Letní tábor s dětmi z obce Větření na Chatě pod Kletí

 

Od soboty 23. července 2016 do pátku 29. července 2016 se uskutečnil třetí ročník letního pobytového tábora pro děti ze sociálně vyloučené lokality obce Větřní. Patronaci nad táborem a samotnou realizaci převzalo tradičně českokrumlovské Centrum pro pomoc dětem a mládeži, o. p. s. ve spolupráci s obci Větřní a Ministerstvem vnitra České republiky. Jako základna nám opět dobře posloužila Chata pod Kletí, která se nachází na úpatí nejvyšší hory Blanského lesa. Podobně jako v předešlých dvou letech, tak i v tomto roce bylo hlavním záměrem tábora přiblížit dětem kulturní a historickou rozmanitost našeho kraje a zprostředkovat jim skutečnost, že jsou součástí tohoto nesmírně cenného bohatství. Z tohoto důvodu jsme připravili dětem jako jeden z prvních výletů návštěvu cisterciáckého kláštera ve Vyšším Brodě, kde jsme se měli možnost dotknout historie našeho regionu. Po návštěvě kláštera následoval program v pohádkovém domě v Českém Krumlově, kde nám pan Jan Vondrouš přiblížil krumlovské „mystično“.

V dalších dnech si děti vyzkoušely splutí řeky Vltavy z Českého Krumlova do Zlaté Koruny a podnikly výšlap na horu Kleť, kde absolvovaly návštěvu hvězdárny a místní rozhledny. Další programové bloky k návštěvě jsme vybírali dle přání dětí, která jsme ještě v době příprav tábora zjišťovali prostřednictvím terénní pracovnice obce Větřní. Některá přání se nám podařilo splnit. Například jsme navštívili Zoologickou zahradu v Hluboké nad Vltavou, kde se nám díky ochotě vedení zahrady dostalo úžasného výkladu o hadech s možností se hadů dotknout a pochovat. Pro děti to byl jedinečný zážitek.

Dalším přáním dětí byla návštěva budějovického multikina „Cinestar“. Film, který jsme si vybrali se jmenoval „Kniha džunglí“ a děti výběr a kvalitu snímku velmi ocenily. Díky ochotě vedení kina jsme měli k dispozici „vlastní sál“, vstupné pro děti za polovinu a vedoucí zdarma…co víc si přát.

V dalším dnu jsme čerpali z bohaté zkušenosti nejenom z výtvarných projektů, které NZDM Bouda již mnoho let pořádá. Děti tak měly možnost vyzkoušet si mnohé výtvarné techniky. Jako pěkný příklad můžeme uvést reliéfní řezbu pomocí dlát na lipových fošnách. Konkrétně se jednalo o vytvoření fošny s nápisem „Naše klubovna“, která bude pověšena nad vstupem do větřínské dětské klubovny v Rožmberské ulici.

Další ze zajímavých aktivit bylo vyrábění táborových triček, skládání origami či krmení koní, oveček, koz a prasátek, jež jsou nedílnou součástí táborové základny.

Ke každodennímu koloritu patřilo, kromě možnosti koupání v přilehlém bazénu, i večerní posezení u ohně. Kolegové vedoucí zde za doprovodu dvou kytar krásným způsobem motivovali děti ke zpěvu nejenom romských písní.

Rozlučku s táborem jsme si vychutnali závěrečnou jízdou na koních, kterou absolvovaly nejenom děti, ale i vedoucí. V pátek po snídali a nezbytném úklidu jsme se s dětmi odebrali na parkoviště u lanovky, odkud nás přistavený autobus odvezl zpět do Větřní.

Letního tábora na Chatě pod Kletí se zúčastnilo celkem 20 dětí ve věku od osmi do čtrnácti let. Personální zajištění měli na starost zaměstnanci a externí spolupracovníci NZDM Bouda, které je jedním z projektových pracovišť CPDM Český Krumlov.

Podle ohlasů ze strany dětí a ze závěrečného vyhodnocení ze strany vedoucích můžeme s radostí konstatovat, že se tábor velmi povedl a v případě, že budeme mít možnost tento tábor znovu organizovat, tak se těšíme na příští rok.


 
Zajímavé odkazy
 
 
 
 
KAPKA
Partneři a sponzoři Centra pro pomoc dětem a mládeži, o.p.s. jsou:
město Český KrumlovJihočeský krajMSMTAICM ČR
město VětřníANNO JČKERASMUS+Eurocentrum České BudějoviceESF OP LZZMPSV ČR
MK CRměsto KapliceOS KOLT PrahaMěstské divadlo, o.p.s.Člověk v tísni, o.p.s.ČEVAK