečnou páteční hudební tečku se postarala vynikající českobudějovická hardcorová formace „Dead Set Against“.
12.06.2014
V pátek 6. června 2014 se v Nízkoprahovém klubu Bouda uskutečnilo taneční vystoupení. Akce byla zahájena v 16:00 hodin. Při této příležitosti zde vystoupily čtyři skupiny: Cikne čave Krumlovostar (Malé děti z Krumlova), Duo mažoretky, nově začínající skupina Dance RnB, a skupina tančící lidové romské tance.
Michaela Gaborová, NZDM Bouda
13.05.2014
Již devátý ročník festivalu CIHELNA-VYSTUPOVAT se uskuteční od 13. do 14. června 2014 tradičně v areálu bývalé cihelny v Chlumu u Křemže. Hlavním důvodem pořádání této akce je podpořit mladé umělce v kulturních aktivitách. Vstupné na akci bude na oba dny 200,- Kč a na jeden den 150,-Kč (děti ZDARMA).
Magdalena Zronková
19.05.2014
Dne 10. června 2014 se v českokrumlovském klubu pro mládež Bouda bude konat od 19:00 hodin promítání filmu Film jako Brno (V. Klusák a studenti FAMU / Česká republika / 2011 / 63 min.). Prvního května roku 2010 se v Brně konal každoroční pochod neonacistů. Jako reakce na něj vznikla iniciativa BRNO Blokuje, neformální seskupení lidí, které spojil dohromady cíl nenásilně trasu pochodu zablokovat.
Magdalena Zronková (ICM Český Krumlov), Václava Šnokhousková (Gymnázium Český Krumlov)
13.05.2014
Taneční vystoupení v Boudě
V pátek 6. června se v Nízkoprahovém klubu Bouda uskuteční taneční vystoupení skupiny Cikne čave Krumlovostar (Malé děti z Krumlova) a Mažoretky duo. Akce bude zahájena v 16:00 hodina potrvá cca do 19:00 hodin. Na vystopuení jste srdečně zváni!
13.05.2014
Ve středu 4. června bude Nízkoprahový klub pro děti a mládež Bouda hostit projekci českého dramatu „Cesta ven“(ČR 2014, 103 min.), ta se uskuteční od 18:30 hodin. Vstup je pro diváky zdarma. „Cesta ven“ je příběhem mladé romské ženy, která bojuje o obyčejně šťastný život. Naráží však na předsudky většinové společnosti a na mnohé další překážky, které jí zabraňují obstát v dnešním světě, v němž díky globalizaci a finanční krizi zmizela zejména pro Romy jak vyhlídka na práci, tak na důstojné bydlení.
Magdalena Zronková, zdroj: AEROFILMS, www.csfd.cz
26.05.2014
Dvanáctý ročník výtvarného projektu „Sochy a děti“, který pořádalo CPDM,o.p.s. prostřednictvím pracoviště NZDM Bouda, se zdárně uskutečnil ve dnech 19.– 23.května 2014 právě v nízkoprahovém klubu a v areálu jeho zahrady.
15.04.2014
Turnaj v PING-PONGu
V pátek 16. května se na zahradě u Boudy bude konat Turnaj ve stolním tenise. Otevřená akce začne v 16:00 hodin.
Magdalena Zronková
24.04.2014
NZDM Bouda (projektové pracoviště Centra pro pomoc dětem a mládeži o.p.s.) si dovoluje pozvat děti a mládež z Českokrumlovska na dvanáctý ročník výtvarného projektu s názvem „Sochy a děti“. Tento tradiční výtvarný projekt se uskuteční ve dnech od pondělí 19. do pátku 23. května 2014 (pondělí až pátek) vždy od 8:00 do 16:00 hodin v areálu zahrady Špičák 114, Český Krumlov . Akce je určená dětem a mládeži ve věku od 6-ti do 15-ti let. V dopoledních hodinách je projekt určen pro organizované skupiny a v odpoledních hodinách pro volně příchozí.
24.04.2014
Multikulturní večírek
23. dubna 2014 se od 17:00 hodin v NZDM Bouda uskutečnil multikulturní večírek, který byl zaměřen na různá pojetí multikultury v naší oblasti. Při této příležitosti zde vystoupila hudební skupina Malhstock, a dále zde své umění předvedli mladé mažoretky. Součástí večera byla i výstava obrazů Adély Staňkové. Celkem se v NZDM Bouda sešlo na 25 příchozích nejen z řad mladeže ale i rodičů.
15.04.2014
Ve středu 23. dubna bude v Nízkoprahovém zařízení Bouda od 17:00 hodin zahájena mini výstava obrázků Michaely Gaborové a Adély Staňkové. Tuto netradiční výzdobu klubu si budete moci prohlídnout až do 16. května 2014 v pracovní dny od 14:00 do 20:00 hodin. Na večírku zahrají a zazpívají Malshtock a Adéla Staňková, o taneční doprovod se postará DUO Mažoretky.
Magdalena Zronková
05.03.2014
Benefiční koncert v rámci festivalu Jeden svět 2014
V sobotu 15. března 2014 se v českokrumlovském klubu FabriČKa koná Benefiční koncert na podporu filmového festivalu dokumentárních filmů Jeden svět. Na akci vystoupí tyto kapely: Another Fake Heroes, The Duffs a Tokaref. Začátek bude o 19:00 a za vstup zaplatíte 80,-Kč.
Magdalena Zronková
05.03.2014
Regionální festival Jeden svět proběhne v Českém Krumlově ve dnech 17. až 22. března 2014. Čtvrtým rokem se snažíme diváky na Českokrumlovsku oslovit prostřednictvím nejaktuálnějších filmových dokumentů ze světa i z domova. Za klíčovou část festivalu od samého počátku považujeme projekce pro školy. Probíhají v dopoledních hodinách v klubu Bouda, v divadle a v letošním roce rovněž v kině. Pro žáky základních škol je pečlivě vybrána sada tří až čtyř kratších filmů, odpovídajících zralosti a věku dětí. Každý film je v následné debatě reflektován. Projekce č. 1 je určena dětem ve věku 8-12 let. Dokumenty zprostředkují dětem témata jako dětská práce, aktivní občanství, život s postižením a sociální vyloučení. Projekce č. 2 je určena dvanácti až čtrnáctiletým. Kromě jiného se dotýká též problematiky šikany, extremismu, homofobie a nerovnosti ve společnosti.
Zdroj: Tisková zpráva zde dne 4.3. 2014, autorka textu: Václava Šnokhousová
10.02.2014
V úterý 18. února bude od 19:00 hodin zahájeno promítání filmového klubu Jeden svět v NZDM Bouda. Vybraný film je pro tento den ILEGÁLNÍ MÁMA. Více o filmu: Moldavsko je nejchudší zemí Evropy. Zejména na venkově je život mimořádně složitý. Bývalá obilnice Sovětského svazu se utápí v bídě, beznaději a alkoholu. Není proto nijak překvapivé, že se mnoho Moldavanů a zejména Moldavanek uchyluje k ilegální migraci do zemí západní Evropy, aby vydělali peníze, kterými podporují své příbuzné doma. Dokumentární film Ilegální máma přináší příběh tří žen, které se vydaly hledat práci a štěstí do Rakouska a Itálie....
Magdalena Zronková
10.02.2014
Prázdniny v Boudě
Od 10. do 14. února bude NZDM Bouda otevřena v časech od 11:00 do 17:00 hodin z důvodu prázdnin. Děkujeme za pochopení.
10.01.2014
Křest CD "Best of Bouda vol.2"
Ve středu 5. února 2014 se v NZDM Bouda Český Krumlov uskutečnil od 17.00 hodin dlouho očekávaný křest čerstvě vydaného, již druhého CD „Best of Bouda“, tentokrát s pořadovým číslem 2. Jak už sám (anglický) název napovídá jedná se o nahrávku těch nejlepších, kdo v hudební rovině služeb volnočasového klubu Bouda využívá či využíval. Součástí „křtu“bylo i vystoupení hudebníků, kteří se tohoto projektu zúčastnili. Jmenovitě to byli: zpěvačka Adéla Staňková, hudební skupiny „DANGER LINE“, MALSTHOCK, GYPSY IVAN a rapeři TINU-G a T- DOXX. Celou akcí se nesl duch pohody a radosti z povedeného díla a odhodlání v započatém pokračovat. O skvělou atmosféru se postaralo i skvělé publikum, které odměnilo účinkující nádherným potleskem. Za zmínku stojí podpora města Český Krumlov, bez které by tento skvělý projekt jen stěží vznikl.
