Seminář „Romové a jejich tradice"

27.04.2016  

V úterý 19.dubna 2016 se uskutečnil v NZDM Bouda seminář na téma „Romové a jejich tradice“. Myšlenka na realizaci této akce vznikla ze zájmu samotných návštěvníků NZDM Bouda. Tohoto zajímavého tématu se zhostila dlouholetá pracovnice NZDM Bouda Michaela Gaborová. Účastníci semináře, děti a mladí lidé, se tímto způsobem měli možnost dozvědět více o současném stavu Romů v Českém Krumlově a také něco z historie romského etnika. Velice plodná byla diskuze, ve které se návštěvníci sami rozpovídali o svých poznatcích v oblasti rómské historie, získaných od svých rodičů a prarodičů. Tato část programu byla velice zajímavá a nesla se v přátelském duchu. V další části programu se účastníci dozvěděli více informací o službách a příležitostech, které dětem a mládeži nabízí NZDM Bouda a ostatní pracoviště CPDM, o.p.s.. Dále pak byla návštěvníkům přiblížena činnost různých romských neziskových organizací a byly jim předloženy také možnosti, které mohou děti a mládež využít v rámci svého studia a přípravy na povolání. Tohoto semináře se zúčastnily jednak děti a mládež, které pravidelně navštěvují NZDM Bouda a také lidé z veřejnosti. Celkem se semináře zúčastnilo 16 návštěvníků.

Perličkou programu byla návštěva paní Mgr. Věry Pazderkové, turistické průvodkyně z Českého Krumlova, kterou k účasti na semináři přilákala informace o tomto semináři uvedená v kulturním kalendáři města. Paní Mgr. Pazderková kdysi pracovala jako knihovnice v pojízdné knihovně a pravidelně tak navštěvovala vesnice v okolí Českého Krumlova. Díky tomu se dostala i k předčítání v romské škole, která byla v Květušině založena panem Dědičem a paní Bandyovou. Svým životním příběhem paní Pazderková seminář obohatila a přinesla návštěvníkům ještě hlubší vhled do historie a života Romů na Českokrumlovsku. Tato, přibližně hodinová akce, byla nejenom pro příchozí velmi obohacujícím zážitkem. Navíc se „Boudařům“ podařilo navázat kontakt s velice zajímavým člověkem, který má mladé generaci co nabídnout. Pro návštěvníky byla účast na semináři velmi poučná a motivující a v rámci tématu se podařilo odkrýt i některá neznámá místa rómské historie v regionu, což bylo jedním ze smyslů akce.

Partneři a sponzoři Centra pro pomoc dětem a mládeži, o.p.s. jsou:
město Český KrumlovJihočeský krajMSMTAICM ČR
COOPER INDUSTRIESANNO JČKČNA MládežEurope Direct České BudějoviceESF OP LZZMPSV ČR
MK CREATONOS KOLT Praha