Homepage

24.04.2017
Ve středu odpoledne od 16-ti hodin 15.dubna 2017 se konal v NZDM Bouda seminář na téma „Romové a jejich studium“. Seminář byl veden pracovnicí CPDM, o.p.s. Program byl velmi pestrý s bohatými informacemi. Romští studenti měli možnost se dozvědět více informací o nabízených službách od různých romských NNO a čeho všeho se mohou zúčastnit v rámci svého studia. Semináře se také zúčastnily děti, které navštěvují NZDM Bouda. Hlavními tématy semináře byly žádosti o romské stipendium pro středoškoláky a vysokoškoláky v roce 2017/2018, návody k vyplnění těchto formulářů a kontaktní údaje na několik NNO, které vysílají romské studenty na stáže po celé EU v rámci jejich oboru. Semináře se účastnili i úspěšní žadatelé z let minulých, přičemž byly dotazováni. S loňskými úspěšnými absolventy, kterým bylo poskytnuto stipendium, jsme se na to co se u nich změnilo za poslední rok od doby, kdy žádali poprvé o romské stipendium a zda jim to pomohlo. U mnoha romských studentů jsme slyšeli slovo „úleva“. Proč slovo „úleva“? Mnoho z nich odpovědělo podobně: „rodiče na to neměli, aby mi platily školu a hrozilo ukončení studia. Díky tomuto stipendiu mohu studovat a nemusím být závislý pouze na rodičích.“
Michaela Gaborová
21.04.2017
Vyhlášení výsledků výtvarné soutěže
Dne 22.3.2017 byla v NZDM Bouda zahájena soutěž pro děti, které navštěvují kroužek výtvarky. Soutěž byla zahájen a na téma „Velikonoce“, kterou jsme zahájili v pravidelném čtvrtečním kroužku výtvarky, je. Děti měly za úkol vymyslet a zpracovat výtvarné dílo na téma Velikonoc, ať už pomocí ručních prací či malování a kreslení. Děti vyráběly velikonoční králíčky, kuřátka a vajíčka, přičemž na to měly dostatek času cca jeden měsíc. Za tuto dobu se v NZDM Bouda shromáždilo mnoho krásných výrobků. Ukončení soutěže proběhlo ve čtvrtek 20.4.2017 v 16:00 hod. Všechny výrobky byly velmi pěkné a měly své kouzlo. Na závěr jsme soutěžící odměnily spravedlivě sladkou odměnou.
Michaela Gaborová
20.03.2017
Turnaj ve stolním fotbálku v Boudě
Ve středu od 17:30 hodin 15. března 2017 se v Boudě uskutečnil turnaj ve stolním fotbálku. Tentokrát se turnaje ve stolním fotbálku zúčastnila i děvčata, která se nenechala zahanbit a dvě hry nad chlapci vyhrála. Samotný turnaj se hrál ve věkové kategorii 15-18 let. Celkem se v NZDM Bouda sešlo 8 lidí. Výherce byl odměněn drobnou sladkostí. Akce byla zakončená kolem sedmé večer. Svou „virtuozitu“ ve stolním fotbálku mládež předvedla famózně, přičemž si všichni užili mnoho zábavy.
Michaela Gaborová
20.02.2017
Ve čtvrtek 16. února 2017 se uskutečnilo ve volnočasovém klubu „Na Míru“, který je součásti NZDM Bouda, vyvrcholení první fáze činnosti pracovní dílny, jejíž činnost byla zahájena na podzim roku 2016. Za finanční podpory Jihočeského kraje a MŠMT ČR byla jednou za čtrnáct dní, vždy ve čtvrtek v čase od 15:00 do 17:00 hodin, provozována dílna s cílem naučit děti navštěvující volnočasový klub základní praktické dovednosti práce se dřevem. Cílem naší práce byla výroba ptačí budky a její následné osazení do přírody. Po počátečních přípravách, mezi které patřilo například zjišťování rozměrů budky a rozměru optimální velikosti otvoru, jsme přistoupili k nákresům budoucího ptačího příbytku. Po teoretické přípravě přišla na řadu část praktická. Děti se pod dohledem učily používat ochranné pracovní pomůcky a seznámily se se zásadami bezpečnosti práce. V počátečních fázích jsme děti učili správně opracovávat dřevené polotovary. Součásti práce bylo naučit děti umět zacházet s pilkou, vrtačkou, brusným papírem, lepidlem, štětcem a podobně. Po řádném zaučení jsme tedy s dětmi začali s výrobou budky.
16.02.2017
Seminář: ,, Bezpečný internet“ v Boudě
Ve středu 15.2.2017 od 17:00 hod. se uskutečnil v NZDM Bouda seminář na téma ,,Bezpečný internet“. Seminář byl veden pracovnicí MZDM Bouda Michaelou Gaborovou, která si zvolila čtyři tématické body tohoto semináře: 1) ochrana osobních údajů; 2) „fake“ profil na sociálních sítích; 3) zabezpečení financí a 4) sdílení osobních informací. Na dětech bylo vidět, že je to baví a chtějí se dozvědět nové poznatky. Zpětná vazba od mládeže byla velmi příznivá, že si odnáší mnoho cenných informací a tím mohou i někomu pomoci. Celkem se semináře účastnilo šest mladých lidí ze ZŠ.
