Poskytované služby 

1) Multifunkční programový prostor (24m3)
Tento prostor slouží pro následné (z „povzdálí“ řízené) pravidelné i nepravidelné  činnosti příchozích, kteří využívají námi poskytované prostory k pravidelným volnočasovým aktivitám – tvořivé aktivity, neformální hry. Dále tento prostor slouží k pořádání různých vernisáží, výstav a filmových projekcí. Výše uvedené formy aktivit probíhají jednak „vrstevnickým způsobem“, tj. organizují je sami mladí lidé pro sebe a své vrstevníky a na druhé straně některé aktivity jsou plně iniciovány a vedeny pracovníky klubu – např. realizace dílčích projektů, filmových projekcí.

 2) Otevřený klub (18m2)
Otevřený klub je určen jako volnočasový prostor, který mohou příchozí využít především k „neřízenému“ trávení volného času. V této části nabízíme mladým lidem prostor k neformálnímu setkávání. V těchto prostorách mají mladí lidé možnost využít bohatou nabídku deskových her, zahrát si stolní fotbálek, atd. Nadstavbovou činností „otevřeného klubu“ je pořádání různých soutěží. Jedná se například jednat o turnaje ve stolním fotbálku, v deskových hrách apod., tj. aktivity a soutěže, které dokáží přilákat mnoho mladých lidí.

3) Poradenství, neformální vzdělávání, informace, doplňkové služby (10m2)
Tento prostor slouží k poskytování informací a k neformálnímu vzdělání cílovým skupinám. Konkrétní aktivity:

  • Poskytování informací a souvisejícího individuálního poradenství ve vybraných zájmových oblastech (volný čas, vzdělávání, mezinárodní a zahraniční možnosti pro děti a mládež, zdravý životní styl ad.).
  • Poskytování doplňkových služeb (přístup na internet, kopírování, skenování, tisk, vazba vytištěných materiálů  ad.).
  • Program školního doučování dětí. 

4) Kreativní dílna (12m2)
Tento slouží jako dílna pro výtvarně řemeslné aktivity (hlína, malování, kreslení a další volnočasové tvořivé aktivity.


Partneři a sponzoři Centra pro pomoc dětem a mládeži, o.p.s. jsou:
město Český KrumlovJihočeský krajMSMTAICM ČR
COOPER INDUSTRIESANNO JČKČNA MládežEurope Direct České BudějoviceESF OP LZZMPSV ČR
MK CREATONOS KOLT Praha