Homepage

30.08.2018
,,V Boudě proti nudě“ druhá etapa 2018
V posledním týdnu prázdnin ve dnech 27.8.-28.8.2018 vždy od 9:00 do 15:00 hodin Bouda opět ožila tradiční letní akcí V Boudě proti nudě. Letos Boudu navštívili nejmladší návštěvníci ve věku 6 let spolupracovali na rozmanité výtvarné činnosti pod vedením pracovníka CPDM, o.p.s.
Michaela Gaborová
30.07.2018
Od soboty 21. července 2018 do pátku 27. července 2018 se uskutečnil pátý ročník letního pobytového tábora pro děti ze sociálně vyloučené lokality obce Větřní. Patronaci nad táborem a samotnou realizaci převzalo tradičně českokrumlovské Centrum pro pomoc dětem a mládeži, o. p. s. ve spolupráci s městem Větřní a Jihočeským krajem. Jako základna nám opět dobře posloužila Chata pod Kletí, která se nachází na úpatí nejvyšší hory Blanského lesa. Podobně jako v předešlých letech, tak i v tomto roce bylo hlavním záměrem tábora přiblížit dětem kulturně historickou rozmanitost našeho kraje a zprostředkovat jim skutečnost, že jsou součástí tohoto nesmírně cenného bohatství. Součástí programu tábora byly také i nejrůznější sociálně preventivní aktivity.
Jiří Muk
10.07.2018
Začátek letních prázdnin zahájilo Centrum pro pomoc dětem a mládeži v pátek 29. června 2018 od 18:00 hodin třináctým ročníkem multikulturního festivalu „Cihelna-Vystupovat“, který se uskutečnil tradičně v Chlumu u Kremže. Na tomto, dnes již tradičním, dvoudenním festivalu vystoupilo patnáct hudebních skupin a jedna skupina taneční. Stejně jako v letech minulých, jsme se i na tomto ročníku snažili o různorodost a pestrost ve výběru jednotlivých interpretů a hudebních žánrů. Naším cílem bylo na jedné straně nabídnout mladým začínajícím umělcům (nejenom z NZDM Bouda) prostor k představení své činnosti a na straně druhé v co možná nejširším záběru uspokojit hudební návštěvníky festivalu.
Jiří Muk
10.07.2018
V Boudě proti nudě
V prvním týdnu prázdnin ve dnech 2.7.-3.7.2018 vždy od 9:00 do 15:00 hodin proběhla v NZDM Bouda prázdninová akce „V Boudě proti nudě“. V těchto dnech jsme chtěli hlavně nabídnout mladým lidem aktivity, které jim přinesou trochu radosti na začátku prázdnin. Příchozí tak měli šanci si vyzkoušet aktivity z oblasti výtvarných, sportovních a jiných her. V těchto dvou dnech se akce zúčastnilo 12 dětí.
Michaela Gaborová
28.06.2018
Již tento pátek 29. června v 18.00 hodin odstartuje v Chlumu u Křemže 13. ročník multižánrového hudebního festivalu CIHELNA - VYSTUPOVAT, jehož pořadatelem je CPDM, o.p.s. Český Krumlov. V pátek začíná program od 18.00 hodin v sobotu 30. června pak v 15.00 hodin. Návštěvníci festivalu se mohou těšit na Justina Lavashe, FVTVRE, Pach dobrodružství, Psychocandy, Benga Čave, The Drain a další interprety. Celý program festivalu mohou zájemci nalézt na webu festivalu www.cihelnavystupovat.cz Vstupné na oba dva dny je 200 Kč, na sobotu pak 150 Kč. Na místě je možné stanovat.
CPDM :)
4.06.2018
Pozor, o letních prázdninách 2018 se mění otevírací doby pracovišť a terénu. Ambulantní forma služby NZDM „Na Míru“ bude uzavřena z důvodu rekonstrukce budovy do 31. srpna 2018. Služba je nahrazena terénní sociální službou. Více v odkazu.
29.05.2018
Po loňské a předloňské pobytové akci určené pro děti navštěvující nízkoprahové zařízení Bouda jsme se rozhodli uskutečnit i v tomto roce obdobnou akci znovu. Po zveřejnění propozic pobytu se nám přihlásilo 23 dětí, čímž jsme dosáhli naších limitů. Akce nám začala v pátek 25. května 2018, kdy jsme kolem čtvrté odpoledne u NZDM Bouda na Špičáku převzali od rodičů děti. Po nezbytném „papírování“ jsme se všichni „naložili“ do dopravních prostředků a hurá na Zátoň. Naším zázemím se opět stala bývalá obecní škola, která je v současnosti turistickou základnou DDM Český Krumlov. Po příjezdu a obeznámení účastníků o pravidlech pobytu a bezpečnosti jsme se ubytovali a následně vyrazili do okolních lesů na dřevo. Po návratu a pořezání dřeva následovala vynikající večeře. Večerní program u ohně byl plný starých písní s kytarovým doprovodem. Sobota byla hlavním programovým dnem naší třídenní akce. Začali jsme ranní rozcvičkou a vydatnou snídaní. Základ dalšího celodenního sobotního programu byl postaven na výtvarně umělecky řemeslných činnostech. Celkem jsme pro děti připravili pět stanovišť, na kterých se mohly postupně seznámit s vybranými tradičními řemesly a vlastnoručně si také tato řemesla vyzkoušet.
