Příměstský tábor s Boudou 2019

18.07.2019  

Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Bouda tento rok připravilo na druhý prázdninový týden příměstský tábor pro děti z prvního stupně ZŠ. Ačkoliv se jednalo o první ročník, díky mnohaletým zkušenostem z různých vzdělávacích a volnočasových projektů pro děti, byl program nabitý osvědčenými i zcela novými, na míru vytvořenými aktivitami. Děti tak měly od pondělí 8. 7. do pátku 12. 7. 2019 vždy od 8 do 17 hodin o zábavu postaráno.

Hned první den na ně po krátkém seznámení čekal „svačinkový workshop“ v režii pracovníků našeho Informačního centra pro mládež. Děti si samy připravily zdravou snídani v podobě zeleninového salátu a pomazánky. Nabytou energii mohly hned zužitkovat při venkovních míčových hrách v prostorách zahrady CPDM. Po obědě jsme společně vyrazili na domluvenou prohlídku Kouzelných bylinek neboli ukázkové zahrady zaměřené na léčivé byliny, k nimž si děti mohly nejen přičichnout, ale dokonce je i (s několika výjimkami) ochutnat. Na další směr společné cesty děti musely samy přijít – hledaly šipky, fáborky a indicie, které je dovedou k pokladu. Ten se ukrýval na Ptačím hrádku, děti ho společnými silami úspěšně vypátraly a o kořist se rozdělily.
V úterý jsme oproti původnímu plánu vyrazili na Vltavu, předpovědi počasí totiž hrozily na další dny bouřkami, a my jsme o tuto část programu nechtěli přijít. Teplota sice koupání nepřála, ale i tak si děti rafting náramně užily. Vyplouvali jsme u DDM v Českém Krumlově a končili nad Rájovem, kde na nás čekala odměna – staročeské placky.
Středeční program jsme pojali trochu odpočinkověji. Navštívili jsme krumlovské Kláštery, kde si pro nás připravili program na míru. Nejdříve jsme si vyrobili voňavá bylinková mýdla, každý podle svého přání. Dále se nás ujala paní průvodkyně a seznámila nás s mnichem Bedřichem, jehož úkoly nás provedly celým klášterem – od sklepní alchymistické dílny až po půdu s jejími strašidly a tajemnými příběhy. Odpoledne jsme se auty dopravili na Plešivec a prošli si v lese místní naučnou stezku Dubík.
Předposlední den, čtvrtek, jsme pojali turisticky – dojeli jsme do Vyššího Brodu a prošli křížovou cestu až ke kostelíku Maria Rast am Stein. Cesta to nebyla úplně krátká a jednoduchá, ale všechny děti ji úspěšně zvládly, odměnou jim byly krásné výhledy a nanuk na konci putování.
Páteční dopoledne jsme strávili dobrodružnou prohlídkou podzemních štol krumlovských grafitových dolů. Už samotná příprava, navlečení se do pracovního mundůru s helmou a těžkou svítilnou, je zážitkem. Dětem se však nejvíce líbila kilometrová jízda rachotícím vláčkem a mazání grafitu na obličej… Po obědě už nás čekal volnější program – míčové hry, dále závěrečné rozdání diplomů a poděkování v podobě opékání buřtů v zahradě u Boudy. Děti jen nerady odcházely domů, ale už teď je jasné, že se jistě uvidíme buď opět za rok na dalším ročníku Příměstského tábora, či na jiných akcích NZDM Bouda.
Celkově se Příměstského tábora s Boudou 2019 zúčastnilo 10 dětí od šesti do jedenácti let.

 
Zajímavé odkazy
 

LETNÍ TÁBOR ČEŘÍN 2022
 
 
KAPKA
Partneři a sponzoři Centra pro pomoc dětem a mládeži, o.p.s. jsou:
město Český KrumlovJihočeský krajMSMTAICM ČR
město VětřníANNO JČKERASMUS+Eurocentrum České BudějoviceESF OP LZZMPSV ČR
MK CRměsto KapliceOS KOLT PrahaMěstské divadlo, o.p.s.Člověk v tísni, o.p.s.