20.01.2014
V letošním roce Vám Nízkoprahový klub Bouda nabízí opět středeční doučování od 14:00 hodin (pomoc s domácími úkoly, prozkoušení učební látky apod.), výtvarné aktivity pro volně příchozí v ten samý čas a čtvrteční filmové projekce předem vybraných filmů. Dále je prostor klubu využíván pro filmový klub Jeden svět - každé druhé úterý v měsíci od 19:00 hodin (viz. aktuální KUK - krumlovský kulturní kalendář).
Magdalena Zronková, foto: archiv CPDM, o.p.s.
Po čtyřech letech se vrácí do Českého Krumlova významná literárně-dramatická skupina Skupina 22, která vystoupí 12.12.2013 od 18.18 hodin v prostorách NZDM Bouda. Vstupné je dobrovolné. Můžete se těšit na neopakovatelný zážitek. Uvidíte několik scének a videoklipů k básním, uslyšíte recitaci novotruhnistické poezie v češtině, němčině, angličtině a švédštině, navíc si budete moci zatancovat na remixy jejich básní s hudbou. Více na jejich stránkách - odkaz níže.
V úterý 10.12.2013 od 19:00 hodin v Boudě se můžete těšit na vyjímečný filmový zážitek, budeme totiž promítat dokument z cyklu Jednoho Světa s názvem "Punkový Syndrom"(Dokumentární / Hudební Finsko / Norsko / Švédsko, 2012, 85 min). Jená se o velmi vydařené filmové dílo, které zachycuje život lidí s mentálním postižením, kteří se rozhodli vytvořit punkovou kapelu a vyrážejí na hlasitou jízdu po klubech a festivalech, kde přes osobní šarvátky a různá životní zklamání nacházejí toužené pochopení u lidí z různých subkultur.
16.10.2013
V pátek 29. listopadu se můžete těšit na závěrečný koncert v rámci cyklu Krumlov Unplugged. "Grand koncert" se uskuteční v českokrumlovském klubu FabriČKa od 19:00 hodin. Čekají na Vás tyto kapely: Kyanid, Kulíšek a Kozák, Danger Line a The Scissors. Vstup bude za 50,- Kč. Projekt Krumlov Unplugged je cyklus akustických vystoupení mladých kapel z Českokrumlovska, jejíž hlavní cíl je podporovat mladé a začínající hudebníky.
Magdalena Zronková
16.09.2013
Centrum pro pomoc dětem a mládeži, o.p.s. zve zájemce nejen z řad studentů/žáků základních a středních škol, ale i širokou veřejnost na Filmový minifestival v Boudě. Od 18. do 20. listopadu 2013 proběhnou v Nízkoprahovém zařízení pro děti a mládež Bouda školní (v dopoledních hodinách) a veřejné projekce filmů s tematikou sociálního vyloučení, etnických problémů, multikultury. Úterní a středeční projekce budou doplněné besedou s pracovníky Agentury pro sociální začleňování.
Magdalena Zronková, foto: archiv CPDM o.p.s.
12.11.2013
Každý den od soboty 9. listopadu do neděle 17. listopadu 2013 vždy od 10:00 do 18:00 hodin měli návštěvníci NZDM Bouda možnost vytvořit si svůj vlastní animovaný film, probíhal zde totiž čtvrtý ročník Kurzu animovaného filmu. Celá akce probíhá pod vedením zkušené lektorky a absolventky belgické filmové školy La Cambre v Bruselu Zuzany Studené. Příchozí z řad dětí a mládeže, ale i jejich rodiče si tak nejen mohou vyzkoušet (téměř) veškeré animační techniky, ale i vytvořit vlastní animovaný film a to prostřednictvím několika animačních metod.
22.10.2013
I letos se zájemci o filmařskou tvorbu mohou těšit na Kurz animovaného filmu, který se uskuteční v NZDM Bouda pro účastníky zdarma. Od 9. do 17. listopadu 2013 od 10:00 do 18:00 hodin si příchozí vyzkouší různé animační techniky pod vedením Zuzany Studené. Kurz je možné navštívit kdykoliv během dne, není nutné být zde vždy od 10:00 do 18:00 hodin! Dveře jsou otevřené pro všechny zájemce bez ohledu na věk.
Ladilav Michalík, Zuzana Studená
12.11.2013
V úterý 12.11. 2013 se bude v českokrumlovském Nízkoprahovém zařízení pro děti a mládež BOUDA promítání filmového klubu Jeden svět. Promítat se bude film Tenkrát (Robert Sedláček, ČR, 1999, 101 min).
Magdalena Zronková, zdroj: gymck.cz
04.11.2013
"Mami, tati, já chi do školy"- tak zní název nejnovějšího projektu Slova 21, který umožní romským rodičům, aby získali znalosti potřebné pro ochranu práv svých dětí na poli vzdělávání. A nejen to, je samotné by měl projekt motivovat k boji proti segregaci romských žáků v praktických školách. Protože nedostatek informací, které má velké procento romských rodičů o možnostech vzdělání svých dětí, je významným problémem, který přispívá k pokračující segregaci romských žáků v bývalých zvláštních školách. Dne 5. listopadu 2013 se od 14:00 hodin uskuteční v NZDM Bouda workshop pro rodiče s dětmi.
Magdalena Zronková, Michaela Gaborová, zdroj: Slovo 21
31.10.2013
Ve dnech od 14. do 18. října 2013 se v NZDM Bouda uskutečnil jubilejní desátý ročník akce s názvem „Výtvarný podzim v Boudě“. Každý den od pondělí do pátku (vždy od 8.00 – 16.00 hod.) si příchozí děti a mládež mohly vyzkoušet zajímavé a neotřelé výtvarně řemeslné techniky s nimiž se v současné uspěchané době tolik nesetkají. Dětské kolektivy ze škol měly na samotnou činnost vyhrazeny dvě hodiny. Během tohoto času se účastníci postupně vystřídali na jednotlivých výtvarných pracovištích, kde na ně čekal zajímavý výtvarný program. Za den ze takto v na programu vystřídaly tři až čtyři školní kolektivy. V dopoledních hodinách byl tento projekt primárně určen třídním kolektivům (žákům ze základních škol českokrumlovského regionu), v odpoledních časech se pak projektu účastnili také volně příchozí dětští návštěvníci Boudy.
Mgr. Jiří Muk
11.10.2013
Koncert KRUMLOV UNPLUGGED
Říjnový koncert Krumlov Unplugged se uskuteční v pátek 18. října v Restauraci Jelenka. Od 20:00 hodin zde zahrají PODZEMNÍCI. Za vstup zaplatíte 60,-Kč. V listopadu se můžete těšit na závěrečný festival v klubu fabriČKa. Více informací na konci října na webu www.cpdm.cz.
Magdalena Zronková
11.10.2013
V dnech od 14. do 18. října 2013 se v NZDM Bouda uskuteční jubilejní desátý ročník akce s názvem „Výtvarný podzim v Boudě“. Každý den od pondělí do pátku (vždy od 8-mi hodin do 16-ti hodin) si děti a mládež mohou pod vedením zkušených pedagogů vyzkoušet zajímavé a neotřelé výtvarné a řemeslné techniky.
Mgr. Jiří Muk, CPDM, o.p.s.
