Otevřený klub v Boudě

Jedním z důvodů existence „Otevřeného klubu v Boudě„ je možnost nabídnou mladým lidem prostor k neformálnímu setkávání. V těchto prostorách mají mladí lidé možnost využít nabídky levného občerstvení, využít bohatou nabídku stolních her a knihovny. Dále pak možnost zahrát si stolní fotbálek a vyúžít přístup na internet zdarma.

Nadstavbovou činností „klubu“ je pořádání různých soutěží. Jako tradiční a zavedené aktivity jsou to převážně turnaje ve stolním fotbálku a v šachu, které dokáží přilákat mnoho mladých lidí.
Od roku 2010 jsme také začali pořádat turnaje ve stolní hře Scrabble, ve stolním fotbáku, pin-pongu ad. Tyto turnaje se hrají o hodnotné ceny, které získáváme od společnosti „Cinestar“ České Budějovice“.

Jeden z dalších podstatných důvodů existence klubu je nabídka sociálního poradenství - krizová intervence, kontaktní a situační intervence a základní poradenství v oblasti sociálně patologických jevů.

Způsob kontaktování s klientem

Základem pro jednání a další řešení daného konkrétního problému či požadavku uživatele (uživatelů) ve všech typech služeb poskytovaných NZDM Bouda byl (je) prvokontakt.

Obsah a průběh činnosti
Po zjištění problému a potřeb jsou v závěru společného rozhovoru pracovníka klubu a klienta navrženy alternativy řešení dané problematiky, včetně důsledků a závazků, které ze zvoleného řešení pramení.

Klientu jsou také dále sdělena pravidla docházky do klubu (závazné podmínky účasti), se kterými musí klient souhlasit a přistoupit na ně.
První jednání probíhá většinou anonymně a bez tlaku na zájemce o službu ve věci zjišťování osobních i jiných citlivých informací. Obecně vzato, klientovi je zachovávána míra svobodného rozhodnutí a anonymita, která je profesionálně dodržována pracovníky klubu. V tom vidíme smysl nízkoprahových služeb poskytovaných v NZDM Bouda.


Partneři a sponzoři Centra pro pomoc dětem a mládeži, o.p.s. jsou:
město Český KrumlovJihočeský krajMSMTAICM ČR
COOPER INDUSTRIESANNO JČKČNA MládežEurope Direct České BudějoviceESF OP LZZMPSV ČR
MK CREATONOS KOLT Praha