Dvanáctý ročník projektu „Výtvarný podzim v Boudě“

19.10.2015,  Ladislav Michalík  

Od pondělí 12. do pátku 16. října 2015 se v českokrumlovském NZDM Bouda uskutečnil dvanáctý ročník úspěšného výtvarného projektu s názvem „Výtvarný podzim v Boudě“. Denně od 8.00 do 16.00 hod. si příchozí děti a mládež měli možnost vyzkoušet zajímavé výtvarně řemeslné techniky, s nimiž se ve škole či doma většinou nesetkají.

Účastníci (příchozí třída ze ZŠ nebo jednotlivec) měli na samotnou činnost vyhrazeny dvě hodiny. Během tohoto času se děti vystřídaly u jednotlivých stanovišť, kde na ně čekal zajímavý výtvarný program. Za den se takto v prostorách NZDM Bouda vystřídalo přibližně 70 dětí.
V dopoledních hodinách byl tento projekt primárně určen třídním kolektivům (žákům ze základních škol českokrumlovského regionu), v odpoledních časech se pak projektu účastnili také volně příchozí.

Nabízené výtvarné techniky byly zvoleny vzhledem k věku a počtu účastníků. Prvním stanovištěm bylo vypalování různých motivů prostřednictvím pájek do připravených plátků nejenom lipového dřeva. Tato technika vyžadovala veliké soustředění… Druhým stanovištěm bylo drhání. U této techniky si děti pod odborným dohledem zdokonalovaly jemnou motoriku a prostorovou orientaci. Výsledkem byl krásný výtvor. Dalším zajímavým stanovištěm byla výroba papírových masek, kde se úžasně projevila kreativita dětí.
Poslední nabízenou technikou byl dřevoryt, kde si děti měly možnost „sáhnout“ na řezbářskou práci a následný tisk. Odměnou pro každého byl tisk výsledné řezby. Každá třída měla možnost řezby jednoho dřevorytu. Letos jsme opět, vzhledem k vysokému počtu žáků v některých třídách, museli rozšířit původní čtyři výtvarná stanoviště na stanovišť pět (středa). K tomu jsme přizvali českokrumlovskou výtvarnici Krystínku, která přiblížila dětem abstraktní malbu na sklo.
Vedení programu zajišťovali pracovníci NZDM Bouda (CPDM,o.p.s. Český Krumlov).

Celkem se letošního „Výtvarného podzimu v Boudě“ zúčastnilo přibližně 300 aktivních příchozích z řad dětí a mládeže a přibližně 15 pedagogů.
Tento projekt má svoji zaběhlou tradici a je o něj každý rok veliký zájem nejen ze stran dětí a mládeže, ale i ze strany pedagogických pracovníků.

Všechny výrobky, které si zde účastníci vyrobili, si mohli odnést s sebou domů.
Za období dvanácti let realizace si tento projekt získal své příznivce a vryl se do povědomí dětí, mladých lidí i pedagogů základních škol českokrumlovského regionu.
A právě školy, vzhledem k možnosti neformálního doplnění výuky výtvarné výchovy, mají každoročně veliký zájem o účast na tomto programu.

Za zmínku určitě stojí vzpomenout na návštěvu paní poslankyně Mgr. Vlasty Bohdalové, která v poslední den výtvarného projektu navštívila NZDM Bouda a ostatní projektová pracoviště CPDM,o.p.s., Český Krumlov, kde byla seznámená s činnosti naší organizace.
Uskutečnění Výtvarného podzimu v Boudě bylo umožněno díky podpoře města Český Krumlov a MŠMT ČR.

Partneři a sponzoři Centra pro pomoc dětem a mládeži, o.p.s. jsou:
město Český KrumlovJihočeský krajMSMTAICM ČR
COOPER INDUSTRIESANNO JČKČNA MládežEurope Direct České BudějoviceESF OP LZZMPSV ČR
MK CREATONOS KOLT Praha