Příměstský tábor s Boudou 2022

Příměstský tábor s Boudou se stal již nedílnou součástí letního programu aktivit našeho „nízkoprahu“ – letos jsme s dětmi trávili společný prázdninový čas počtvrté. Tentokrát jsme tematicky často zabrousili do historie – od středověku až po dvacáté století.

Pondělní dopoledne jsme jako vždy věnovali seznamovacím hrám, ačkoliv už to pro většinu dětí nebylo nic těžkého – až na pár výjimek se již všichni navzájem znali z minulých roků. O to rychleji se pak děti pustily do svých oblíbených venkovních her, kluci do fotbalu, holky střídaly badminton s kreslením. Na oběd jsme letos museli vyšlápnout kopec na Vyšehrad, ale pro naše hladové účastníky to zjevně nebyl žádný problém – my vedoucí jsme jim sotva stačili.

Na odpolední čas jsme si připravili putování po stopách zaniklé obce Lověšické Rovné v okolí Přídolí, při kterém se děti seznámily s pohnutou historií poválečného vysidlování německého obyvatelstva z našeho příhraničí. Rodičům jsme pak vraceli značně unavené, ale spokojené děti.

Druhý den jsme pojali celý v duchu středověku: dopoledne se náš vedoucí Matěj převlékl do kompletní šermířské zbroje a představil dětem sbírku mečů a dalších historických zbraní. Došlo i na ukázku šermířských dovedností a nácvik správného úchopu meče (s maketami). Nakonec si zájemci mohli ve dvojicích vyzkoušet šermířský souboj s měkkými obušky a skutečnými štíty.

Po brzkém obědě jsme vyrazili do Trocnova, kde jsme měli domluvenou prohlídku Památníku Jana Žižky s pracovníkem Jihočeského muzea, panem Mgr. Faktorem. Ten výkladem krásně doplnil naše téma dne a děti získaly ucelenější obrázek o tom, jak se během husitských válek bojovalo, ale třeba také oblékalo.

Ve středu nás čekal oblíbený výcvik paddleboardingu, který díky minulým letům může jít stále více do hloubky. Spousta dětí již své prkno ovládala s jistotou a mohly si tak zkoušet různé triky. I díky krásnému počasí se tato aktivita zařadila mezi vrcholy týdenního programu. Přesto to bylo pro děti dost vyčerpávající a do odpoledního přírodovědného workshopu vedeného kolegyní z ICM se jim zezačátku moc nechtělo. Nakonec se však nechaly strhnout a krásně zvládly i připravené úkoly a soutěže.

Ve čtvrtek nám naštěstí počasí opět přálo a my mohli vyrazit na slibované rafty. Po vydatných deštích řeka rychle tekla, takže jsme svůj naplánovaný úsek od DDM v Krumlově k rájovskému mostu ujeli v rekordním čase. Cestou jsme se zastavili „U Milana“, kde děti dostaly zdarma grilované maso jako pozornost podniku – zmizelo během chvilky… Na závěr jsme dětem za odměnu dovolili i malou koupačku, i když jsme se kvůli velkému proudu museli držet v bezpečné vzdálenosti od břehu. Velký dětský hlad jsme zahnali po návratu do Boudy těstovinami s mákem, které měly velký úspěch.

Poslední den tábora jsme vyrazili do Jihočeského muzea v Českých Budějovicích, kde na nás čekala pěkná stálá expozice zaměřená na jihočeskou přírodu, národopis a archeologii. Prohlédli jsme si i výstavu loutek, dětských karet a hodinových strojů. Po přesunu do Boudy už jsme dětem nechali volný program, aby se spolu mohly ještě naposledy vyřádit při svých oblíbených hrách. Nakonec jsme všem rozdali památeční diplom, společně celý týden zhodnotili a oslavili hezky strávený týden s buřty u ohýnku.

Letošního příměstského tábora se zúčastnilo 16 dětí ve věku od šesti do třinácti let.


 
Zajímavé odkazy
 
 
 
 
KAPKA
Partneři a sponzoři Centra pro pomoc dětem a mládeži, o.p.s. jsou:
město Český KrumlovJihočeský krajMSMTAICM ČR
město VětřníANNO JČKERASMUS+Eurocentrum České BudějoviceESF OP LZZMPSV ČR
MK CRměsto KapliceOS KOLT PrahaMěstské divadlo, o.p.s.Člověk v tísni, o.p.s.ČEVAK