Sochy a děti 2015

Třináctý ročník výtvarného projektu „Sochy a děti“, který pořádalo CPDM,o.p.s. prostřednictvím pracoviště NZDM Bouda, se zdárně uskutečnil ve dnech  18.– 22. května 2015 v nízkoprahovém klubu a v areálu jeho zahrady.

Akce byla určená jak dětem z předem přihlášených základních škol, tak i dětem a rodičům volně příchozím. Smyslem projektu bylo přiblížit dětem a mládeži z Českokrumlovska  sochařskou a řezbářskou práci, jako možnou alternativu budoucího povolání a možnost kvalitního trávení volného času dětí a mládeže.

Do předem připravených lipových fošen  pomocí kvalitních dlát a paliček vydlabávaly děti a mládež různé motivy, které se lišily vzhledem k věku účastníků projektu. Odborné vedení projektu zajišťoval tradičně významný českokrumlovský výtvarník ak.soch. Petr Fidrich, který je dlouholetým spolupracovníkem Centra pro pomoc dětem a mládeži, o.p.s.

Celkem se dvanáctého ročníku výtvarného projektu „Sochy a děti“ zúčastnilo na 250 dětí, pedagogů a rodičů.

 


 
Zajímavé odkazy
 
 
 
 
KAPKA
Partneři a sponzoři Centra pro pomoc dětem a mládeži, o.p.s. jsou:
město Český KrumlovJihočeský krajMSMTAICM ČR
město VětřníANNO JČKERASMUS+Eurocentrum České BudějoviceESF OP LZZMPSV ČR
MK CRměsto KapliceOS KOLT PrahaMěstské divadlo, o.p.s.Člověk v tísni, o.p.s.ČEVAKAnimalRescue