8. ročník mezinárodního mediálně–uměleckého projektu

09.09.2019,  Jiří Muk  

Centrum pro pomoc dětem a mládeži, o.p.s. Český Krumlov připravilo ve spolupráci se slovenským občanským sdružením „Spolu sme PRIEVIDZA“, v termínech od 26.srpna do 1.září 2019 společné setkání mladých lidí z těchto partnerských organizací. Jako mateřská základna účastníkům sloužila turistická základna DDM na Zátoni v blízkosti obce Větřní na Českokrumlovsku. Jednotlivé tématické workshopy probíhaly v Českém Krumlově na pracovištích CPDM, o.p.s., v centru města Český Krumlov a ve vybraných lokalitách jihočeského regionu.

Prostřednictvím workshopů a dalších aktivit si mladí lidé, rozdělení do národnostně „namixovaných“ týmů, vyzkoušeli například tvorbu animovaného filmu nebo také vybraná tradiční řemesla – kovářství a kreativní uměleckou tvorbu zaměřenou na malbu na hedvábí.
V rámci uvolňovacích, odpočinkových a kulturně poznávacích aktivit byly do společného projektu zahrnuty nejrůznější sportovní hry, splutí části řeky Vltavy na raftech, prohlídka Zámku Český Krumlov, Grafitového dolu Český Krumlov. Novinkou tohoto roku bylo kulturní poznávání místních reálií a historického dědictví Jihočeského kraje. Takto se mladí lidé zúčastnili několika exkurzí a výletů, např. navštívili Muzeum hrdelního soudnictví na hradě Rožmberk, dále absolvovali prohlídku Závišova kříže ve Vyšším Brodě, následoval výšlap na Čertovu stěnu u Vyššího Brodu a prohlídka zříceniny hradu Dívčí kámen.
Nedílnou součástí programu byly i národní večery, při kterých všechny národní skupin ypředstavily ostatním účastníkům nejenom národní tradice, zvyky, kulturu svých zemí, ale i svoji národní kuchyni.
CPDM o.p.s. Český Krumlov tímto projektem navázalo na předchozí podobná úspěšná setkání mladých lidí především z Evropy, která pravidelně organizuje již od roku 1998.Věříme, že aktivity projektu přispěly mladým účastníkům k rozšíření jejich znalostí a zkušeností v hlavních tématech projektu a že projekt přispěl ke vzájemnému poznávání kulturní a společenské reality života mladých lidí v jednotlivých účastnických zemích.
Předpokládáme také, že projekt podnítí vzájemnou výměnu zkušeností mezi účastníky a že budou i dále pokračovat jejich vzájemné kontakty a přátelství.
Projekt se uskutečnil díky finanční grantové podpoře Jihočeského kraje, města Český Krumlov a Ministerstva školství mládeže a tělovýchovy ČR.

 
Zajímavé odkazy
 

LETNÍ TÁBOR ČEŘÍN 2022
 
 
KAPKA
Partneři a sponzoři Centra pro pomoc dětem a mládeži, o.p.s. jsou:
město Český KrumlovJihočeský krajMSMTAICM ČR
město VětřníANNO JČKERASMUS+Eurocentrum České BudějoviceESF OP LZZMPSV ČR
MK CRměsto KapliceOS KOLT PrahaMěstské divadlo, o.p.s.Člověk v tísni, o.p.s.