Česko-Rakousko-Německé hledání hranic, aneb hranice jsou pouze v hlavách

10.10.2014,  Mgr. Jiří Muk  

Centru pro pomoc dětem a mládeži o.p.s. se podařilo navázat spolupráci s německou univerzitou v Pasově. Společně s rakouským partnerem jsme se podíleli na projektu „Crossmedia summer schoool“, jehož hlavním organizátorem byla právě pasovská univerzita. Hlavním tématem tohoto projektu byl pojem hranice a to hned z několika pohledů.

Česko-Rakousko-Německé hledání hranic,
aneb hranice jsou pouze v hlavách
Tisková zpráva ze dne 10. října 2014
Autor textu: Jiří Muk
Centru pro pomoc dětem a mládeži o.p.s. se podařilo navázat spolupráci s německou
univerzitou v Pasově. Společně s rakouským partnerem jsme se podíleli na projektu
„Crossmedia summer schoool“, jehož hlavním organizátorem byla právě pasovská
univerzita.

Hlavním tématem tohoto projektu byl pojem hranice (něm. grenzen, angl. borders) a
to hned z několika pohledů. Účastnici se snažili nahlížet na toto téma z pohledu
vzájemného soužití jednotlivých lidí i účastnických států (Česko, Německo,
Rakousku). Snažili se nalézt co máme vzájemně společné a rozdílné a nalézt tak
pomyslné hranice mezi jedinci i partnerskými státy a nahlížet na ní z několika úhlů.
V Českém Krumlově bylo toto ústřední téma nahlíženo skrze hudbu. Konkrétně se
jednalo o hledání hranic mezi hudebními kapelami z jednotlivých účastnických zemí.
Centrum pro pomoc dětem a mládeži se podařilo do projektu zapojit mladou kapelu
Malshtock, která má pravidelné hudební zkoušky v Nízkoprahovém zařízení pro děti
a mládež Bouda. Členové této kapely tak společně hledali tyto pomyslné rozdíly a
schody mezi hudebními kapelami a hudebním vkusem těchto států.
Kapela The Last Glow Kapela Malshtock
Výstupy z tohoto projektu byly jednotlivé audio i video reportáže, které si můžete
shlédnout na webových stránkách tohoto projektu:
http://zmk.uni-passau.de/summerschool14/?p=69
Mimo hlavní rámec tohoto projektu se CPDM o.p.s. také podařilo navázat spolupráci
s německou hudební kapelou The Last Glow, která se v příštím roce zúčastní
jubilejního desátého ročníku festivalu Cihelna-Vystupovat 2015, které CPDM o.p.s.
realizuje. Tato kapela také pozvala českou kapelu Malshtock k účasti na festivalu na
německé straně, kde obě hudební tělesa vystoupí dne 15. listopadu 2014.

www.cpdm.cz
© 2014 CPDM, o.p.s.
CPDM, o.p.s. Český Krumlov je zakládajícím členem
Asociace pro podporu rozvoje Informačních center pro mládež v České republice
a
Asociace nestátních neziskových organizací v Jihočeském kraji (ANNO JČK

Partneři a sponzoři Centra pro pomoc dětem a mládeži, o.p.s. jsou:
město Český KrumlovJihočeský krajMSMTAICM ČR
COOPER INDUSTRIESANNO JČKČNA MládežEurope Direct České BudějoviceESF OP LZZMPSV ČR
MK CREATONOS KOLT Praha