03.09.2013
Jako posledních devět let tak i tento rok nabízíme nejenom pro děti základních škol (jak organizované tak samostatné) účast na výtvarném projektu pořádaném CPDM,o.p.s. prostřednictvím Nízkoprahového klubu Bouda. Jedná se o projekt: „Výtvarný podzim v Boudě“. Věříme že stejně jako minulé ročníky budeme obsahově bohatí a hlavně výtvarně pro děti přínosní. Termín a místo konání akce: od 14 .října do 18. října 2013 - Nízkoprahový klub pro děti a mládež Bouda Špičák 114, Český Krumlov. Základním záměrem i v tomto ročníku je představit v co možná nejširším rozměru výtvarné možnosti a schopnosti zejména zdravotně a sociálně postižených dětí a dětí "běžné populace", které jsou společně zapojeny do procesu integrace v rámci institucí a organizací, jež se cílenou integrační činnosti postižených dětí zabývají a napomáhají tak vytvářet pozitivnější podmínky pro vstup takto postižených dětí do běžného života společnosti (základní školy, dětské domovy, zvláštní školy internátní, apod. ).
Mgr. Jiří Muk, Ladislav Michalík
23.09.2013
Další koncert v rámci cyklu Krumlov Unplugged se uskuteční tento pátek 27. září 2013 v Restauraci Jelenka. Od 20:00 hodin Vám zahraje svůj poslední koncert hudební skupina KAROB.
23.07.2013
Ve dnech od 26. do 30. srpna 2013 (pondělí až pátek) bude pokračovat druhá část prázdninového programu pro děti a mládež V Boudě proti nudě. Zváni jsou zájemci ve věku od 6 do 14 let ke spolupráci na rozmanité výtvarné a umělecké činnosti pod vedením pracovníků Centra pro pomoc dětem a mládeži , o.p.s. Český Krumlov. Cílem akce je nabídnout dětem a mládeži v posledním týdnu letních prázdnin kvalitní alternativu trávení volného času. Ve výše uvedeném termínu vždy od 9:00 do 15:00 hodin bude pro příchozí přichystána široká škála umělecko-řemeslně-výtvarných aktivit, při nichž si návštěvníci NZDM Bouda mohou vyzkoušet svou zručnost a dovednost.
Magdalena Zronková
02.08.2013
Centrum pro pomoc dětem a mládeži, o.p.s. Český Krumlov připravilo ve spolupráci se slovenskou organizací „Združenie informačných a poradenských centier mladých v Slovenskej republike“ (ZIPCEM) a slovinskou organizací „Mladinski kulturni center Slovenj Gradec“ (MKC) v termínu od 4. do 9. srpna 2013 společné setkání mladých lidí z těchto partnerských organizací. Tento mezinárodní projekt bude zaměřen na hlubší porozumění vybraným moderním médiím. Prostřednictvím workshopů a dalších aktivit si mladí lidé, rozdělení do národnostně „namixovaných týmů, vyzkoušejí například přípravu rozhlasového pořadu a jeho odvysílání, tvorbu fotografií, dokumentárního filmu a kreativní tvorbu zaměřenou na street art.
Jiří Muk, CPDM, o.p.s. Český Krumlov
29.07.2013
Nahrávání CD "Best off Bouda II."
Nahrávání CD "Best off Bouda II." probíhalo od 22. 6. 2013. Jako první měl možnost nahrávat mladý rapper Marek Malovec. V neděli 23. 7. 2013 jako druzí nahrávali své skladby kluci z kapely Malshtock. V sobotu 13. 7. jako třetí nazpívala písničky na připravované CD Adéla Staňková. V sobotu 20.7. 2013 se jako čtvrtí podíleli na tvorbě CD kapela Gipsy Ivan. Dále nahrávala kapela Danger Line, která CD "Best off Bouda II." zakončila svými písničkami. O víkendu v sobotu 27.7. 2013 se CD Best off Bouda II dokončilo a všichni účastníci mají nahráno. Všem zúčastněným,kteří se na CD Best off Bouda II podíleli, bychom chtěli poděkovat za jejich trpělivost k nahrávání a přejeme mnoho dalších hudebních úspěchů. Pracovníci CPDM,o.p.s.
Michaela Gaborová
17.06.2013
V pátek 14. června 2013 od 18:00 hodin započal již osmý ročník oblíbeného hudebního setkávání mladých muzikantů nejenom z jižních Čech „Cihelna – Vystupovat 2013“ v Chlumu u Kremže. Na této dvoudenní akci zahrálo rekordních šestnáct hudebních těles. V pátek jako první vystoupila nu-metalová formace „The Hump“ z Českých Budějovic. Následovala je punková kapela „Idiot Princip“. Bechyni na festivalu reprezentovali grunge metalový „Procrastination“. Po nich přišla na pódium kapela „A Sweet Water Trick“ z Velešína. Předposlední kapelou pátečního večera byla českokrumlovská hardcore kapela „Never Hope“. O závěr pátečního večírku se postarali českobudějovičtí „Tosiro“ kteří svým hardcore zápalem výborně uzavřeli páteční večer, který pokračoval do brzkých ranních hodin akustickou muzikou u ohně
13.05.2013
Centrum pro pomoc dětem a mládeži, o.p.s. pořádá již osmý ročník multikulturního festivalu Cihelna - Vystupovat. Ten bude letos opět dvoudenní a bude se konat od 14. do 15. června 2013 v areálu sportoviště v Chlumu u Křemže. Akce začíná v pátek v 18:00 hodin vystoupením českobudějovické skupiny The Hump. Na akci je možné stanovat. V sobotu začíná program ve 14:00. Součástí programu bude i promítání filmů z dílny CPDM, o.p.s.
Magdalena Zronková
05.04.2013
NZDM Bouda hledá mladé literární talenty, kteří by se svými literárními díly podíleli na vzniku literární publikace s názvem „Almanach mladé českokrumlovské literární scény“. Smyslem almanachu je vtvořit prostor pro děti a mládež, kteří mají zájem o literární práci, kteří chtějí tvořit a nechtějí si to nechat pro sebe a jen své nejbližší okolí. Takovýmto lidem nabízíme prostor pro zveřejnění jejich děl v námi plánovaném almanachu, který bude mapovat mladou českokrumlovskou literární scénu.
15.03.2013
Od úterý 23. dubna do pátka 26. dubna 2013 se v NZDM Bouda konal úspěšný a oblíbený výtvarný projekt Sochy a děti. Příchozí děti a mládež ve věku od 6-ti do 18-ti let si mohli vyzkoušet práci se dřevem a další různé sochařské techniky. Dopolední časy tohoto týdenního projektu jsou určeny především třídním kolektivům z českokrumlovských základních škol, odpoledne se do výtvarné tvorby mohou zapojit děti a mládež ve svém volném čase. Ve výtvarné činnosti jim bude pomáhat Ak. sochař Petr Fidrich.
Magdalena Zronková, Ladislav Michalík
13.03.2013
Středisko Spirála, Centrum pro pomoc dětem a mládeži, o.p.s., Artists4Children a Mario Bihari s Bachtale Apsa srdečně zvou děti a mládež ve věku od 8 do 26 let na hudební workshop s bubnováním. Součástí akce bude skupinový nácvik jednoduchých a složitějších rytmů na bonga, vytváření melodií pomocí ozvučených trubek, hudební a jiné soutěže o ceny, koncert.
26.02.2013
Srdečně zveme všechny zájemce na již čtvrtý „unplugged“ koncert v tomto roce do Restaurace Jelenka, 26. dubna 2013 od 20:00 hodin. Vstupné stojí 60,- Kč. Vystoupí zde David Kozák a Tomáš Kulíšek a skupina The Scissors. V pátek 25. ledna 2013 byl totiž zahájen další cyklus Krumlov Unplugged. Tento projekt spočívá ve „šňůře“ pěti koncertů mladých hudebních skupin z regionu, které se budou konat nově v měsících lednu, únoru, březnu, září a říjnu 2013. Koncerty budou zakončeny společným hudebním festivalem v českokrumlovském klubu FabriČKa na podzim roku 2013.
