Výtvarný podzim v Boudě

21.10.2014,  Ladislav Michalík, Foto: Zlatuše Petříková  

Ve dnech od 13. do 17. října 2014 se v NZDM Bouda uskutečnil již jedenáctý ročník výtvarného projektu s názvem „Výtvarný podzim v Boudě“. Denně od pondělí do pátku (vždy od 8.00 – 16.00 hod.) si příchozí děti mohly vyzkoušet zajímavé a neotřelé výtvarně řemeslné techniky, s nimiž se ve škole či doma mají pramalou možnost setkat.

Účastníci (příchozí třída ze ZŠ nebo jednotlivec) měli na samotnou činnost vyhrazeny dvě hodiny. Během tohoto času se děti vystřídaly u jednotlivých stanovišť, kde na ně čekal zajímavý výtvarný program. Za den ze takto v prostorách NZDM Bouda vystřídalo přibližně 80 dětí.

V dopoledních hodinách byl tento projekt primárně určen třídním kolektivům (žákům ze základních škol českokrumlovského regionu), v odpoledních časech se pak projektu účastnili také volně příchozí dětští návštěvníci Boudy.
Letos jsme opět vzhledem k vysokému zájmu ze strany dětí a mládeže museli rozšířit původní čtyři výtvarně řemeslné stanoviště na stanovišť pět. Příchozí si tak mohli nejen vyzkoušet, ale i naučit, jak se dělá drhání z provázků, dále jak se z papírů dají složit nejrůznější motivy (origami) nebo to, jak se dá pomocí pájky vypalovat do dřeva a vytvořit tak nejrůznější obrazce.

Součástí aktivit byla také tradiční malba na plátno, které si po uschnutí děti odnesly a následně použily jako výzdobu třídy. Zajímavou aktivitou byla výroba dřevěných krabiček, která měla nejenom u dětských účastníků fantastický ohlas. Jednalo se o šest předem připravených dílků, z nichž si děti, pod dohledem řezbáře „Míši“ Hudičáka, krabičku samy vyrobily. Následně si hotový výrobek vyzdobily na dalším stanovišti výpalem pomocí speciální pájky na dřevo.
Odborné vedení programu zajišťovali dlouholetí odborní spolupracovníci CPDM,o.p.s. Český Krumlov.

Celkem se letošního „Výtvarného podzimu v Boudě“ zúčastnilo 396 aktivních příchozích z řad dětí a mládeže a přibližně 20 pedagogů.

Tento projekt má svoji zaběhlou tradici a je o něj každý rok veliký zájem nejen ze stran dětí a mládeže, ale i ze strany pedagogických pracovníků.
Všechny výrobky, které si zde účastníci vyrobili, si mohli odnést s sebou domů.
Za období deseti let realizace si tento projekt získal své příznivce a vryl se do povědomí dětí, mladých lidí i pedagogů základních škol českokrumlovského regionu.
A právě školy, vzhledem k možnosti neformálního doplnění výuky výtvarné výchovy, mají každoročně veliký zájem o účast na tomto programu.

Uskutečnění Výtvarného podzimu v Boudě bylo umožněno díky podpoře města Český Krumlov a MŠMT ČR.


Partneři a sponzoři Centra pro pomoc dětem a mládeži, o.p.s. jsou:
město Český KrumlovJihočeský krajMSMTAICM ČR
COOPER INDUSTRIESANNO JČKČNA MládežEurope Direct České BudějoviceESF OP LZZMPSV ČR
MK CREATONOS KOLT Praha