Mezinárodní mediální projekt mládeže zahajuje v neděli 4.srpna 2013

02.08.2013,  Jiří Muk, CPDM, o.p.s. Český Krumlov  

Centrum pro pomoc dětem a mládeži, o.p.s. Český Krumlov připravilo ve spolupráci se slovenskou organizací „Združenie informačných a poradenských centier mladých v Slovenskej republike“ (ZIPCEM) a slovinskou organizací „Mladinski kulturni center Slovenj Gradec“ (MKC) v termínu od 4. do 9. srpna 2013 společné setkání mladých lidí z těchto partnerských organizací. Tento mezinárodní projekt bude zaměřen na hlubší porozumění vybraným moderním médiím. Prostřednictvím workshopů a dalších aktivit si mladí lidé, rozdělení do národnostně „namixovaných týmů, vyzkoušejí například přípravu rozhlasového pořadu a jeho odvysílání, tvorbu fotografií, dokumentárního filmu a kreativní tvorbu zaměřenou na street art.

Jednotlivé tématické workshopy budou probíhat v Českém Krumlově na pracovištích CPDM, o.p.s. – v internetovém mládežnickém Rádiu ICM a v prostorách NZDM Bouda a pak také Muzeu Fotoateliér Seidel v Českém Krumlově.
V rámci uvolňovacích, odpočinkových a kulturně poznávacích aktivit jsou do společného projektu zahrnuty nejrůznější sportovní hry, splutí části řeky Vltavy na raftech a prohlídky Kláštera ve Zlaté Koruně a Zámeckého muzea v Českém Krumlově.
Nedílnou součástí programu budou i národní večery, při kterých všechny tři národní skupiny (česká, slovenská a slovinská) představí ostatním účastníkům nejenom národní tradice, zvyky, kulturu svých zemí, ale i svoje zkušenosti v oblasti dobrovolnictví a aktivního občanství vůbec.

CPDM o.p.s. Český Krumlov tímto projektem navazuje na podobné úspěšné setkání mladých lidí, které se uskutečnilo v loňském roce. Věříme, že aktivity projektu přispějí mladým účastníkům k rozšíření jejich znalostí a zkušeností v hlavních tématech projektu. Zároveň také předpokládáme, že projekt podnítí výměnu zkušeností mezi účastníky a přispěje k poznávání kulturní a společenské reality života mladých lidí v jednotlivých zúčastněných zemích.
Projekt se uskutečňuje za finanční podpory Jihočeského kraje a města Český Krumlov.

Partneři a sponzoři Centra pro pomoc dětem a mládeži, o.p.s. jsou:
město Český KrumlovJihočeský krajMSMTAICM ČR
COOPER INDUSTRIESANNO JČKČNA MládežEurope Direct České BudějoviceESF OP LZZMPSV ČR
MK CREATONOS KOLT Praha