Jiří Muk
15.05.2018
Již po šestnácté měly děti a mládež z Českokrumlovska zajímavou možnost seznámit se sochařskou tvorbou. V NZDM Bouda v Českém Krumlově, které je projektovým pracovištěm Centra pro pomoc dětem a mládeži, o.p.s., se ve dnech od pondělí 14. května do pátku 18. května 2018 uskutečnil výtvarný projekt „Sochy a děti“ pod vedením akademického sochaře Petra Fidricha. Účastníci měli v časech od osmi ráno do čtyř odpoledne možnost „přičichnout“ si k této zajímavé výtvarné technice. Pracovalo se na lipových fošnách, které jsme dostali darem od obce Hořice na Šumavě, prostřednictvím kvalitních dlát a paliček.
Jiří Muk
11.05.2018
Návštěva pracovnic z ICOS, o.p.s. v NZDM Bouda
Ve čtvrtek 10.5. 2018 dopoledne navštívily NZDM Bouda pracovnice služby pro podporu ohrožených rodin z ICOS, o.p.s., Kateřina Homolková a Kateřina Nejedlá v doprovodu stážistek, které měly také zájem dozvědět se více informací o našem nízkoprahovém zařízení a případně v budoucnu více s naším zařízením spolupracovat. Návštěvnice jsem seznámila s posláním a základními službami NZDM Bouda a jeho aktivitami a akcemi, které pořádáme celoročně. Pochlubila jsem se našimi dobrými výsledky a předala jim také naše informační materiály. S kolegyněmi z ICOS, o.p.s. jsme domluvené na další brzké společné schůzce, při které bychom chtěly podrobněji probrat možnosti naší budoucí spolupráce, výměnu dobrých zkušeností a příkladů z praxe a nápadů na vylepšení naší práce a prodiskutovat také vytvoření možných nových a užitečných aktivit pro společné klienty.
Michaela Gaborová
09.04.2018
V pátek 23.března 2018 se v NZDM Bouda uskutečnila akce „Ukaž svůj talent NZDM Bouda 2018‘‘. Program byl zahájen ve čtyři hodiny odpoledne přivítáním všech účastníků a návštěvníků a představením jednotlivých soutěžících a poroty. Ta se skládala ze tří členů. Prvním porotcem byl pracovník NZDM Bouda Lukáš Dunka, druhým členem poroty byla bývala tanečnice Storm Dance Český Krumlov z umělecké školy Pavla Gaborová, třetí porotkyní byla Dominika Bartizalová. Soutěžích bylo celkem pět – dva jednotlivci a tři taneční soubory, které byly počítány každý jako jeden soutěžící. Co se týče stáří, tak všechny soutěžící děti byly ve věku od šesti do osmnácti let. Talentování soutěžící přišli předvést svoje umění v kategoriích „tanec“ a „zpěv“. Každý ze soutěžících byl před svým výkonem porotě a návštěvníkům představen - svými zálibami, věkem, místem odkud pochází apod. Jako první se představilo pěvecké sourozenecké duo Marián a Valerie Kotlárovi, které vystoupilo s romskou písní ,,Mri dajori“ („Moje maminka“). Jako druzí se předvedla taneční skupina „Malé děti“ z Vyšehradu, která byla založena před dvěma měsíci. Jejich vystoupení bylo zaměřeno na „disko“ tanec. Třetí v pořadí předvedl svůj talent Nikolas Gabor, který zazpíval píseň od Jana Bendíka „Toužím“. Předposledním soutěžícím byl taneční soubor Benga čave, kteří pravidelně zkouší v Boudě. Ten předvedl romské tradiční tance. Posledními soutěžícími byly děti z větřínského tanečního souboru „ Somnakuňi Čercheň“ („Zlatá hvězda“), které zatančily taktéž romské tradiční tance.
Michaela Gaborová


Partneři a sponzoři Centra pro pomoc dětem a mládeži, o.p.s. jsou:
město Český KrumlovJihočeský krajMSMTAICM ČR
COOPER INDUSTRIESANNO JČKČNA MládežEurope Direct České BudějoviceESF OP LZZMPSV ČR
MK CREATONOS KOLT Praha