Magdalena Zronková
21.02.2013
V Českém Krumlově se uskuteční v termínu od 11. do 16 března 2013 Festival dokumentárních filmů JEDEN SVĚT. Součástí festivalových aktivit v Českém Krumlově budou projekce vybraných filmů pro veřejnost (Městské divadlo Český Krumlov, čtvrtek 14. až sobota 16. března 2013), filmové projekce pro žáky základních škol a studenty škol středních (Městské divadlo Český Krumlov a klub NZDM Bouda Český Krumlov, pondělí 11. až pátek 15. března 2013) a benefiční koncert na podporu festivalu Jeden svět v Českém Krumlově (Hudební klub Fabrička, sobota 2. března 2013).
21.02.2013
Benefiční koncert na podporu festivalu Jeden svět
V sobotu 2. března 2013 se v českokrumlovském klubu FabriČKa uskuteční benefiční koncert na podporu festivalu dokumentárních filmů Jeden svět v Českém Krumlově. Akce začíná ve 20:00 hodin a zahrají na ní tyto kapely: Jinovatka, Poslední záhryz a Sandwitch. Za vstup zaplatíte 99,-Kč. Mediální partner koncertu je Jihočeský kalendář (www.jihoceskykalendar.cz).
Magdalena Zronková
21.02.2013
Koncert v Boudě
Ve čtvrtek 28. února 2013 vystoupí v NZDM Bouda kapela Mahlstock a zpěvačka Adéla Staňková. Koncert začne v 16:00 hodin a potrvá do 18:30 hodin. Vstup na akci je zdarma.
Magdalena Zronková
15.02.2013
Kreslení v Boudě
Ve středu 6.2.2012 ve 14:00 hod se v Boudě setkali účastníci kreslení. Celkem se sešly 4 děti ze ZŠ T.G.Masaryka. Děti se rozhodly vytvářet svá díla dle vlastní fantazie. Každý z nich pečlivě pracoval na svém obrázku. Zhotovené obrázky se vystavily v Boudě aby si je mohli prohlédnout všichni návštěvníci. Kreslení v Boudě probíhá každou středu v týdnu od 14:00 do 16:00 hodin.
05.02.2013
Benga Čave v Boudě
V pátek 15. února 2013 vystoupí od 16:30 se svým tanečním představením českokrumlovská skupina Benga Čave. Na akci jste všichni zvání, vstupné je zdarma.
Magdalena Zronková
04.02.2013
V úterý 12. února 2013 proběhne v NZDM Bouda (Špičák 114) promítání filmového klubu Jeden svět. Promítat se bude od 19:00 hodin dokumentární film Ke světlu. Čína patří dlouhodobě mezi největší producenty a zároveň největší spotřebitele uhlí na světě. Sedmdesát procent veškeré její energie pochází z uhelných elektráren. Odvrácenou stranu čínského ekonomického rozmachu nejlépe vystihuje situace v tamních dolech, kde každý rok zahyne při nejrůznějších nehodách asi dvacet tisíc horníků.
Magdalena Zronková, zdroj: ČSFD
14.01.2013
Hledá se nej kapela roku 2012
Rok se s rokem sešel a Českokrumlovský deník opět vyhlašuje tradiční anketu o nej kapelu Českokrumlovska za rok 2012. Stejně jako vloni můžete až do úterý 15. ledna posílat na mail vaclav.votruba@denik.cz své nominace, které kapely by v anketě chybět neměly.
Magdalena Zronková, zdroj: Českokrumlovský deník
19.12.2012
Zdobení perníčků v "Boudě"
V pondělí a v úterý 17.-18. 12. 2012 v NZDM Bouda úspěšně proběhlo předvánoční zdobení perníčků. Na této akci se postupně vystřídalo asi 20 dětí a mládeže. Od 16:00 do 18:00 hodin si mohli zájemci nejen ozdobit perníčky, ale i vyrobit vánoční přáníčko a ozdoby na stromeček.
Magdalena Zronková
03.12.2012
V měsíci prosinci se můžou návštěvníci Boudy těšit na nové zajímavé akce. Ve středu 5. 12. přijde do NZDM Bouda Mikuláš s Andělem a Čertem. Najmenší se mohou těšit na nadílku a diskotéku. Akce začíná v 16:00 a potrvá do 18:00 hodin. Ve dnech 17.-18. 12. 2012 proběhne výroba perníčků a vánočních ozdob v Boudě od 16:00 do 18:00 hodin. Příchozí děti a mládež si s pomocí pracovníků NZDM Bouda zhotoví originální ozdobu na vánoční stromeček a ozdobí perníčky dle své vlastní fantazie. Vstup volný. Ve středu 19. 12. 2012 zakončíme tento rok Vánočním večírkem v 17:00 hodin. Hudba, tanec, koledy, ovocný punč, stromeček a vánoční atmosféra na posledním společném setkání v tomto roce. Vstup volný.
Magdalena Zronková
Ve středu dne 5.prosince 2012 se konala v NZDM Bouda první Mikulášská nadílka. Pro děti byly připravené různé taneční pěvecké a recitační soutěže. Slavnostní program začal přivítáním rodičů a dětí pracovníky NZDM Bouda. Po příchodu rodičů s dětmi byla jako úvodní zábavná část připravena dětská diskotéka. Pro příchozí děti i rodiče bylo připravené drobné občerstvení. Jednou z prvních soutěží byl tanec, kterého se zúčastnila děvčata.
Michaela Gáborová
31.10.2012
Filmový klub Jeden svět
V úterý dne 13. 11. 2012 bude NZDM Bouda od 19:00 hodin opět hostit Filmový klub Jeden svět. Tentokrát bude promítán film České děti. Hnutí České děti patřilo k nejvýraznějším postkomunistickým iniciativám pozdních 80. let. Ve snímku se kombinují dobové záběry a materiály s hranou rekonstrukcí tehdejších událostí. Vizuálně atraktivní pojetí podtrhuje dynamický střih a originální hudba. Hostem promítání bude spisovatel Petr Placák.
Magdalena Zronková, zdroj: Jeden svět na školách
13.09.2012
Ve čtvrtek 11. října 2012 se uskutečnila oslava jubilejních desátých narozenin NZDM Bouda (projektové pracoviště Centra pro pomoc dětem a mládeži o.p.s.). Oslava proběhla ve velmi přátelské atmosféře a v různém žánrovém provedení. Na úvod vystoupila romská taneční skupina Terne Čave (Malé děti) pod vedením Romany Dunkové. Diváci odměnili taneční kreace bouřlivým potleskem.
Ladislav Michalík
29.10.2012
Promítání filmů z "Kurzu animovaného filmu" v Dobré čajovně
Nízkoprahový klub „Bouda“ uspořádal letos první promítání výsledných prací dětí a mládeže z třetího ročníku „Kurzu animovaného filmu“. Samotná projekce v kurzu vzniklých filmových děl se uskutečnila dne 4. listopadu 2012 od 19.00 hodin v prostorách Dobré čajovny v Českém Krumlově a účastnilo se jí kolem 30 příchozích, převážně z řad dětí mládeže a jejich rodičů. Samotný kurz, na němž tato filmová díla vznikla, se uskutečnil v termínech od 23. do 27. září 2012 a probíhal pod vedením zkušené lektorky a absolventky belgické filmové školy La Cambre v Bruselu Zuzany Studené. Za 5 dní se do filmových workshopů aktivně zapojilo celkem 50 účastníků z řad dětí, mládeže a dalších zájemců, jež si vyzkoušeli nejrůznější animační techniky. Věříme, že v tomto významném počinu budeme i v příštích letech úspěšně pokračovat. Pro příznivce animovaného filmu byl tento program nevšedním filmovým zážitkem. Tento program se uskutečnil díky podpoře města Český Krumlov, Jihočeského kraje a Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR.
01.10.2012
Všechny generace tančí aneb Senioři juniorům, junioři seniorům
V sobotu dne 27. října 2012 proběhne v NZDM Bouda mezigenerační akce ve spolupráci Infocentra pro seniory Český Krumlov, Tanečního klubu Remedium Praha a tanečního souboru Benga Čave z Českého Krumlova. Odpoledne plné tance doplněné o divadlo proběhne v rámci Evropského roku aktivního stárnutí a mezigenerační solidarity, začíná ve 14:00 hodin. Vstup volný.
