Letní tábor s dětmi z obce Větření na Chatě pod Kletí


Druhý ročník letního tábora se uskutečnil od soboty 25. července do pátku 31. července 2015. Stejně jako v minulém roce, tak i letos nám jako hlavní základna posloužila Chata Pod Kletí. Program tábora byl v tomto roce hodně poznávací a děti tak navštívily vybraná zajímavá místa našeho kraje.

Záměrem poznávacích částí programu tábora bylo přiblížit dětem některá zajímavá místa, která je obklopují… Tak například při celodenním splutí části řeky Vltavy na raftech mohly děti poznat Český Krumlov z trochu jiného úhlu. Také výšlap na horu Kleť, při němž děti absolvovaly návštěvu hvězdárny a rozhledny, byl pro ně velmi objevný. V dalších dnech jsme navštívili kouzelnou „stezku v korunách stromů“ na Lipně. To byl pro děti velký zážitek. Součástí návštěvy Lipna nad Vltavou byla i edukativní návštěva vodní elektrárny Lipno, kde děti i vedoucí absolvovali velice zajímavý výklad o vzniku a fungování tohoto vodního díla a elektrárny. 
V dalším dni jsme čerpali z bohaté zkušenosti výtvarných projektů, které NZDM Bouda již mnoho let pořádá. Děti měly možnost vyzkoušet si mnohé výtvarné techniky. Jako pěkný příklad můžeme uvést reliéfní řezbu pomocí dlát na připravených lipových fošnách. V předposledním dni jsme s dětmi navštívili Zoologickou zahradu Dvorce u Borovan, ze které byly děti nadšeny. Po návratu ze zoologické zahrady nás svou návštěvou poctil divadelní a vyprávěcí spolek „Slovosledi“ z Moravy, který nám zahrál svůj hodinový pohádkový kus zvesela. Rozlučku s táborem jsme si vychutnali u společného táborového ohně, kterým jsme tento druhý ročník úspěšného tábora ukončili. V pátek po snídani a nezbytném úklidu jsme se odebrali na parkoviště u lanovky, odkud nás připravený autobus odvezl do Větřní. 

Tábora se zúčastnilo celkem 20 dětí ve věku od 8-mi do 15-ti let. Programové a personální zajištění měli na starost zaměstnanci NZDM Bouda, CPDM,o.p.s. Český Krumlov.


 
Zajímavé odkazy
 
 
 
 
KAPKA
Partneři a sponzoři Centra pro pomoc dětem a mládeži, o.p.s. jsou:
město Český KrumlovJihočeský krajMSMTAICM ČR
město VětřníANNO JČKERASMUS+Eurocentrum České BudějoviceESF OP LZZMPSV ČR
MK CRměsto KapliceOS KOLT PrahaMěstské divadlo, o.p.s.Člověk v tísni, o.p.s.ČEVAK