Pravidelná činnost

Dle zákona č. 108/2006 Sb. o sociálních službách v platném znění realizujeme služby sociální, výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti… NZDM Bouda rozsah těchto služeb člení do těchto kategorií:

A) Pobyt v zařízení
Pobyt uživatele bez čerpání dalších služeb. Tepelný komfort, místo k sezení a odpočinku, využití herního zařízení, občerstvení za režijní ceny, možnost využití knihovny a přístupu na internet. Zároveň je uživateli umožněna realizace osobních aktivit.

B) Sociální služby
Jde o tyto služby: kontaktní práce; vyhledávání, navazování a udržování kontaktů s cílovými skupinami (terénní a depistážní práce); situační intervence; informační servis uživateli; pora-denství; krizová intervence a pomoc v krizi; zprostředkování dalších služeb (doprovod); pří-padová práce.

C) Výchovné, vzdělávací a aktivizační  činnosti
Jsou to aktivity, kterými motivujeme a aktivizujeme uživatele služby pomocí neformálního vzdělávání (výtvarné projekty, filmové projekce, exkurze, kurz animovaného filmu apod.). Součástí těchto činností je i realizace víkendových a letních pobytových akcí, pravidelné doučování, tématické semináře, workshopy a další programy. Součástí těchto aktivit je
i spolupráce se školskými institucemi.

D) Volnočasové a kulturní aktivity
Klientům umožňujeme rozvíjet a prezentovat jejich schopnosti a dovednosti v širokém spektru volnočasových a kulturních činností (koncerty, výstavy apod.). Součástí je i hudební festival Cihelna - Vystupovat, filmový festival Jeden svět, mezinárodní projekty mládeže a další.


 
Zajímavé odkazy
 
 
 
 
KAPKA
Partneři a sponzoři Centra pro pomoc dětem a mládeži, o.p.s. jsou:
město Český KrumlovJihočeský krajMSMTAICM ČR
město VětřníANNO JČKERASMUS+Eurocentrum České BudějoviceESF OP LZZMPSV ČR
MK CRměsto KapliceOS KOLT PrahaMěstské divadlo, o.p.s.Člověk v tísni, o.p.s.ČEVAKAnimalRescue