KURZ ANIMOVANÉHO FILMU 2019

První adventní neděle byla posledním dnem šestidenního „kurzu animovaného filmu“, který pro děti a mládež z města a regionu Český Krumlov uspořádalo Centrum pro pomoc dětem a mládeži. Letošní tvůrčí setkání s animovaným filmem bylo desátým (tj. jubilejním) v řadě za sebou. I v tomto roce se zájemci o účast na kurzu „museli“ dopředu přihlašovat, protože jinak by nebylo možné zvládnout nápor účastníků a dosáhnout větší profesionality mladých tvůrců.

Kurz byl časově rozdělen do dvou prodloužených víkendových termínů. První část se
uskutečnila od pátku 22. do neděle 24. listopadu a druhá pak od pátku 29. prosince
do již zmíněné adventní neděle 1. prosince. Naši spolupracující odborní lektoři, kterými byli Jaroslav Klimeš, absolvent Filmové akademie Miroslava Ondříčka v Písku, a Ondřej Nový z Vyšší odborné školy grafické v Jihlavě, přivítali v průběhu dvou víkendů téměř čtyřicet mladých tvůrců z řad dětí a mládeže. Velmi pěkná a povzbuzující byla také skutečnost, že s některými dětmi
přišli animovat jejich tatínkové a maminky.

Jedním s „plusů“ letošního kurzu bylo také to, že se podařilo „vylepšit“ technické zázemí a vybavení a pro příchozí zájemce tak mohlo být připraveno sedm animačních pracovišť a výuka a práce jednotlivců byla tak daleko komfortnější… Lektoři a účastníci kurzu tak mohli využít k plošnému animovaní přefocovací stůl (světlo shora z boků), podsvícený stůl (světlo zdola), podsvícený tablet (počítačové animování), flipbookovou animaci, animaci na flipchartu, 3d animaci na dvou speciálních stolech atd. Zlepšili jsme také možnosti samotného snímání pořízením dalšího fotoaparátu a elektrických zdrojů, kterými jsme nahradili akumulátory.
Po celou dobu trvání kurzu zde panovala klidná, dělná a velmi přátelská atmosféra a mladí účastníci tvořili velmi soustředěně, trpělivě a plánovitě. Již nyní se všichni těší na výstupy z toho projektu, které, po postprodukčním procesu, budou moci tvůrci i další veřejnost shlédnout na veřejné projekci, kterou plánujeme uskutečnit na přelomu ledna a února 2020 v českokrumlovské divadelní kavárně Ántré. O termínu veřejné projekce budeme zájemce a veřejnost včas informovat prostřednictvím plakátů, webu, facebooku a dalších dostupných informačních „kanálů“.

Projekt „Kurzu animovaného filmu“ se v tomto roce uskutečnil za podpory Ministerstva kultury ČR, Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR a města Český Krumlov.


 
Zajímavé odkazy
 
 
 
 
KAPKA
Partneři a sponzoři Centra pro pomoc dětem a mládeži, o.p.s. jsou:
město Český KrumlovJihočeský krajMSMTAICM ČR
město VětřníANNO JČKERASMUS+Eurocentrum České BudějoviceESF OP LZZMPSV ČR
MK CRměsto KapliceOS KOLT PrahaMěstské divadlo, o.p.s.Člověk v tísni, o.p.s.ČEVAKAnimalRescue