Homepage

29.04.2019
Děti ze ZŠ T.G.Masaryka v Boudě
V pondělí 29. dubna 2019 poskytlo NZDM Bouda na dopoledne své prostory dětem z družiny ZŠ TGM v Českém Krumlově kvůli probíhající rekonstrukci školní budovy. Při té příležitosti se mohly děti seznámit s činností naší organizace, shlédly video z posledního ročníku Kurzu animovaného filmu, a poté se mohly pustit do připravených výtvarných aktivit. Děti se postupně vystřídaly na pěti stanovištích, kde si za pomoci našich pracovníků vyrobily záložku do knížky, odznáček, přívěsek na klíče, origami a drátkovanou ozdobu. V příštích dvou týdnech nás čekají ještě tři podobná setkání, na kterých si děti vyzkouší další zajímavé rukodělné techniky. Celkem se dnešního workshopu zúčastnilo 24 dětí.
NZDM Bouda
17.04.2019
Malování velikonočních vajíček
V úterý odpoledne se v NZDM Bouda byla náramná velikonoční atmosféra. S děvčaty jsme totiž měli v programu připraveno malování vajíček. Vajíčka si děvčata nejdříve vyfoukala každá zvlášť. Účastnice měly na výběr si zvolit jakou metodou budou vajíčka barvit: zda barvami na vajíčka, vodovkami či budou jen lepit ozdobné obrázky. Děvčata si zvolila malování vodovkami. Připravily jsme si na stůl vše co jsme k tom potřebovali - štětce, podložky na stůl, kelímky s vodou a barvy. Všichni jsme se do práce vrhli s velkou chutí a dobrou náladou. Každá z děvčat se snažila nabarvit své vejce pozitivní barvičkou. Následně, když si všichni svoje velikonoční vajíčko namalovali, tak jsme je nechali usušit na sluníčku. Zúčastněné slečny, které se na malování vajíček podílely, byly sladce odměněny. Celkem se sešlo deset děvčat ze ZŠ T.G.M.
Gaborová
09.04.2019
V pondělí 9. dubna 2019 se NZDM Bouda společně s SVP Spirála zapojili do celonárodní akce Ukliďme Česko.
NZDM Bouda
28.03.2019
Exkurze v Kolektoru Český Krumlov
Dne 29. března 2019 jsme vzali děti, které navštěvují NZDM Bouda, na exkurzi do českokrumlovského kolektoru, který se nachází pod hlavní poštou v Českém Krumlově. Málokdo ze zúčastněných dětí věděl, k čemu kolektor slouží, natož že se nalézá v centru města ČK. O to větší bylo pro ně překvapení, když do něj vstoupily a prošly si podzemní trasu až na 1. zámecké nádvoří místního hradu a zámku. Dle ohlasů přítomných dětí se nám tato akce povedla. Tímto děkujeme zaměstnancům za podařenou exkurzi a firmě ČEVAK a.s. jakožto provozovateli kolektoru.
26.03.2019
Ukliďme Česko s Boudou a Spirálou
NZDM Bouda a SVP Spirála se zapojují do celonárodní akce „Ukliďme Česko“. Sraz účastníků je naplánován na 14:30 hodinu v pondělí 8. dubna 2019 v areálu zahrady T.G.Masaryka 114 (před Boudou). Trasa (okruh) úklidu je ulice Fialková, tzv. Berkáč, ul. Vyšenská a tř. Míru. Pytle na odpad a rukavice jsou zajištěny. Po akci následuje opékání buřtů za Boudou. Bližší informace na tel 734 443 923.
22.03.2019
Ve čtvrtek 14. března 2019 se v NZDM Bouda uskutečnil seminář na téma ekologie s názvem „Kam co patří?“ Toto téma je pro děti i mládež velmi důležité, především z hlediska osvojení si šetrného chování k přírodě - k uvědomění si toho, že třídění a co nejsprávnější ukládání odpadu je velmi významné pro současnost a budoucnost našich životů na Zemi. Seminář z produkce ICM – Informačního centra pro mládež, projektového pracoviště českokrumlovského CPDM, vedla pracovnice NZDM klubu Bouda Míša Gaborová. Semináře se zúčastnilo deset děvčat ve věku od 6 let do 11 let a zpětná vazba od nich byla velmi příznivá, program se jim velmi líbil.
