BOUDA MÁ SVOU BUDKU

20.02.2017  

Ve čtvrtek 16. února 2017 se uskutečnilo ve volnočasovém klubu „Na Míru“, který je součásti NZDM Bouda, vyvrcholení první fáze činnosti pracovní dílny, jejíž činnost byla zahájena na podzim roku 2016. Za finanční podpory Jihočeského kraje a MŠMT ČR byla jednou za čtrnáct dní, vždy ve čtvrtek v čase od 15:00 do 17:00 hodin, provozována dílna s cílem naučit děti navštěvující volnočasový klub základní praktické dovednosti práce se dřevem. Cílem naší práce byla výroba ptačí budky a její následné osazení do přírody. Po počátečních přípravách, mezi které patřilo například zjišťování rozměrů budky a rozměru optimální velikosti otvoru, jsme přistoupili k nákresům budoucího ptačího příbytku. Po teoretické přípravě přišla na řadu část praktická. Děti se pod dohledem učily používat ochranné pracovní pomůcky a seznámily se se zásadami bezpečnosti práce. V počátečních fázích jsme děti učili správně opracovávat dřevené polotovary. Součásti práce bylo naučit děti umět zacházet s pilkou, vrtačkou, brusným papírem, lepidlem, štětcem a podobně. Po řádném zaučení jsme tedy s dětmi začali s výrobou budky.

Přes dílčí zdržení, které bylo zapříčiněno například pořízením nekvalitního vykružovacího nářadí, jsme nakonec po řadě společných setkáních dosáhli kýženého výsledku. Posledním oříškem po výrobě budky bylo vybrat místo, kde bude budka umístěná a způsob, jak ptačí budku na vybraný strom upevníme. Po zralé úvaze jsme vybrali borovici, která se nachází pár metrů od klubu - je na ní pěkně vidět z klubu.
Pro upevnění jsme se rozhodli použít vázací drát, který by pevně a bezpečně budku udržel a zároveň nepoškodil strom. To se nám nakonec společnými silami podařilo a ve čtvrtek odpoledne jsme se po několika měsících radovali z dokonaného společného dílka. V činnosti dílny budeme pokračovat i v tomto roce a to z „kouzelného důvodu“, kdy po umístění budky na strom zazněla otázka: „A co budeme dělat teď ?“…

Partneři a sponzoři Centra pro pomoc dětem a mládeži, o.p.s. jsou:
město Český KrumlovJihočeský krajMSMTAICM ČR
COOPER INDUSTRIESANNO JČKČNA MládežEurope Direct České BudějoviceESF OP LZZMPSV ČR
MK CREATONOS KOLT Praha