Homepage

17.10.2019
Pravidelný program-"Sportovní odpoledne s Boudou"
V úterý 15.10.2019 jsme prvně navštívíli tělocvičnu ZŠ Linecká. Sporotvní aktivita se stane pravidelným programem na každé úterý od 17:00 hod do 18:00 hod, kde je možnost navštívit tělocvičnu na ZŠ Linecká. Program je pro mládež od 6 let do 26 let. V tělocvičně se věnujeme sportovním aktivitám a cvičení. Kdo by měl zájem stačí nás kontaktovat a přihlásit se. Naše telefonní čísla naleznete na našich stránkách NZDM Bouda. Těšíme se na osobní shledání. Pracovníci NZDM Bouda.
Michaela Gaborová
01.10.2019
Týden NZDM Den otevřených dveří se sportovně-hravým programem a sprejováním
Ve čtvrtek 26.září 2019 proběhl v NZDM Bouda v rámci celorepublikového Týdne NZDM „Den otevřených dveří“ se sportovně-hravým a výtvarným programem. Hravé odpoledne bylo rozděleno na tří stanovitě: výrobu butonů, sprejování a sportovní pohybové hry na zahradě v areálu CPDM. Na každém stanovišti se vystřídalo několik našich návštěvníků, ale nejvíce zaujalo sprejování, kterého se ujali studenti prvního ročníku ze Střední uměleckoprůmyslové škola Sv. Anežky a vytvořili krásné díla. Studenti SUPŠ tak ukázali dalším návštěvníkům svůj skrytý talent a vyzvali i mladší děti, aby si tuto výtvarnou činnost samy vyzkoušely. Po sprejování si všichni dohromady vytvořili pěkné butonky. Perličkou celého programu bylo, že jedna ze studentek mladším dětem, které přišly Boudu také navštívit, povídala o tom, jak se k malování dostala a o tom, že ona sama neměla takovou možnost, jako mají děti v Boudě, někam na „výtvarku“ docházet. Promlouvala k mladším dětem, aby si vážily toho, že v Českém Krumlově funguje NZDM Bouda a aby si tu děti našly něco, co je baví a věnovaly se tomu naplno. Po milém povídání následovalo opékání buřtů. Celkem se akce zúčastnilo více než dvacet návštěvníků z řad dětí a mládeže. Program se všem líbil a návštěvníci byli spokojeni.
Michaela Gaborová
09.09.2019
Centrum pro pomoc dětem a mládeži, o.p.s. Český Krumlov připravilo ve spolupráci se slovenským občanským sdružením „Spolu sme PRIEVIDZA“, v termínech od 26.srpna do 1.září 2019 společné setkání mladých lidí z těchto partnerských organizací. Jako mateřská základna účastníkům sloužila turistická základna DDM na Zátoni v blízkosti obce Větřní na Českokrumlovsku. Jednotlivé tématické workshopy probíhaly v Českém Krumlově na pracovištích CPDM, o.p.s., v centru města Český Krumlov a ve vybraných lokalitách jihočeského regionu.
Jiří Muk
03.09.2019
„V Boudě proti nudě 2019“
Ve dnech 26.-27.8.2019 v NZDM Bouda probíhala volnočasová aktivita „V Boudě proti nudě“ vždy v hodinách od 9:00 hod do 15:00 hod. Při této příležitosti se mohly děti seznámit s činnostmi, se kterými se běžně nesetkají například práce s pájkou a následným vypalováním do kůže. Pro děti jsme měli připravené výtvarné aktivity, kde si za pomoci pracovníka NZDM Bouda vyrobily přívěšek na klíče a nebo zvířátka z kamínků. Příchozí tak měli šanci si vyzkoušet aktivity nejen z oblasti výtvarných, ale i sportovních a jiných her. Akce se zúčastnilo 7 dětí ve věku od 6 let do 11 let a zpětná vazba od nich byla velmi příznivá, program se jim velmi líbil.
Michaela Gaborová
31.07.2019
Od neděle 21. července 2019 do pátku 28. července 2019 se uskutečnil šestý ročník letního pobytového tábora pro děti ze sociálně vyloučené lokality města Větřní. Patronaci nad táborem a samotnou realizaci převzalo tradičně českokrumlovské Centrum pro pomoc dětem a mládeži, o.p.s. a to ve spolupráci s městem Větřní, Jihočeským krajem a Ministerstvem vnitra České republiky. Jako táborová základna nám nově posloužilo turistické zařízení DDM Český Krumlov, které se nachází v obci Zátoň. Podobně jako v předešlých letech, tak i v tomto roce bylo hlavním záměrem tábora přiblížit dětem kulturně historickou rozmanitost našeho kraje a zprostředkovat jim skutečnost, že jsou součástí tohoto nesmírně cenného bohatství. Do programu tábora byly ale zařazeny také nejrůznější sociálně preventivní a vzdělávací aktivity.
