Horní prostor NZDM Bouda

 

Základní informace

Horní prostor  NZDM Bouda slouží pro následné (z „povzdálí“ řízené) pravidelné i nepravidelné  činnosti klientů, kteří využívají námi poskytované prostory k pravidelným hudebním, tanečním a divadelním zkouškám, či k jejich vystoupení a prezentaci pro veřejnost ad.
Dále poskytujeme prostor mladých začínajících umělcům pro setkávání a pořádání různých vernisáží či výstav jejich prací. Výše uvedené formy aktivit probíhaly a i nadále probíhají jednak „vrstevnickým způsobem“, tj. organizují je sami mladí lidé pro sebe a své vrstevníky (jedná se převážně o hudební a taneční zkoušky), a na druhé straně, některé aktivity jsou plně iniciovány a vedeny pracovníky klubu (realizace dílčích projektů, filmových projekcí, koncertů, vernisáží ad.).

Dílčí aktivity

Hudební a taneční zkoušky - pravidelnou náplní týdenního harmonogramu jsou zkoušky jednotlivých zkoušejících souborů.
Horní prostor je souborům k dispozici ve všedních dnech vždy od 14:00 do 20:00, přičemž každý z nich má 2 hodiny na vlastní zkoušku. 

V tomto prostoru každou soboru probíhají také zkoušky českokrumlovského tanečního souboru Benga Čhave pod vedením Josefa Touška.

Filmové projekce – Ve spolupráci s Gymnáziem Český Krumlov v tomto prostoru probíhá každé druhé úterý v měsíci projekce filmových dokumentů festivalu Jeden Svět, bližší informace naleznete zde. Dále jsou zde realizovány projekce Klubu Filmové historie, jedná se o nepravidelnou aktivitu.

Koncerty a další veřejná vystoupení – Mladým začínajícím kapelám a dalším uměleckým souborům poskytujeme prostor pro pořádání koncertů a dalších podobných veřejných vystoupení. Těchto koncertů se převážně účastní soubory, které v NZDM zkouší, či zkoušely. Poskytujeme jim tak možnost „zasvěcení“, při níž si začínající soubory mohou zkusit jaké to je vystoupit před publikem.

NZDM Bouda také při těchto akcích příležitostně spolupracuje s Dobrou Čajovnou v Českém Krumlově, která zajišťuje drobné občerstvení. Pro představu zde uvádíme pár příkladů: Electro Sound of Tea in Bouda, Koncert pro válečné veterány, Taneční vystoupení souboru „Benga Čave“ a koncert kapely „Čechomop“, Vystoupení literární Skupiny 22 ad.

Další nadstavbou těchto koncertů v NZDM Bouda je, že nabízíme těmto souborům možnost účastnit se  plnohodnotných festivalů, kterých je NZDM Bouda hlavním organizátorem. Jedná se převážně o festival Cihelna-Vystupovat a dále festival Červenání, který probíhá v areálu Psychiatrické léčebny v Červeném dvoře.

Vernisáže a výstavy – jsou nedílnou součástí aktivit NZDM Bouda. Bylo jich zde  zrealizováno hned několik, například: výstava obrazů Dušana Divadla, Výstava skupiny HHMMAT a KLUBU RADIOTECHNIKY PRAHA Rajská zahrada - zapomenuté téma, Výstava obrazů Jana Smoly, "Vernisáž výtvarníků HMMAT", Literární večer, Křest Literárního Almanachu mladých, výstava ROMA RISING - portréty Romů zapůjčené Muzzem romské kultury v Brně ad.

 

Přednášky a semináře – NZDM Bouda spolupracuje i s dalšími subjekty, díky čemuž zajišťuje jednotlivé přednášky a semináře. Jako např.: Seminář Ochrana duševního vlastnictví, Seminář pro cizince o sociálně právní problematice, Beseda s pracovníky českokrumlovského Streetworku, Přednáška na téma – Agresivita, Přednáška na téma - Šikana ve škole, Přednáška a autogramiáda s Marcelem Vanekem ad.

Další aktivity – tyto aktivity se nedaří začlenit do výše zmíněného členění. Zde se jedná se o nepravidelné aktivity. Je to například spolupráce na dalších projektech, kterých se NZDM Bouda účastní tzn. není jejich hlavním organizátorem, např. spolupráce s dalšími pracovišti CPDM o.p.s, či jinými místními (město Český Krumlov, ICOS, SVP Spirála) nebo zahraničními subjekty (partnerská města města Český Krumlov, Anne Frank Verein ve Vídni, ad.).


Partneři a sponzoři Centra pro pomoc dětem a mládeži, o.p.s. jsou:
město Český KrumlovJihočeský krajMSMTAICM ČR
COOPER INDUSTRIESANNO JČKČNA MládežEurope Direct České BudějoviceESF OP LZZMPSV ČR
MK CREATONOS KOLT Praha