Děti z Míru na Zátoni 2016

 

Téměř od samého otevření nového nízkoprahového a volnočasového klubu na sídlišti Mír v roce 2014 jsme byli dětmi dotazování, jestli by nebylo možné jet na nějakou pobytovou akci. Vzhledem k faktu, že po dva roky již realizujeme pobytový tábor také pro děti z Větřní, konkrétně z Rožmberské ulice, cítili jsme ke klukům a holkám, kteří chodí do klubu na krumlovském sídlišti Mír „malý dloužek“. Tak jsme „šli do sebe“ naplánovali třídenní pobyt na základně domu dětí v Zátoni.


Od klubu na sídlišti Mír jsme odjížděli v neděli 5. června ve tři odpoledne. Předávání dětí se zúčastnilo mnoho příbuzných, což ještě víc umocnilo počátek akce. Na Zátoň jsme dorazili kolem čtvrté. Po nezbytném obeznámení dětí s pravidly, rozdělením do skupin, ubytováním a seznámením s programem následujících dní, jsme vyrazili do blízkého lesa na dřevo. Necelé dvě hodiny intenzivní práce nám stačily k přípravě dřeva na celý pobyt. Po dobré bramborové polévce následovalo zapálení táborového ohně a při společném zpěvu za doprovodu kytary Lukáše Dunky si děti ještě opekly výborné špekáčky. Následovala večerka, která se nám díky vzrušení dětí z první noci na „táboře“ poněkud protáhla…


V pondělí v půl osmé jsme po budíčku absolvovali nezbytnou rozcvičku, což se setkalo „obrovským ohlasem“. Ve čtvrt na deset jsme společně vyjeli do Vyššího Brodu, kde jsme navštívili cisterciácký klášter. Za zmínku stojí pochválení osmnácti dětí průvodcem kláštera, který ocenil zájem dětí o výklad a jejich celkovou spořádanost v průběhu prohlídky. Kouzelným momentem bylo pozorovat děti, jak přispívají ze svého skromného kapesného na opravu kláštera. Následoval výšlap na opatskou stezku, kde nás okouzlily Wolfgangovy vodopády. Návrat na základnu korunovala vynikající večeře, po které následovala malba vlajek jednotlivých skupin dětí. Každá skupina o šesti členech měla za úkol po vzájemné domluvě vytvořit svoji vlajku. Nejdříve návrh na papír a poté na rozměrné plátno. U této činnosti jsme zažili mnoho legračních situací. Po dokončení malby jsme si v půl deváté udělali oheň, při kterém se hrálo a zpívalo. Po celodenním náročném programu jsme tentokrát problémy s usínáním neměli.


Poslední den pobytu jsme po budíčku zahájili také rozcvičkou. Vydatná snídaně přispěla k lepšímu zvládnutí naplánovaného sportovního dopoledne. Děti soutěžily ve střelbě ze vzduchovky, v pinpongu, střelbě s indiánskou foukačkou a ve vybíjené. Ve dvanáct hodin jsme poobědvali a už následovalo předání základny a trošku smutný odjezd. Ve dvě odpoledne jsme předali děti zpět rodičům s příslibem, že pokusíme v příštím roce obdobný pobyt zopakovat. 

Akce, kterou personálně zajišťovali pracovníci NZDM Bouda, se zúčastnilo 18 dětí ve věku od osmi do čtrnácti let.
Program se uskutečnil díky podpoře města Český Krumlov a MŠMT ČR.

 

Fotogalerie

 


Partneři a sponzoři Centra pro pomoc dětem a mládeži, o.p.s. jsou:
město Český KrumlovJihočeský krajMSMTAICM ČR
COOPER INDUSTRIESANNO JČKČNA MládežEurope Direct České BudějoviceESF OP LZZMPSV ČR
MK CREATONOS KOLT Praha