Letní tábor pro děti z Větřní 2021

 

 

Od neděle 18. července 2021 do soboty 24. července 2021 se uskutečnil sedmý ročník letního pobytového tábora pro děti ze sociálně vyloučené lokality města Větřní. Patronaci nad táborem a samotnou realizaci převzalo tradičně českokrumlovské Centrum pro pomoc dětem a mládeži, o.p.s. a to ve spolupráci s městem Větřní a Jihočeským krajem. Jako táborová základna nám po delší době opět posloužila Chata pod Kletí, která se nachází v kousek od malebné vesničky Krásetín. Podobně jako v předešlých letech, tak i v tomto roce bylo hlavním záměrem tábora přiblížit dětem kulturně historickou rozmanitost našeho kraje a zprostředkovat jim skutečnost, že jsou součástí tohoto nesmírně cenného bohatství. Do programu tábora byly ale zařazeny také nejrůznější sociálně preventivní a vzdělávací aktivity.

První den tábora se uskutečnil ve znamení výletu do Českých Budějovic, kde jsme měli po obědě zamluvenou exkurzi v místním planetáriu. Po této návštěvě jsme děti vzali na zmrzlinu a prošli jsme se po centru města…Poté jsme uťapaní odjeli zpět na základnu tábora.

Program druhého dne byl ve znamení celodenního výletu na naučnou stezku Olšina. Bohužel, počasí nám nepřálo…byla zima, foukal studený vítr, a tak jsme se nemohli vykoupat v místním rybníce. Večerní program byl vyhrazen semináři o Romech, který byl zaměřen na jejich historii, kulturu a tradiční zvyky.

Následující den jsme se rozhodli vzít děti na rafty. Oproti minulým ročníkům jsme tento rok zvolili jinou trasu řeky Vltavy, a to od Domu dětí a mládeže v Českém Krumlově do kempu ve Zlaté Koruně. Tento úsek se ukázal být jako dobrá volba. Po cestě jsme si mohli prohlédnout celý Český Krumlov z raftu a dále se nám naskytlo mnoho krásných přírodních scenérií. Počasí nám také přálo, a tak nám nic nebránilo se po cestě několikrát zastavit vykoupat a osvěžit. Proběhlo také několik „námořních bitev“ ve šplouchání vody mezi jednotlivými rafty… Po návratu na základnu jsme jako překvapení tohoto večera uspořádali živý koncert romské hudební skupiny „Romani Gili“, která všechny roztančila a rozezpívala.

Program dalšího dne tábora byl zahájen seminářem s tématem bezpečného užívání internetu, na nějž jsme si pozvali erudovanou lektorku Evu Havlíčkovou z neziskové organizace „Hodina H“ Pelhřimov, která se tomuto tématu věnuje řadu let.Po skvělém workshopu a obědě jsme společně s dětmi odjeli na exkurzi památníku Jana Žižky v Trocnově, kde jsme měli připravenou vzdělávací hru týkající se historie a husitství. Večerní program byl vyhrazen táborovému ohni a kytarám, kdy si děti mohly zazpívat romské písně a další klasické táborové „odrhovačky“.

Poslední táborový den se nesl na vlně neformálního vzdělávání a prevence. Pro děti jsme měli připraveny nejrůznější worksopy a semináře týkající se environmentální problematiky jako je například ekologie, hospodaření a působení člověka na přírodu. Tuto aktivitu jsme měli zajištěnou prostřednictvím neziskové organizace AISEC. Posledním programem dne bylo závěrečné předání diplomů všem účastníkům letošního tábora.

V sobotu po snídani a nezbytném úklidu jsme se s dětmi odebrali na parkoviště pod lanovkou na Kleť, odkud nás přistavený autobus odvezl zpět do Větřní.

Letošního letního tábora se zúčastnilo celkem 20 dětí ve věku od osmi do dvanácti let. Personální zajištění měli na starost zaměstnanci a externí spolupracovníci NZDM Bouda. Součástí realizačního týmu byla i terénní pracovnice obce Větřní.

Podle ohlasů ze strany dětí a ze závěrečného vyhodnocení ze strany vedoucích můžeme s radostí konstatovat, že se tábor velmi povedl a v případě, že budeme mít možnost tento tábor znovu organizovat, tak se těšíme na příští rok.
 
Zajímavé odkazy
 
 
 
 
KAPKA
Partneři a sponzoři Centra pro pomoc dětem a mládeži, o.p.s. jsou:
město Český KrumlovJihočeský krajMSMTAICM ČR
město VětřníANNO JČKERASMUS+Eurocentrum České BudějoviceESF OP LZZMPSV ČR
MK CRměsto KapliceOS KOLT PrahaMěstské divadlo, o.p.s.Člověk v tísni, o.p.s.ČEVAKAnimalRescue