Pravidelná činnost v nízkoprahovém volnočasovém zřízení pro děti a mládež Bouda


Provoz NZDM Bouda je realizován v pracovních dnech pravidelně v časech od 14.00 hodin do 20.00 hodin (kancelář na Špičáku 114, 1. patro - otevřeno v pracovních dnech od 9:00 do 17:00 hodin).  Dle potřeb mladých lidí a některých nepravidelných programových aktivit také o sobotách a nedělích a v širších časových relacích. 

V rámci pravidelných aktivit a činností se ve volnočasovém klubu Bouda schází v průběhu týdne mladí lidé ve věku od 6-ti do 20-ti let.

 

V dopoledních časech klub poskytuje průběžně zázemí pro nepravidelné činnosti dětských a mládežnických skupin, či vzdělávacích akcí.  

V mnoha případech se jedná o mladé lidi, kteří tráví svůj volný čas v nepříliš vhodném a nepodnětném sociálním prostředí a samotná existence klubu a možnost využití jeho služeb motivuje alespoň částečně ke změně jejich životního stylu.

V rámci relativně pravidelné činnosti jsou realizovány mládeží samostatně (pod supervizí pracovníků klubu - „z povzdálí“) aktivity především hudební (rocková, punková, popř. další alternativní hudba-hudební skupiny), divadelní (mládežnické divadlo), taneční, výtvarná a další.

Realizace klíčových aktivit (nabízené služby a aktivity NZDM Bouda) vycházejí ze Zákona o sociálních službách 2006/108 Sb.  
Cílem nabízených služeb NZDM Bouda je zlepšit kvalitu života dětem a mládeži  předcházením nebo snížením zejména sociálních a eventuálně zdravotních rizik souvisejících se způsobem jejich života. Jde o to, umožnit cílovým skupinám lépe se orientovat v okolním sociálním prostředí a vytvářet podmínky k řešení jejich nepříznivé sociální situace.

NZDM Bouda se snaží působit především v těchto oblastech:

a) výchovné, vzdělávací a aktivizační činnost
b) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
c) sociálně terapeutické činnosti
d) pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí.  
  
Všechny tyto dílčí oblasti se NZDM Bouda snaží obsáhnout ve svých činnostech a sužbách, které poskytuje svým klientům. Pro potřeby zajišťování výše vyjmenovaných služeb a aktivit má NZDM Bouda rozčleněny jednotlivé dílčí provozní prostory pro tyto činnosti. Jednotlivé prostorové dispozice budovy NZDM Bouda a dalších využívané prostory pro činnost NZDM v hlavní budově CPDM, o.p.s. v areálu Špičák 114 jsou následující:   

  • Dolní „Otevřený klub v Boudě“ - slouží především ke zprostředkování kontaktu, sociálně terapeutické činnosti, poradenství
  • Horní prostor NZDM Bouda  - slouží především k výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti a programům.
  • Filmová a střihová laboratoř - výchovné a vzdělávací činnosti.
  • Sociální terénní služba - je poskytovaná přímo v místech bydliště klientů. 
  • Dílčí projekty - jedná se o projekty, které jsou svojí povahu nadstavbou aktivit poskytovaných NZDM Bouda.

(více informmací naleznete v odkazech na levé liště)

                    


 
Zajímavé odkazy
 

LETNÍ TÁBOR ČEŘÍN 2021
 
 
KAPKA
Partneři a sponzoři Centra pro pomoc dětem a mládeži, o.p.s. jsou:
město Český KrumlovJihočeský krajMSMTAICM ČR
město VětřníANNO JČKERASMUS+Eurocentrum České BudějoviceESF OP LZZMPSV ČR
MK CRměsto KapliceOS KOLT PrahaMěstské divadlo, o.p.s.Člověk v tísni, o.p.s.