Letní tábor pro děti z Větřní

 

 Od soboty 22. července 2023 do pátku 28. července 2023 se uskutečnil devátý ročník letního pobytového tábora pro děti ze sociálně vyloučené lokality města Větřní. Patronaci nad táborem a samotnou realizaci převzalo tradičně českokrumlovské Centrum pro pomoc dětem a mládeži, o.p.s. a to ve spolupráci s městem Větřní. Jako táborová základna nám opět posloužila Chata pod Kletí, která se nachází kousek od malebné vesničky Krásetín. Podobně jako v předešlých letech, tak i v tomto roce bylo hlavním záměrem tábora přiblížit dětem kulturně historickou rozmanitost našeho kraje a zprostředkovat jim skutečnost, že jsou součástí tohoto nesmírně cenného bohatství. Do programu tábora byly zařazeny také nejrůznější sociálně preventivní a vzdělávací aktivity.

První den tábora se uskutečnil workshop na téma poskytnutí 1. pomoci, a to ve spolupráci s Michaelou Šrenkovou, která nás zasvětila do pravidel záchrany života a předcházení jeho ohrožení. Děti si tak vyzkoušely oživit a ošetřit zraněnou osobu. Po obědě jsme s dětmi odjeli na výlet do Vyššího Brodu, kde jsme prošli Opatskou stezku, na níž jsme viděli vodopády sv. Wolfganga.  Poté jsme vystoupali na Maria Rast am Stein a dále jsme se vrátili křížovou cestou zpět do Vyššího Brodu. Po návratu na základnu jsme pro děti přichystali volnočasové a výtvarné aktivity.

Druhý den dopoledne jsme vyrazili stejně jako minulý rok do Trocnova, tentokrát ale do úplně nově vybudované expozice – do archeoskanzenu, neboli středověké vesnice, kde jsme absolvovali komentovanou prohlídku o životě na přelomu 14. a 15. století. Děti si mohly všechny exponáty osahat a vyzkoušet, nejvíc je pochopitelně zaujala středověká zbroj.

Po svačinovém obědě jsme se přesunuli do Hluboké u Borovan na safari. Počasí bylo dost horké, ale díky krytému vozu, ve kterém jsme jeli, bylo poznávání zvířat příjemné. Měli jsme možnost vidět přátelské jeleny wapiti, bizony, divoká prasata, muflony, texaský skot nebo třeba lamy. Projížďka doprovázená výkladem trvala asi hodinu a my mohli obdivovat zvířata opravdu zblízka, i když jejich výběhy byly obrovské.

Večerní program na základně byl vyhrazen semináři o Romech, který byl zaměřen na jejich historii, kulturu a tradiční zvyky. Seminářem prováděla Viola Tokárová, která je významnou osobou pohybující se v nejrůznějších oblastech kultury (festivaly, film, hudba) s romskými kořeny.  

Následující den jsme chtěli děti vzít na rafty, avšak počasí nám nepřálo, byla zima a pršelo. Společně jsme tedy vymysleli náhradní plán - vzít děti na výlet po okolí. Naše první zastávka se uskutečnila na zřícenině kláštera Kuklov, kde jsme se dozvěděli zajímavé informace o historii tohoto místa. Další zastávka byla návštěva malebné vesnice Holešovice, která je zapsána do Seznamu světového kulturního dědictví UNESCO. Po té jsme odjeli do Českých Budějovic na exkurzi do místního Jihočeského muzea. Pro děti zde byla nejatraktivnější výstava týkající se animovaného večerníčku Pat a Mat.

Večer se počasí umoudřilo, a proto nám nebránilo udělat pro děti táborák, kde jsme si za doprovodu kytar s dětmi zazpívali oblíbené táborové písně. 

Program čtvrtého dne byl ve znamení celodenního výletu na zříceninu hradu Dívčí kámen a přilehlého keltského oppida Třísov. Bohužel počasí nás opět zradilo, po cestě jsme zmokli a z rozhledny byl špatný výhled, avšak ani tato nepřízeň nám nezabránila užít si po cestě spoustu legrace. Večerní program byl zaměřen na stolní hry a odpočinkové aktivity.

Pátý den tábora pro děti začal výtvarnými workshopy, které jsme si pro děti připravili. Po obědě jsme pro děti přichystali ukázku historického šermu, při níž si mohli všichni vyzkoušet středověké brnění a zbraně.

Po večeři jsme jako překvapení posledního táborového večera uspořádali živý koncert romské hudební skupiny „David band“, která všechny roztančila a rozezpívala. Na závěr jsme dětem předali památeční diplomy o absolvování tohoto tábora.

Letošního letního tábora se zúčastnilo celkem 22 dětí ve věku od osmi do čtrnácti let. Personální zajištění měli na starost zaměstnanci a externí spolupracovníci NZDM Bouda. Součástí realizačního týmu byla i terénní pracovnice obce Větřní.

Podle ohlasů ze strany dětí a ze závěrečného vyhodnocení ze strany vedoucích můžeme s radostí konstatovat, že se tábor velmi povedl a v případě, že budeme mít možnost tento tábor znovu organizovat, tak se těšíme na příští rok.

Celý projekt se uskutečnil za finanční podpory Ministerstva školství mládeže a tělovýchovy.

Fotogalerie:


 
Zajímavé odkazy
 
 
 
 
KAPKA
Partneři a sponzoři Centra pro pomoc dětem a mládeži, o.p.s. jsou:
město Český KrumlovJihočeský krajMSMTAICM ČR
město VětřníANNO JČKERASMUS+Eurocentrum České BudějoviceESF OP LZZMPSV ČR
MK CRměsto KapliceOS KOLT PrahaMěstské divadlo, o.p.s.Člověk v tísni, o.p.s.ČEVAKAnimalRescue