Boudo, Budko, Boudičko...vše nej!

03.08.2011,  Václav Pavlík, ICM Tábor  

Centrum pro pomoc dětem a mládeži,o.p.s. bylo založena městem Český Krumlov na počátku roku 1997. Jedním z prvních projektových pracovišť se stalo v roce 1998 Informační centrum pro mládež. Na počátku téhož roku ve spolupráci S.D.M. – Sdružením dětí a mládeže České Budějovice a krumlovského Centra pro pomoc dětem a mládeži byl připraven projektový záměr realizace přestavby nevyužívaného objektu v reálu Centra v Českém Krumlově. Pro realizaci projektu se postupně podařilo získat myšlenkovou i finanční podporu Města Český Krumlov a Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky. Na přípravě projektu se dále podílelo i Středisko výchovné péče v Českém Krumlově a studenti českokrumlovské Střední zdravotnické školy. První etapa přestavby byla zahájena v polovině roku 2000 a v listopadu roku 2001 byla zprovozněna hlavní část prostor klubu Bouda....


A jsme doma proč právě takový titulek tohoto příspěvku. Je to takřka neuvěřitelné, že již brzy oslavíš kulatiny – desáté narozeniny. Po celou dobu své existence nabízíš mladým lidem prostor k neformálnímu setkávání – od pravidelných hudebních, divadelních, tanečních zkoušek, až po možnosti využití nabídky stolních her a knihovny. Dále pak možnost zahrát si stolní fotbálek, nebo využít přístup na internet… Navštěvují tě všechny věkové kategorie od šesti do šestadvaceti let – děti a mládežníci, kteří se snaží něco se sebou dělat a dále se rozvíjet. Například ve hře na hudební nástroj, ve zpěvu, tanci a tak dále. Nebo prostě nemají kam jinam jít.

A co je nejhlavnější? Tví návštěvníci tě mají rádi nejen pro to, jak vypadáš, ale především proto, že jsi více než kamarádka všech lidiček, kteří dávají tvým prostorům duši. Ať je to v současnosti tvůj organizační a projektový pracovník Jiří Muk a další pracovníci Centra pro pomoc dětem a mládeži, pracovníky projektového pracoviště Informační centrum pro mládež nevyjímaje. Společně díky tvé pohostinnosti ve tvých prostorách realizovali a připravují spoustu aktivit – například nejrůznější koncerty, výstavy, vernisáže, workshopy, filmové projekty, turnaje, výtvarné činnosti nebo festivaly. I díky tomu jsi oblíbená zejména mezi mladými začínajícími muzikanty. Ti v tvých prostorách zkouší, přičemž si zde mohou půjčit i „erární“ nástroje. To je obrovská výhoda. Dítě si hru vyzkouší, aniž by utrácelo peníze za nástroj, který ho třeba nezačne bavit. Jsi prostě skvělým zařízením , kde jsou vážně ochotní lidé.

Nevyhýbají se ti ale ani problémy. Stejně tak jako každému jinému podobnému zařízení. Někoho může napadnout si s sebou vzít do tvých prostor třeba alkohol. To je však přísně zakázáno.
Na letošní rok mají tví nejbližší kamarádi ve tvých prostorách naplánováno celou řadu akcí - třeba hned o prázdninách oblíbenou akci „V Boudě proti nudě“, která je zaměřená na nejrůznější výtvarné a volnočasové aktivity pro děti a mládež. Koncem srpna přivítáš ve svých prostorech účastníky projektu Medialize it s mezinárodní účastí –projektu, jenž je zaměřen na mediální problematiku a interkulturní poznávání. Od počátku nového školního roku se budou ve tvých prostorech seberealizovat děti a mládež v dalších výtvarných projektech – Výtvarný podzim v Boudě a Sprejem bez problému. A to není zdaleka vše. Tví nejbližší kamarádi i tví „jen“ návštěvníci zcela jistě nezapomenou ani na oslavu tvých kulatých narozenin…

Takže již nyní – Boudo, budko, boudičko – vše nej…


Partneři a sponzoři Centra pro pomoc dětem a mládeži, o.p.s. jsou:
město Český KrumlovJihočeský krajMSMTAICM ČR
COOPER INDUSTRIESANNO JČKČNA MládežEurope Direct České BudějoviceESF OP LZZMPSV ČR
MK CREATONOS KOLT Praha