Magdalena Zronková, zdroj: Info senior ČK
17.09.2012
V dnech od 15. do 19. října 2012 se v NZDM Bouda uskuteční již devátý ročník akce s názvem „Výtvarný podzim v Boudě“. Každý den od pondělí do pátku (vždy od 8-mi hodin do 16-ti hodin) si děti a mládež vyzkouší zajímavé a neotřelé výtvarné a řemeslné techniky. Tato akce je v dopoledních hodinách primárně určena třídním kolektivům žáků ze základních škol českokrumlovského regionu, v odpoledních časech se pak projektu účastní také volně příchozí dětští návštěvníci Boudy. Každá příchozí třída z jednotlivých základních škol má na samotnou činnost vyhrazeny dvě hodiny. Během tohoto času se děti vystřídají u jednotlivých stanovišť, kde na ně čeká zajímavý výtvarný program.
Magdalena Zronková
02.10.2012
Ve dnech od 23. do 27. září 2012 se uskutečnil v prostorách NZDM Bouda již třetí ročník „Kurzu animovaného filmu“, který probíhal denně (včetně neděle) od 11:00 do 20:00 hodin. Příchozí z řad dětí a mládeže měli možnost vyzkoušet si nejen různé animační techniky, ale i vytvořit vlastní krátký animovaný film. Celá akce se uskutečnila pod vedením zkušené lektorky a absolventky belgické filmové školy La Cambre v Bruselu Zuzany Studené. Za 5 dní se do filmových workshopů aktivně zapojilo celkem 50 účastníků z řad dětí, mládeže a dalších zájemců.
Ladilsav Michalík
21.09.2012
Každý týden probíhají v Boudě zkoušky různých hudebních a tanečních kapel z Českokrumlovska. Jednou ze zkoušejících je i třináctiletá Adéla, která pracovníkům CPDM, o.p.s. a svým kamarádům zazpívala ve středu 19. 9. 2012. Fotky z jejího krátkého vystoupení naleznete po rozkliknutí.
Magdalena Zronková
07.08.2012
Kurz animovaného filmu 2012
Ve dnech od 23. do 27. 9. 2012 se uskuteční v NZDM Bouda Kurz animovaného filmu. Akce bude probíhat v neděli od 10:00 do 19:00 a v ostatních dnech od 14:30 pro všechny zájemce ve věku od 10 do 26 let. Příchozí mají možnost vyzkoušet si (téměř) veškeré animační techniky. Celou akci povede zkušená lektorka a absolventka belgické filmové školy La Cambre Zuzky Studené. Vstup zdarma.
05.09.2012
V Boudě v termínech od 27.8.2012 do 31.8.2012 se uskutečnila další část prázdnivového výtvarného projektu s názvem "V Boudě proti nudě". Příchozí děti a mládež si zde mohli vyzkoušet tvorbu náramků, zvířátek z korálků, malbu na sklo a další výtvarně-umělecké činnosti.
01.08.2012
Sobota 28. července 2012 byla dnem „D“ pro mnohé milovníky dobré hudby. Uskutečnil se totiž multikulturní festival Červenání. Ten se již čtvrtým rokem koná v krásném areálu Psychiatrické léčebny Červený Dvůr. Organizaci akce zajišťují pracovníci českokrumlovské „neziskovky“ Centrum pro pomoc dětem a mládeži, o.p.s. ve spolupráci s PL Červený Dvůr. Kvůli počasí, které během akce panovalo, stačila svůj koncert odehrát pouze polovina kapel. Za třicetistupňového vedra multikulturní setkání zahájili českokrumlovští Danger Line, po nich nastoupili českobudějovičtí Noncitizen, dále vystoupila punk rocková kapela z Prahy Stay Subway. Návštěvníci festivalu se dočkali ještě Petra Váši se skupinou Ty Syčáci a kapely Květy, ta již nestačila dohrát svůj set, byla přerušena silnou bouřkou. Všichni účastníci, kteří nestačili prchnout autem pryč, se přesunuli do „pivního“ stanu, ten je nejprve chránil před úmorným dusnem a nyní sloužil jako úkryt před deštěm…
31.07.2012
Doučování v Boudě ve školním roce 2012/2013
Ve školním roce 2012/2013 bude probíhat opět vzdělávací program pro děti a mládež v Nízkoprahovém zařízení Bouda. Posláním programu je poskytnout informace, odbornou pomoc a podporu uživatelům služby. Služba obsahuje výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti určené žákům základních škol. Služba bude probíhat každou středu od 16:00 do 18:00 hodin v NZDM Bouda, Špičák 114, Český Krumlov.
Michaela Gaborová, Ladislav Michalík
28.07.2012
Dne 28. července 2012 od 13.00 hodin bude zahájen v areálu Psychiatrické léčebny Červený Dvůr čtvrtý ročník festivalu Červenání. Diváci se mohou těšit na vystoupení hudebních skupin: Danger Line, Noncitizen, Stay Subway, Petr Váša a Ty syčáci, Květy, Pepa Nos, h. USA, Liwid, Načeva + DF Five Program akce je zároveň koncipován jako „rodinný“. Pro dětské návštěvníky festivalu máme připravené například lanové prolézání, skákací hrad, lukostřelbu a točení s kruhy. Ke konzumaci jsme připravili jak vegetariánské, tak i klasické občerstvení.
04.07.2012
Ve dnech od 2. do 4. července 2012 Bouda ožila letní akcí V Boudě proti nudě. Ta je určena dětem a mládeži, kteří pod vedením pracovníků CPDM, o.p.s. spoluvytvářeli rozmanitá umělecko-řemeslná dílka. A co si účastníci mohli letos vyzkoušet? Různé hry na zahradě (badminton, stolní tenis), stolní fotbálek, malování barvami na sklo, drátkování kamínků, zažehlování voskovek, ubrousková metoda zdobení, sprejování na kartony a plátna, výroba šablon na sprejování, zdobení květináčků a tvorbu postaviček z korálků. Tří dní se zúčastnilo celkem asi 30 dětí a mládeže ve věku od 6 do 14 let. Akce byla povedená a těšíme se na druhou část, která se bude konat celý poslední týden v srpnu 2012.
Magdalena Zronková
16.05.2012
V pátek 15. června 2012 od 17:00 hodin započal již sedmý ročník oblíbeného hudebního setkávání mladých muzikantů nejenom z jižních Čech „Cihelna – Vystupovat 2012“ v Chlumu u Kremže. Na této dvoudenní akci zahrálo rekordních sedmnáct hudebních těles a promítaly se zde dokumentární a animované filmy z dílny CPDM, o.p.s. Český Krumlov. Festival byl již podruhé ve své historii „mezinárodní“, neboť v programu vystoupily také dvě německé mladé kapely.
Ladislav Michalík, Magdalena Zronková
16.05.2012
Ve dnech od 2. do 4. července a od 27. do 31. srpna 2012 Bouda opět ožije tradiční letní akcí V Boudě proti nudě. Zváni jsou zájemci ve věku od 6 do 14 let ke spolupráci na rozmanité výtvarné a umělecké činnosti pod vedením zkušených pracovníků CPDM, o.p.s. Vstup je pro účastníky zdarma, účastnit se mohou děti i se svými rodiči či prarodiči. A na co se můžete v době od 8:00 do 14:00 hodin těšit? Na různé hry na zahradě (badminton, stolní tenis), stolní fotbálek, malování barvami na sklo, drátkování kamínků, zažehlování voskovek, ubrousková metoda zdobení, sprejování na kartony, výroba šablon na sprejování, tvorba razítek a rámečků ad.
Ladislav Michalík, Magdalena Zronková
22.05.2012
I v letošním roce proběhnou vystoupení z cyklu „Krumlov Unplugged“. První z letošní série koncertů se uskutečnil v květnu, vystoupily na něm skupiny Henry´s a Danger Line. Každý měsíc se můžou zájemci těšit na další koncert. Místem jednotlivých vystoupení je českokrumlovská Restaurace Jelenka. Akce začínají obvykle ve 20.00 hodin a za vstup návštěvníci zaplatí 60,- Kč. V pátek 8. června 2012 (20.00 hodin, restaurace Jelenka) se můžete těšit na Bratry Karamazovy a Danger Line.
