Letní dětský tábor na Chatě pod Kletí 2018

 


 

Od soboty 21. července 2018 do pátku 27. července 2018 se uskutečnil pátý ročník letního pobytového tábora pro děti ze sociálně vyloučené lokality obce Větřní. Patronaci nad táborem a samotnou realizaci převzalo tradičně českokrumlovské Centrum pro pomoc dětem a mládeži, o. p. s. ve spolupráci s městem Větřní a Jihočeským krajem.

 

Jako základna nám opět dobře posloužila Chata pod Kletí, která se nachází na úpatí nejvyšší hory Blanského lesa. Podobně jako v předešlých letech, tak i v tomto roce bylo hlavním záměrem tábora přiblížit dětem kulturně historickou rozmanitost našeho kraje a zprostředkovat jim skutečnost, že jsou součástí tohoto nesmírně cenného bohatství. Součástí programu tábora byly také i nejrůznější sociálně preventivní aktivity.

 

Z tohoto důvodu jsme připravili dětem jako jeden z prvních výletů návštěvu historického centra Českých Budějovic. Zde jsme děti vzali na prohlídku Černé věže, kde musely zdolat 225 schodů. Následně jsme společně navštívili Regionální muzeum České Budějovice, kde jsme se měli možnost dotknout historie našeho regionu.

 

I následující den byly na programu nejrůznější exkurze. První z nich se uskutečnila v čistírně odpadních vod v Hrdějovicích, kde bylo dětem názorně vysvětleno, jak probíhá čistění zašpiněné vody a následně byly seznámeny s tím,  co se „smí a nesmí“ vylévat do odpadní vody.

Poté následovala exkurze na Jihočeském letišti České Budějovice a.s., kde  pro nás vedení letiště připravilo několik zajímavých aktivit. První z nich bylo setkání s místními hasiči, kteří dětem ukázali nejrůznější technické vybavení, s nímž pracují. Předvedli nám také vozový park a seznámili děti s tím, co vše obnáší být hasičem. Děti si zde také na sobě vyzkoušely hasičskou výstroj, včetně ohnivzdorné přilby.

Na závěr nám hasiči pořádně zahoukali jejich sirénou.

 

Další zajímavou zastávkou na místním letišti byla stanice biologické ochrany letiště, kde pracují sokolníci s dravci, přičemž svou činností pomáhají k minimalizaci nebezpečí střetu letadel s ptactvem a zvěří. Jednalo se o takovou menší  ornitologickou zoologickou zahradu. Děti byly z místních zvířat nadšeny a málokdo z nich věděl, že takovou stanici má v podstatě každé letiště na světě.

Poslední zastávkou byla návštěva hlavní řídící věže. Zde jsme byly obeznámeni s letovým chodem letiště. Po vyčerpávajícím programu jsme se vydali zpět na táborovou základnu.  

Ke každodennímu „koloritu“ tábora patřilo, kromě možnosti koupání v přilehlém bazénu, i večerní posezení u ohně. Kolegové vedoucí zde za doprovodu dvou kytar krásným způsobem motivovali děti k tanci a ke zpěvu. .

 

Na programu příštího dne bylo celodenní splouvání řeky Vltavy na raftech z Českého Krumlova do Zlaté Koruny. V průběhu splouvání měly děti několikrát možnost se vykoupat a svlažit se v řece. Na závěr plavby jsme dětem poskytli i adrenalinový zážitek prostřednictvím zdolání „divokého“ zlatokorunského jezu. 

 

Po vyčerpávajícím sportovním zážitku jsme pro děti následující den přichystali výlet do Rožmberka nad Vltavou. Zde jsme navštívili místní katovnu – muzeum hrdelního soudnictví, kde děti měly možnost vyzkoušet si na vlastní kůži nejrůznější mučící nástroje. Po návštěvě hradu následoval program v pohádkovém domě v Českém Krumlově, kde nám pan Jan Vondrouš přiblížil krumlovské „mystično“.

 

Poslední táborový den začal návštěvou větřínského policisty Petra Kotlára na táborové základně, přičemž nás zde seznámil s jeho prací a následně s technickým  vybavením policejního vozidla. Děti si na sobě také vyzkoušely neprůstřelnou vestu nebo policejní pouta. Po té jsme s dětmi navštívili Zoologickou zahradu Dvorec. Jelikož ten den bylo veliké vedro, rozhodli jsme děti vzít na nedaleké přírodní  koupaliště Lazna blízko Borovan, kde se děti doslova vyřádily.

 

Rozlučku s táborem jsme si vychutnali závěrečnou jízdou na koních, kterou absolvovaly nejenom děti, ale i vedoucí. V pátek po snídali a nezbytném úklidu jsme se s dětmi odebrali na parkoviště u „kleťské“ lanovky, odkud nás přistavený autobus odvezl zpět do Větřní

 

Letního tábora na Chatě pod Kletí se zúčastnilo celkem 20 dětí ve věku od osmi do čtrnácti let. Personální zajištění měli na starost zaměstnanci a externí spolupracovníci NZDM Bouda, které je jedním z projektových pracovišť CPDM Český Krumlov. Součástí realizačního týmu byla i terénní pracovnice obce Větřní.

 

Podle ohlasů ze strany dětí a ze závěrečného vyhodnocení ze strany vedoucích můžeme s radostí konstatovat, že se tábor velmi povedl a v případě, že budeme mít možnost tento tábor znovu organizovat, tak se těšíme na příští rok.


 
Zajímavé odkazy
 
 
 
 
KAPKA
Partneři a sponzoři Centra pro pomoc dětem a mládeži, o.p.s. jsou:
město Český KrumlovJihočeský krajMSMTAICM ČR
město VětřníANNO JČKERASMUS+Eurocentrum České BudějoviceESF OP LZZMPSV ČR
MK CRměsto KapliceOS KOLT PrahaMěstské divadlo, o.p.s.Člověk v tísni, o.p.s.ČEVAKAnimalRescue