Příměstský tábor s Boudou

8. – 12. července 2024

 

Místo:             Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Bouda

T. G. Masaryka 114, Č. Krumlov

Čas:                 pondělí 8. července – pátek 12. července 2024

vždy od 8:00 hodin do 17:00 hodin – děti by se kvůli programu tábora měly dostavit nejpozději do 9:00 hodin, vyzvedávat je možné zpravidla po 16:00 hodině v závislosti na konkrétním programu dne (v předstihu upřesníme).

Věk:                Pro děti od 7 do 13 let

Stravování:   Bude zajištěno dostatek pití, dopolední svačina, oběd a odpolední svačina. V případě celodenního výletu děti dostanou studený oběd s sebou.

Hlavní vedoucí:         Mgr. Jiří Muk,  tel. +420 734 443 923, bouda@cpdm.cz

 

Přihláška na příměstský tábor je ke stažení zde.

Závaznou přihlášku je potřeba vyplněnou a podepsanou odevzdat buď elektronicky (stačí vyfotit či naskenovat) na výše uvedený e-mail, nebo fyzicky v kanceláři NZDM Bouda (T. G. Masaryka 114, ČK) nejpozději 14. 6. 2024.

 

Cena:              2.300,- Kč

Uvedenou částku uhraďte nejpozději do 23. 6. 2024 na účet číslo 218137931/0300, ve zprávě pro příjemce uveďte LPT I + jméno dítěte, jako variabilní symbol uveďte prvních šest čísel rodného čísla dítěte. Platbu je možné uhradit i osobně v kanceláři CPDM, o.p.s. V případě, že se dítě nebude moci tábora zúčastnit z akutních zdravotních důvodů (písemně potvrzených dětským lékařem), bude rodičům vrácen celý účastnický poplatek. Ostatní případy budeme řešit individuálně.

 

První den konání tábora s sebou děti přinesou Prohlášení o bezinfekčnosti podepsané zákonným zástupcem ke stažení zde.

Dále by s sebou měly mít průkaz zdravotní pojišťovny, příp. jeho kopii.

 

Předběžný program:

Děti se mohou těšit na hry, výtvarné dílny, exkurze, výlety a jako každý rok sjedeme kus Vltavy na raftech. Konkrétní harmonogram upřesníme.


 
Zajímavé odkazy
 
 
 
 
KAPKA
Partneři a sponzoři Centra pro pomoc dětem a mládeži, o.p.s. jsou:
město Český KrumlovJihočeský krajMSMTAICM ČR
město VětřníANNO JČKERASMUS+Eurocentrum České BudějoviceESF OP LZZMPSV ČR
MK CRměsto KapliceOS KOLT PrahaMěstské divadlo, o.p.s.Člověk v tísni, o.p.s.ČEVAKAnimalRescue