Vlastimil Kopeček, Magdalena Zronková
22.05.2012
Středisko Spirála, Český Krumlov a Artist 4 Children, Praha pořádají pro děti a mládež od 6 do 15 let Bubnování ve Spirále. Termín od 26. května do 27. května (15:00 hodin), místo: SVP Spirála, NZDM Bouda, Špičák 114, Český Krumlov. Cena pobytu je 400,- Kč (zahrnuje stravu, ubytování a provoz). Přihlášky ve Spirále. Co s sebou? Spacák, karimatka, polštářek, pohodlné volné oblečení, hygienické potřeby, léky, kartičku zdravotní pojišťovny- kopie, kapesné na drobné občerstvení v Boudě (max. 50,-Kč). S sebou nebrat elektroniku a nic cenného. Informace získáte u pana Jana Tůmy na tel.: 602 491 400, mail: vedouci.ck@dduhomole.cz.
Magdalena Zronková, zdroj: SVP Spirála
NZDM Bouda realizovala desátý ročník výtvarného projektu s názvem „Sochy a děti“, který se uskutečnil ve dnech od pondělí 23. dubna do pátku 27. dubna 2012. Projekt probíhal v těchto dnech vždy od 8:00 do 14:00 hodin v areálu zahrady Špičák 114 (bývalé jesle).
29.2.2012
1.setkání členů "Filmové laboratoře"
V neděli 26. února 2012 se uskutečnilo v NZDM Bouda první setkání členů nově založené "Filmové laboratoře". Prvního setkání se zůčastnilo osm účastníků z řad dětí , mládeže i dospělých. Na první schůzce měli příchozí možnost získat základní informace o tvorbě filmu a dále pochopit základy tvorby filmového scénaře. Další schůzka se uskuteční v neděli 4. března 2012 od 15.00 hod. Tímto zveme všechny zájemce o tvorbu filmu na společné setkání.
Ladislav Michalík, Jiří Muk
22.02.2012
Čtrnáctý ročník Mezinárodního filmového festivalu dokumentárních filmů o lidských právech Jeden svět se letos zaměří na na právě probíhající protesty, nepokoje a revolty v různých částech světa. V roce 2012 můžete festivalovou atmosféru zažít opět také v Českém Krumlově a to v termínu od 28. do 30. března 2012. Promítání pro veřejnost bude probhat v MĚSTSKÉM DIVADLE, Český Krumlov – od středy 28. 3. až do pátka 30. 3. 2012. Nedílnou součástí MFF Jeden svět Český Krumlov 2012 jsou školní filmové projekce. Promítání pro školy budou probíhat v Českém Krumlově na dvou místech. Bude to jednak v prostorách NZDM Bouda (CPDM, o.p.s.) Český Krumlov a to od pondělí 26. do pátka 30. března 2012 vždy v těchto časech: 8:30 – 10:00, 10.30 – 12.00, 12.30 – 14.00. Ve středu 28. a ve čtvrtek 29. března budou školní projekce uskutečňovány také v divadelním sále Městského divadla v Českém Krumlově a to každý den v těchto časech: 8:30 – 10:00, 10:30 – 12:00, 13:00 – 14:30.
16.02.2012
"Filmová laboratoř"NZDM Bouda zve všechny zájemce o tvorbu filmů na první zahajovací setkání, které se bude konat v neděli 26. 2. 2012 od 14:00 v NZDM Bouda, Špičák 114, Český Krumlov. V případě dotazů, kontaktujte organizátory akce: Zuzana Studená- zuzananas@yahoo.fr, Ladislav Michalík- bouda@icmck.cz. Účast je zdarma. http://www.youtube.com/watch?v=h6sRFfevbag
Ladilav Michalík, Zuzana Studená
17.01.2012
Koncert v Boudě
V pátek 27. 1. 2012 se v "Boudě" uskuteční koncert, na kterém vystoupí tyto kapely: Almost Cheesy, Visitors, The Scissors, Danger line a Benga čave. Začínáme v 16:30. Rádi přivítáme každého zájemce o rockovou hudbu!
Magdalena Zronková, Michaela Gaborová
06.01.2012
Stejně jako minulý rok, můžete i letos nominovat svou oblíbenou kapelu z regionu Českokrumlovska do soutěže Kapela roku 2011. Kdo vás v minulém roce nejvíce bavil, nebo si zasloužil největší pozornost? Čí koncert jste si nemohli nechat ujít? Nominujte své oblíbence na mail: vaclav.votruba@denik.cz nebo na Facebooku Českokrumlovského deníku. Na žánru ani věku nezáleží. Napište jméno kapely a připište jednu větu, proč zrovna jim dáváte svůj hlas. Poté na webových stránkách www.ceskokrumlovsky.denik.cz vypukne anketa, ze které vzejde vítěz za ročník 2011. Vloni nejvíce hlasů dostalo českokrumlovské trio Kyanid. Letošní novinkou je anketa o nejoblíbenějšího zpěváka či zpěvačku regionu. Nominace u všech kategorií potrvá až do 17. ledna 2012.
Magdalena Zronková, zdroj: www.ceskokrumlovsky.denik.cz
02.01.2012
Bouda v lednu 2012
Každé lednové pondělí si od 18:00 do 20:00 můžete přijít zakreslit do Boudy a naučit se různé techniky pod vedením Marka Borsányiho. Každou lednovou středu v ten samý čas vám v Boudě zas pomůžeme s doučováním a úkoly do školy.
Magdalena Zronková
02.11.2011
JEDEN SVĚT v prosinci 2011
V rámci filmového klubu Jeden svět při Gymnáziu Český Krumlov se promítá i mimo festival! Každé druhé úterý v měsíci se máte možnost v NZDM BOUDA (Špičák 114) seznámit s "Jednosvětovými filmy". I v prosinci se můžete na tuto akci těšit. Objednaný je dokument od Roberta Sedláčka s názvem Ideální svět. Tvůrci pořadu nabízejí jedinečnou možnost nahlédnout do zákulisí tvorby televizních reklam a prostřednictvím rozhovorů s jejich tvůrci nás seznamují s účinnými návody, jak lze českou veřejnost přesvědčit k nákupu v podstatě čehokoliv. ČR / 2001 / 56 min.
Magdalena Zronková, Karolína Slabá
06.12.2011
Nízkoprahový klub „Bouda“ (projektové pracoviště CPDM, o.p.s.) uspořádal druhé promítání výsledných prací dětí a mládeže z druhého ročníku „Kurzu animovaného filmu“. Tato projekce se uskutečnila dne 4. prosince 2011 od 18.00 v divadelní kavárně „Ántré“ v Českém Krumlově. Významnými hosty této veřejné projekce byli světově uznávaní animátoři manželé Zdenička a Gene Deitchovi, kteří se podíleli mimo jiné na tvorbě animovaných filmů jako jsou například Obři nebo Munro, jenž získal ve své kategorii Oskara. Spolupracovali také na tvorbě animovaných seriálů Tom a Jerry či Pepek Námořník a dalších.
Jiří Muk
12.10.2011
Přihlašte své děti na víkend plný angličtiny! Dne 10. a 11. prosince 2011 se budou v NZDM Bouda konat kreativní dopoledne určená dětem od 7 do 12 let. Zájemci se v těchto dnech sejdou vždy od 8.00 do 13.00, budou na ně čekat písničky, říkanky, hry, malování, tvoření a to vše anglicky a jinak než ve škole. Cena za tento kurz je 1000,- včetně materiálů a povede ho Mgr. Kateřina Tůmová- lektorka anglického a francouzského jazyka, která se zabývá různými moderními metodami výuky.