23.01.2017
V sobotu 28. ledna 2017 od 18:00 se v divadelní kavárně Ántré v Českém Krumlově uskutečnila slavnostní premiéra projekce filmových animovaných dětských děl, které vznikly na loňském sedmém ročníku "Kurzu animovaného filmu". Kurz se tradičně uskutečnil v NZDM Bouda ve dnech od 19. do 27. listopadu 2016 pod vedením lektorky, kamarádky a naší dlouholeté spolupracovnice Zuzky Studené. Projekce se zúčastnily téměř všechny děti, které se tohoto kurzu účastnily. Po projekci, jíž se účastnili i rodičové dětí, jsme mladým autorům slavnostně předali filmové DVD s jejich díly. Celkem se nás v divadelní kavárně Ántré sešlo na 40 příchozích.
Ladislav Michalík
21.11.2016
Sobotou 19. listopadu 2016 v 10:00 hodin byl slavnostně zahájen sedmý ročník „Kurzu animovaného filmu“. Který je určen dětem a mládeži se zájmem o tvorbu ve filmové animaci. Kurz se tradičně koná v NZDM Bouda. Pro tento ročník jsme připravili pět stanovišť, s nichž některá jsou zbrusu nová. Největší novinkou, je možnost výroby animačních loutek, které s dětmi tvoří lektorka Katarina Ťežárová. Katarina je uznávanou animátorkou, která léta pracuje v animačním studiu „Anima“. Zajímavostí ohledně Katariny je její působení na českokrumlovské střední umělecko průmyslové školy svaté Anežky před deseti lety. Další možnosti animace v Boudě jsou: animace malby na sklo pomocí „Dragon frame“, dále dvě stanoviště s kamerami a animačními tabulemi, animace pomocí „flipbooků“ a TV paintem.
08.11.2016
Sedmý ročník oblíbeného „Kurzu animovaného filmu“ se opět uskuteční od soboty 19. do neděle 27. listopadu 2016 v NZDM Bouda (projektové pracoviště CPDM, o.p.s. Český Krumlov), T.G. Masaryka 114 Český Krumlov. Pro nejmladší účastníky máme zde připravené jednodušší animační techniky, jako je kreslení na flip-book (papírové bločky) nebo animace na podsvícený stůl. Pro zkušenější účastníky kurzu máme připravené „chuťovky“ typu práce v počítačovém animačním programu TV-Paint, tvorbu loutkového filmu technikou „stop-motion“ pomocí programu „Dragon frame“ a jiné vychytané možnosti animace. Celý devítidenní projekt se uskuteční pod vedením zkušené lektorky a absolventky belgické filmové školy La Cambre v Bruselu Zuzany Studené a Katariny Ťažárové ze známého pražského studia ANIMA a pracovníků NZDM Bouda.
15.11.2016
Turnaj ve stolním fotbálku v „Boudě“
V pátek 11. listopadu 2016 se v Nízkoprahovém klubu Bouda uskutečnil turnaj ve stolním fotbálku. Akce byla zahájena od 17:00 hodin . Zápisné do hry činilo 10 Kč osobu . Na pomyslné startovní čáře se sešlo deset mladých lidí navštěvujících NZDM Bouda. Hrálo se ve věkové kategorii od 15-ti do 18-ti let. Atmosféra byla úžasná a všichni si turnaj užili. Výherce byl odměněn drobnou pozorností.
10.11.2016
Již od podzimu roku 2014 pracovníci CPDM,o.p.s. pravidelně navštěvují každou středu odpoledne volnočasový klub pro děti a mládež v Rožmberské ulici obce Větřní, kde poskytují nejrůznější škálu volno-časových aktivit. Tedy jako každou středu, jsme i včera 9.listopadu 2016 byli ve volnočasovém klubu ve Větřní. Pro tentokrát jsme s dětmi pomocí dlát a dřevěných palic dokončovali tvorbu informační cedule z lipové fošny, kterou v následujících dnech hodláme pověsit nad hlavní vchod do klubu. Lipová fošna má sama o sobě zajímavý příběh. Práce na její výrobě začala na jaře v klubovně a její název „NAŠE KLUBOVNA“ se dětem od počátku velice zamlouval.


Partneři a sponzoři Centra pro pomoc dětem a mládeži, o.p.s. jsou:
město Český KrumlovJihočeský krajMSMTAICM ČR
COOPER INDUSTRIESANNO JČKČNA MládežEurope Direct České BudějoviceESF OP LZZMPSV ČR
MK CREATONOS KOLT Praha