Jiří Muk
18.07.2019
Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Bouda tento rok připravilo na druhý prázdninový týden příměstský tábor pro děti z prvního stupně ZŠ. Ačkoliv se jednalo o první ročník, díky mnohaletým zkušenostem z různých vzdělávacích a volnočasových projektů pro děti, byl program nabitý osvědčenými i zcela novými, na míru vytvořenými aktivitami. Děti tak měly od pondělí 8. 7. do pátku 12. 7. 2019 vždy od 8 do 17 hodin o zábavu postaráno.
10.07.2019
Pro období letních prázdnin 2019 (červenec a srpen) upravilo CPDM, o.p.s. Český Krumlov provoz svých pracovišť pro veřejnost tak, aby byly otevírací časy pro cílové skupiny uživatelů v tomto období příznivější. Konkrétní informace k provozní době NZDM Bouda naleznete v druhé části této aktuality. Přejeme všem krásné prázdniny a hodně času na odpočinek.
11.06.2019
Drazí, dovolujeme si Vás pozvat na 1.ročník Letního příměstského tábora s Boudou. Při tvorbě programu jsme vycházeli z našich bohatých zkušeností z letních pobytových táborů a z řemeslně-výtvarných workshopů, které pravidelně realizujeme v průběhu roku. Disponujeme kvalitním týmem lidí, kteří jsou profesionálové s mnohaletými zkušenostmi s prací s dětmi a mládeží. Věříme, že jsme připravili bohatý program plný nejrůznějších aktivit. Více informací naleznete v odkazu níže.
Jiří Muk
20.05.2019
Již po sedmnácté měly děti a mládež z Českokrumlovska zajímavou možnost seznámit se se sochařskou tvorbou. V NZDM Bouda v Českém Krumlově, které je projektovým pracovištěm Centra pro pomoc dětem a mládeži, o.p.s., se ve dnech od pondělí 13. května do pátku 17. května 2019 uskutečnil sedmnáctý ročník výtvarného projektu „Sochy a děti“ pod vedením akademického sochaře Petra Fidricha. Účastníci měli v časech od osmi ráno do čtyř odpoledne možnost „přičichnout“ si k této zajímavé výtvarné technice. Pracovalo se na lipových fošnách, které jsme dostali darem od obce Hořice na Šumavě, prostřednictvím kvalitních dlát a paliček. Tento neformálně vzdělávací projekt byl určen jak dětem z předem přihlášených základních škol, tak i dětem a rodičům volně příchozím. Smyslem projektu bylo přiblížit dětem a mládeži z Českokrumlovska sochařskou a řezbářskou práci, jako zajímavou alternativu trávení volného času a případnou možnost budoucího povolání nebo „koníčka“.
Jiří Muk
29.04.2019
Děti ze ZŠ T.G.Masaryka v Boudě
V pondělí 29. dubna 2019 poskytlo NZDM Bouda na dopoledne své prostory dětem z družiny ZŠ TGM v Českém Krumlově kvůli probíhající rekonstrukci školní budovy. Při té příležitosti se mohly děti seznámit s činností naší organizace, shlédly video z posledního ročníku Kurzu animovaného filmu, a poté se mohly pustit do připravených výtvarných aktivit. Děti se postupně vystřídaly na pěti stanovištích, kde si za pomoci našich pracovníků vyrobily záložku do knížky, odznáček, přívěsek na klíče, origami a drátkovanou ozdobu. V příštích dvou týdnech nás čekají ještě tři podobná setkání, na kterých si děti vyzkouší další zajímavé rukodělné techniky. Celkem se dnešního workshopu zúčastnilo 24 dětí.
NZDM Bouda


 
Zajímavé odkazy
 

LETNÍ TÁBOR ČEŘÍN 2022
 
 
KAPKA
Partneři a sponzoři Centra pro pomoc dětem a mládeži, o.p.s. jsou:
město Český KrumlovJihočeský krajMSMTAICM ČR
město VětřníANNO JČKERASMUS+Eurocentrum České BudějoviceESF OP LZZMPSV ČR
MK CRměsto KapliceOS KOLT PrahaMěstské divadlo, o.p.s.Člověk v tísni, o.p.s.