Ukliďme Česko

09.04.2019,  NZDM Bouda  

V pondělí 9. dubna 2019 se NZDM Bouda společně s SVP Spirála zapojili do celonárodní akce Ukliďme Česko.

V odpoledních hodinách jsme se v poměrně hojném počtu sešli v zahradě přiléhající k oběma organizacím. Tam jsme si rozdali pracovní rukavice a pytle na odpadky, které jsme dostali od Města Český Krumlov, dohodli se na pravidlech bezpečnosti práce, vymezili trasu úklidu a pustili se do akce. Pro začátek okruhu jsme zvolili Fialkovou ulici, která je frekventovanou pěší cestou studentů, dále u Gymnázia vystoupali po svahu tzv. „Berkáče“ a Třídou Míru se opět vrátili k Boudě.

Děti se do sbírání odpadků pustily s vervou sobě vlastní a brzy se navzájem začaly předhánět, kdo objeví větší „úlovek“. Přestože jsme nacházeli převážně drobné obaly od sladkostí a nedopalky cigaret (ty ovšem ve velmi hojném počtu), mezi sesbíranými odpadky byly i větší kusy železa či pneumatika. Díky dobré spolupráci s paní Vlastou Horákovou z Odboru životního prostředí MěÚ jsme však tyto velké kusy odpadu nemuseli nosit nikam daleko a zanechali je na smluvených místech, odkud byl zajištěn svoz.

Po asi dvouhodinové poctivé práci čekala na účastníky akce zasloužená odměna v podobě buřtů, které jsme si společně opekli na zahradě u NZDM Bouda. Děti si měly možnost společně pohrát, dospělí zase příjemně popovídat. Tím jsme mohli naší akci úspěšně uzavřít a rozejít se s dobrým pocitem do svých domovů. Celkem se této akce zúčastnilo 17 dětí a 10 dospělých.

Partneři a sponzoři Centra pro pomoc dětem a mládeži, o.p.s. jsou:
město Český KrumlovJihočeský krajMSMTAICM ČR
COOPER INDUSTRIESANNO JČKČNA MládežEurope Direct České BudějoviceESF OP LZZMPSV ČR
MK CREATONOS KOLT Praha