Aktivity a projekty

Jsou nástrojem pro navázání kontaktu uživatele se službou a prostředkem k výchovným, vzdělávacím a aktivizačním činnostem NZDM. Jde o aktivity, poskytující náplň volného času uživatelů (včetně kulturních aktivit), které nespadají do jiných výkonů NZDM. Existuje tato hierarchie aktivit:

1. Základní jednoduché instrumentální aktivity, které uživatel realizuje z vlastní vůle a vlastní aktivitou, pracovníci je pouze zprostředkovávají (např. zapůjčí dané vybavení). Jedná se např. o poslech hudby, práce na PC, kreslení, čtení literatury v běžných prostorách klubů.

2. Složitější volnočasové aktivity, které realizuje uživatel z vlastní vůle a vlastní silou. Pracovníci je pouze zprostředkují nebo poskytnou podporu, aby je uživatel mohl smysluplně využívat. Tyto aktivity jsou vytvářeny na základě zájmu a potřeb uživatelů a s jejich spoluúčastí. Tyto aktivity mohou uživatelé vykonávat samostatně, bez instruktáže pracovníka. Jedná se například o hudební, taneční, divadelní zkoušky. 

3. Akce, které iniciovali sami uživatelé, a u jejichž realizace dochází ke kooperaci mezi uživateli a pracovníky. Pracovníci usilují o zvýšení organizačních dovedností uživatelů a jejich seberealizaci. Tyto aktivity mohou mít komunitní přesah. Například svépomocný klubový koncert, vernisáž, tématické večery (vánoční, velikonoční, mikulášská besídka).

4. Akce, které slouží k propagaci NZDM nebo zpestření rutiny (každodennosti). Připravují je sami pracovníci NZDM a pokud je to možné, zapojují do realizace uživatele. Nejrůznější turnaje, filmové projekce opékání buřtů, sportovní aktivity ad.

5. Dílčí projekty – pravidelné či nepravidelné projekty, které dělíme na:

  • Výtvarné projekty: je na nich z pravidla zajištěn lektor/ři (interní nebo externí pracovník). Například výtvarné projekty (projekt Sochy a děti, Výtvarný podzim v Boudě projekt V Boudě proti nudě…). 
  • Festivaly: jedná se o nadstavbu pravidelných činností, při nichž poskytujeme zkoušejícím uměleckým souborům veřejné vystoupení před publikem na festivalech (festival Cihelna Vystupovat, festival Jeden Svět…). 
  • Mediální aktivity: aktivity Rádia ICM, Kurz animovaného filmu apod.  
  • Pobytové projekty: jedná se o „táborové“ aktivity – tábor pro děti z Větřní, Médiakemp apod. 
  • Příměstský tábor 
  • Mezinárodní projekty: účast na mezinárodních projektech zpravidla realizovaných prostřednictvím EU programu ERASMUS+, nebo projekt „Přeshraniční spolupráce mládeže“.  


 
Zajímavé odkazy
 
 
 
 
KAPKA
Partneři a sponzoři Centra pro pomoc dětem a mládeži, o.p.s. jsou:
město Český KrumlovJihočeský krajMSMTAICM ČR
město VětřníANNO JČKERASMUS+Eurocentrum České BudějoviceESF OP LZZMPSV ČR
MK CRměsto KapliceOS KOLT PrahaMěstské divadlo, o.p.s.Člověk v tísni, o.p.s.ČEVAKAnimalRescue