Kateřina Tůmová
11.11.2011
Nízkoprahový klub „Bouda“(projektové pracoviště CPDM, o.p.s.) pořádá druhé promítání výsledných prací dětí a mládeže z druhého ročníku „Kurzu animovaného filmu“. Tato projekce se uskuteční dne 4. prosince 2011 od 18.00 v divadelní kavárně „Ántré“ v Českém Krumlově. Promítnuty budou také další filmové snímky z produkce CPDM, o.p.s. Český Krumlov. Kurzu se v týdnu od 1. do 11. října 2011 celkem zúčastnilo 95 mladých lidí z Českokrumlovska. Tento program se uskutečnil díky podpoře Ministerstva kultury České republiky, Jihočeského kraje a města Český Krumlov.
Vlastimil Kopeček a Ladislav Michalík
08.11.2011
V dnech od 17. do 21. října 12011 se v NZDM Bouda uskutečnil již osmý ročník akce s názvem „Výtvarný podzim v Boudě“. Každý den od pondělí do pátku (vždy od 8-mi hodin do 16-ti hodin) si děti a mládež mohly vyzkoušet zajímavé a neotřelé výtvarné a řemeslné techniky. Tato akce byla v dopoledních hodinách primárně určena třídním kolektivům žáků ze základních škol českokrumlovského regionu, v odpoledních časech se pak projektu účastnili také volně příchozí dětští návštěvníci Boudy. Každá příchozí třída z jednotlivých základních škol měla na samotnou činnost vyhrazeny dvě hodiny. Během tohoto času se děti vystřídaly u jednotlivých stanovišť, kde na ně čekal zajímavý výtvarný program. Za den ze takto v prostorách NZDM Bouda vystřídaly čtyři školní kolektivy. Letos si zde účastníci mohli u pěti stanovišť vyzkoušet: drátkování kamínků, tvorbu šperků, skupinové malování na velkorozměrové plátno, výrobu šperků a robotů z počítačových součástek a drobné řezbářství. Z připravených aktivit měla u účastníků asi největší ohlas výroba tzv. „robotů“ z počítačových součástek.
Jiří Muk a Ladislav Michalík
01.11.2011
Turnaj ve stolním fotbálku
Přijďte si do "Boudy" zahrát stolní fotbal! Dne 7.listopadu 2011 se zde koná turnaj. Na tuto akci zveme nejen zkušené hráče, ale i úplné začátečníky. Zápisné je 20,- a začátek od 15.30. Pro vítěze jsou připraveny lístky do Multikina Cinestar.
11.10.2011
V těchto dnech právě probíhá Výtvarný podzim v Boudě. Jak už sám název napovídá,odehrává se tento umělecko-řemeslný projekt v NZDM Bouda. Každý den od pondělí do pátku si děti a mládež mohou vyzkoušet různé výtvarné techniky, např.: drátkování kamínků, malování na prostěradla, výrobu šperků, řezbu do dřeva a výrobu robotů z počítačových součástek. To vše se v "Boudě" odehrává pod odborným vedením umělců a výtvarníků. Návštěvníci jsou žáci základních škol na Českokrumlovsku. Kurz je díky podpoře Centra pro pomoc dětem a mládeži,o.p.s., Jihočeského kraje, Města Český Krumlov a Budějovických štěrkopísků, spol. s r.o. zdarma.
Magdalena Zronková, Ladislav Michalík
17.10.2011
Promítání v Dobré čajovně
V sobotu dne 22.10.2011 Vás srdečně zveme na promítání výsledných filmů Kurzu animovaného filmu. Ten úspěšně proběhl v NZDM Bouda ve dnech od 1. do 11.10.2011. Promítat se bude v Dobré čajovně v Českém Krumlově od 18.00 hodin. Pozvání na tuto akci přijali Gene Deitch (režisér a scénárista animovaných filmů) se ženou Zdeňkou, kteří nám povypráví o svých zkušenostech.
Zuzana Studená
14.09.2011
Klub filmové historie ŘÍJEN 2011
Dne 18.10.2011 proběhne v NZDM Bouda opět "Klub filmové historie". Projekce začíná v 18.00 hodin. Pro členy klubu promítání zdarma, registrace možná na místě.
Ladislav Michalík
08.09.2011
Škola animovaného filmu WOAF
Ve dnech od 1. do 11.října 2011 pořádá Nízkoprahový klub pro mládež Bouda již druhý ročník Kurzu animovaného filmu. Kurz probíhá vždy od 10 do 20 hodin v NZDM Bouda na Špičáku 114 v Českém Krumlově. Účastníci projektu budou mít možnost vyzkoušet si různé animační techniky. Akce se uskuteční pod odborným dohledem lektorky Zuzany Studené (Filmová škola La Cambre Belgie). Pozvání možná přijme i Gene Deitch- známý režisér animovaných filmů (Tom a Jerry, Murno, Obři a tak dále). Vstup je zdarma a věkově je omezen dolní hranicí deseti let.
Ladislav Michalík
13.09.2011
Zveme všechny na koncert v rámci celonárodní kampaně "Týden nízkoprahových klubů", který se uskuteční dne 23.září 2011 v NZDM Bouda od 17.30 hodin. Vstupné je dobrovolné a účinkovat zde budou tyto kapely: Almost Cheesy, The Scissors, Visitors a Agrokult.
Tým NZDM Bouda
05.09.2011
V sobotu 10.září 2011 bude ve 13:00 hod. zahájen historicky první hudební festival v rámci cyklu Krumlov Unplugged. Akce se uskuteční v Motorestu Krumlov a je vyvrcholením řady čtyř koncertů, které probíhaly každý měsíc od května 2011 v Bikers Rock baru v Českém Krumlově. Program festivalu bude opravdu bohatý. Návštěvníky nečekají jen akustická hudební vystoupení, ale i „unplugged rockotéka“ moderátorů Rádia Beat, která proběhne na samém závěru akce, či křest CD „Lidové písně z rožmberského podzámčí“, které bylo nahráno za pomoci Hudebního studia mladých.
Magdalena Zronková, Ladislav Michalík
22.08.2011
Proti nudě zase příští rok!!
V minulém týdnu se uskutečnila druhá část prázdninové akce Centra pro pomoc dětem a mládeži V Boudě proti nudě. Od pondělí do pátku si mohly příchozí děti v Nízkoprahovém volnočasovém klubu Bouda vyzkoušet různé výtvarné dovednosti, zahrát hry či poznat nové kamarády. Návštěvníci si během týdne postupně vyzkoušeli například ubrouskovou techniku, vyškrabování voskovek, výrobu těžítek z kamenů, zdobení květináčů, malování na fólie, či "sprejování" a další. Hlavním cílem a smyslem této akce je nabídnout kvalitní alternativu trávení volného času těm dětem a mládeži, kteří musejí pobývat přes prázdniny ve městě. Vstup na tuto akci byl bezplatný a zúčastnilo se jí asi 60 zájemců z řad dětí a mládeže.
Magdalena Zronková
11.08.2011
Celý příští týden, od pondělí 15. srpna do pátku 19. srpna 2011, se budou moci českokrumlovské děti, které nejsou v tomto období na prázdninách mimo město, zúčastnit letošního druhého pokračování volnočasového projektu „V BOUDĚ PROTI NUDĚ “. Každý pracovní den příštího týdne, vždy od 9.00 do 14.00 hodin, bude pro volně příchozí dětské zájemce připraven program složený z pestré škály výtvarných, sportovních a dalších volnočasových aktivit. Na poslední den programu (pátek 19.8.) bude pro děti připraveno také „opékání buřtů“.
Vlastimil Kopeček, CPDM Český Krumlov
03.08.2011
Centrum pro pomoc dětem a mládeži,o.p.s. bylo založena městem Český Krumlov na počátku roku 1997. Jedním z prvních projektových pracovišť se stalo v roce 1998 Informační centrum pro mládež. Na počátku téhož roku ve spolupráci S.D.M. – Sdružením dětí a mládeže České Budějovice a krumlovského Centra pro pomoc dětem a mládeži byl připraven projektový záměr realizace přestavby nevyužívaného objektu v reálu Centra v Českém Krumlově. Pro realizaci projektu se postupně podařilo získat myšlenkovou i finanční podporu Města Český Krumlov a Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky. Na přípravě projektu se dále podílelo i Středisko výchovné péče v Českém Krumlově a studenti českokrumlovské Střední zdravotnické školy. První etapa přestavby byla zahájena v polovině roku 2000 a v listopadu roku 2001 byla zprovozněna hlavní část prostor klubu Bouda....