NZDM Bouda
01.03.2019
Pozvánka na návštěvu podzemí Č. Krumlova
Víte co je to kolektor? Ne?! Pojďte se s námi podívat do podzemí Českého Krumlova a zjistíte o co se jedná. Dne 26. března 2019 máme sraz ve 13:00 v Boudě, předpokládaný návrat by měl být v 14:30. Akce je zcela zdarma. Nutné je se ovšem předem přihlásit u pracovníků v NZDM Bouda.
01.03.2019
Děti z družiny ZŠ Plešivec navštívily Boudu
Ve čtvrtek 28. února 2019 navštívily děti z družiny ZŠ Plešivec NZDM Bouda. Pro příchozí byl připraven bohatý program plný nejrůznějších výtvarných a řemeslných aktivit. V prostorách NZDM Bouda bylo přichystáno pět různých stanovišť s rozdílnými aktivitami, mezi kterými bylo například drhání provázků (technika vázání nití a šňůrek), drátkování kamenů, nebo tvorba kožených klíčenek. Součástí programové nabídky bylo také tradiční origami, a dále tvorba vlastních odznáčků. Odborné vedení programu zajišťovali zaměstnanci CPDM,o.p.s. Český Krumlov. Celkem se této akce zúčastnilo 18 dětí a 1 pedagog.
01.03.2019
V úterý 26. února 2019 jsme pro děti zorganizovali návštěvu Kláštěrů v Českém Krumlově. S dětmi jsme se sešli ve 14 hodin v NZDM Bouda a společně vyrazili krátkou procházkou na klášterní nádvoří. Tam na nás už čekala příjemná paní průvodkyně, která měla připravený program speciálně pro naši návštěvu. Nejprve nám pověděla něco o samotném Klášteře a životu v něm. Některé z nás neodolaly a dokonce si vyzkoušely oděv klarisek, které zde žily.
14.02.2019
Projekce filmů z "Kurzu animovaného filmu"
V pátek 22. února od 18:00 se v divadelní kavárně Ántré v Českém Krumlově uskutečnila slavnostní premiéra projekce filmových animovaných dětských děl, které vznikly na loňském devátém ročníku "Kurzu animovaného filmu". Tento kurz se tradičně uskutečnil v prostorách klubu Bouda ve dvou termínech – od pátku 9. do neděle 11. listopadu 2018 a pak o týden později, od pátku 16. do neděle 18. listopadu 2018. Letošní ročník proběhl pod odborným vedením dvou již zkušených lektorů a animátorů Ondřeje Nového, studenta filmové školy v Jihlavě, a skvělého českobudějovického animátora Jaroslava Klimeše. Oba pánové předvedli výborný výkon nejen během kurzu, ale i během post produkce, při zpracovávání na kurzu natočeného materiálu. Zúčastněné děti seznámili s vybranými animačními technikami, poskytli jim instrukce, jak zacházet s kamerou a fotoaparátem, a pak už nechali pracovat děti samotné. Námět a scénář krátkých filmů byl zcela v režii dětí. Výsledkem jsou originální a vtipná animovaná dílka, která díky post produkci obou lektorů působí téměř profesionálně. Na filmovou premiéru se přišli podívat nejen mladí animátoři z listopadového kurzu, ale i jejich rodiče či přátelé. Po projekci a diskusi s oběma lektory o průběhu natáčení jsme mladým autorům slavnostně předali filmová DVD s jejich díly. Celkem se nás v divadelní kavárně Ántré sešlo na 45 příchozích. Na závěr můžeme směle konstatovat, že se kurz velmi vydařil, o čemž svědčí ohlasy dětí a jejich zájem o účast na dalším kurzu. A tak se těšíme na pokračování této akce v roce 2019.


Partneři a sponzoři Centra pro pomoc dětem a mládeži, o.p.s. jsou:
město Český KrumlovJihočeský krajMSMTAICM ČR
COOPER INDUSTRIESANNO JČKČNA MládežEurope Direct České BudějoviceESF OP LZZMPSV ČR
MK CREATONOS KOLT Praha