Horní prostor

Horní prostor NZDM Bouda slouží pro následné („zpovzdálí“ řízené) pravidelné činnosti dětí a mládeže, kterým poskytujeme prostor zařízení a v případě potřeby metodické vedení. Prostor je využíván k realizaci nápadů a projektů samotných uživatelů, k pravidelným hudeb-ním, tanečním a divadelním zkouškám, k uměleckým vystoupením a prezentaci jejich tvorby. Výše uvedené formy aktivit probíhaly a i nadále probíhají jednak „vrstevnickým způsobem“, tj. organizují je sami mladí lidé pro sebe a své vrstevníky (jedná se převážně o hudební a ta-neční zkoušky), a dále se zde odehrávají programy a činnosti, které iniciují a koordinují pra-covníci klubu.

Materiální vybavení
Tento prostor disponuje základním hudebním vybavením (reprosoustava, mixážní pult, zesi-lovač, mikrofony apod.). Součástí vybavení jsou i hudební nástroje: kytary (elektrické, akustic-ké, basové), bicí soustava a elektrické klávesy. Ke konci roku 2020 se nám také podařilo získat pro tento prostor kulečníkový stůl.     


 
Zajímavé odkazy
 
 
 
 
KAPKA
Partneři a sponzoři Centra pro pomoc dětem a mládeži, o.p.s. jsou:
město Český KrumlovJihočeský krajMSMTAICM ČR
město VětřníANNO JČKERASMUS+Eurocentrum České BudějoviceESF OP LZZMPSV ČR
MK CRměsto KapliceOS KOLT PrahaMěstské divadlo, o.p.s.Člověk v tísni, o.p.s.ČEVAKAnimalRescue