Václav Pavlík, ICM Tábor
20.07.2011
V pátek 12.srpna 2011 se uskuteční další z koncertů v rámci cyklu Krumlov Unplugged. Tentokrát zde vystupí hudební seskupení Bratři Karamazovi a Sandwitch. Akce se koná opět v Bikers Rock baru v Panské ulici a začíná ve 20:00. Vstup na koncert je za 60,-.Všichni jste srdečně zváni!!
Magdalena Zronková, Vlastimil Kopeček a Ladislav Michalík
28.07.2011
V sobotu 23. července 2011 se od 12.30 hodin uskutečnil v zahradách Psychiatrické léčebny Červený Dvůr již třetí ročník jedinečného hudebního festivalu Červenání. V úvodu krátké představení účinkujících hudebních skupin. Tentokrát bylo složení následující...
Ladislav Michalík, Magdalena Zronková
29.06.2011
V sobotu 23. července 2011 (od 12.00 hodin) bude zahájen v areálu Psychiatrické léčebny Červený Dvůr třetí ročník multikulturního festivalu Červenání. Diváci se mohou těšit na vystoupení hudebních skupin: HENRY´S, BÍLÁ NEMOC, IMODIUM, RATTLE BUCKET, RUNNING SUSHI, KYANID, SUICIDE, NO CRAPES, ANOTHER FAKE HEROES, PARNÍ WANNA.
Magdalena Zronková, Vlastimil Kopeček, Ladislav Michalík
29.06.2011
V termínech od 11. do 15. července 2011 (pondělí až pátek) a od 15. do 19.srpna 2011 vždy od 9:00 do 14:00 hodin proběhne v nízkoprahovém volnočasovém klubu Bouda další ročník tradiční akce pro děti a mládež s názvem „V Boudě proti nudě“. Cílem této akce je nabídnout kvalitní alternativu trávení volného času pro děti a mládež, které v těchto dvou týdnech letních prázdnin musejí pobývat ve městě. Ve výše uvedených dvou týdnech bude pro příchozí přichystána široká škála umělecko-řemeslně-výtvarných aktivit, při nichž si návštěvníci NZDM Bouda mohou vyzkoušet své zručnosti a dovednosti. Z přichystaných aktivit můžeme jmenovat například: výrobu nejrůznějších postaviček figurek z květináčů, tvorbu šperků z korálků, malbu na fólie, výrobu „slupovaček“,... Všechny výrobky si děti mohou samozřejmě odnést domů. K dispozici bude venkovní stolní tenis, badminton, twister atd. Škála činností a aktivit se v průběhů dnů bude měnit, takže si příchozí děti budou moci vyzkoušet vždy něco nového. Těchto činností se mohou zúčastnit nejen návštěvníci z řad dětí a mládeže, ale i jejich rodiče a prarodiče. Odborné vedení tradičně zajišťují pracovníci a spolupracovníci Centra pro pomoc dětem a mládeži, o.p.s. Český Krumlov. Vstup na tuto akci je bezplatný. Všichni jste srdečně zváni.
Magdalena Zronková, Ladislav Michalík
01.07.2011
V pátek 8.7.2011 se uskuteční třetí z cyklu koncertů Krumlov Unplugged. Zde se Vám představí hudební skupiny No Crapes a Funky Parliament. Akce začíná ve 20:00 v Bikers Rock Baru v Panské ulici. Všichni jste srdečně zváni!!
Vlastimil Kopeček
V sobotu 25. června 2011 od 12:00 jste srdečně zváni na šestý ročník multikulturního festivalu Cihelna-Vystupovat 2011, který proběhne v Chlumu u Křemže (areál bývalé cihelny). Na festivalu vystoupí kapely: Kyanid, Sandwitch, the Pooh, Another Fake Heroes, Spine In True, Poslední Záhryz, Depakine Chrono, Hameln, OSA Killers a Vyvrhels. Dále se můžete těšit na promítání filmů a na Divadlo, které je překvapením. Vstupné 100,- Kč. Více na www.cihelnavystupovat.cz
Klub filmové historie
V úterý 21.6.2011 od 19:00 hodin se v Boudě v rámci Klubu filmové historie uskuteční projekce Vámi vybraného filmu. Pro film můžete hlasovat v NZDM Bouda.
V úterý 14.6. 2011 se od 19:00 hodin uskuteční projekce filmu z cyklu "jeden svět". Tentokrát se můžete těšit na film SEDM SVĚTEL (Dokumentární, Česko, 2008, 57 min, Režie: Olga Sommerová). Vstup je volný.
17.05.2011
Mládežnické Rádio ICM ve spolupráci s rakouským rádiem FRF (Freies Radio Freistadt) uspořádalo o ve dnech od 13. až 14. května 2011 v Českém Krumlově další společné setkání mládeže z obou partnerských rádií. Tato setkávání jsou realizována již několik let formou tematických společných akcí tzv. „médiakempů“, které jsou časově dimenzovány jako dvou až třídenní akce. Smyslem médiakempů je prohlubování kontaktů a vzájemné spolupráce mezi mladými lidmi, kteří se na české a rakouské straně zbývají nezávislými „rozhlasovými“ a dalšími mediálními aktivitami ve svém volném čase
od 2. do 6. května 2011 vždy od 8:00 do 16:00 hod.
NZDM Bouda (projektové pracoviště Centra pro pomoc dětem a mládeži o.p.s.) si Vás dovoluje pozvat na devátý ročník výtvarného projektu s názvem „Sochy a děti“, který se uskuteční ve dnech od 2. do 6. května 2011 (pondělí až pátek) vždy od 8:00 do 16:00 hodin v areálu zahrady Špičák 114 (bývalé jesle). Akce je určená dětem a mládeži ve věku od 6-ti do 18-ti let. Příchozí si zde mohou prostřednictvím dlát a lipových fošen vyzkoušet práci se dřevem, v této činnosti jim bude pomáhat dlouholetý spolupracovník CPDM,o.p.s. akademický sochař Petr Fidrich.
29.04.2011 od 17:30
Koncert mladých hudebních skupin
V pátek 29. dubna se od 17:30 hodin můžete těšit na koncert mladých hudebních skupin, a to jmenovitě: Almost Cheesy, The Vyvrhells a Visitors. Vstupné je dobrovolné.
12.04.2011
Centrum pro pomoc dětem a mládeži o.p.s. uspělo v grantovém řízení programu Mládež v akci s předkládaným projektem „Medialize it“ (jedná se o mezinárodní výměnu mládeže), na jehož realizaci dostalo finanční podporu. To pro CPDM o.p.s. mimo jiné také znamená, že jej v létě 2011 čeká veliká akce. Zamýšlený projekt by se měl uskutečnit v termínech od pondělí 22.8. 2011 až do středy 31.8. 2011, budou se jej účastnit mladí lidé z České Republiky, Slovenska, Portugalska, Slovinska a Itálie.
V úterý 14.12.2010 od 19:00 proběhne v NZDM Bouda promítání filmů z cyklu Jeden Svět. Protentokrát je na programu film „Poručíme větru dešti"(Floris-Jan van Luyn,Nizozemsko, 2010, 73 min.).
29.03.2011
V pondělí 28. 3. 2011 se v Českém Krumlově uskutečnilo přátelské setkání českých a rakouských studentů ze třech gymnázií, a to kaplického, českokrumlovského a rakouského města Amsetten.Partneři a sponzoři Centra pro pomoc dětem a mládeži, o.p.s. jsou:
město Český KrumlovJihočeský krajMSMTAICM ČR
COOPER INDUSTRIESANNO JČKČNA MládežEurope Direct České BudějoviceESF OP LZZMPSV ČR
MK CREATON