NÍZKOPRAHOVÉ ZAŘÍZENÍ PRO DĚTI A MLÁDEŽ "Na MÍRU“

V polovině prosince roku 2014 se nám podařilo získat od města Český Krumlov nové prostory pro realizaci nízkoprahových volnočasových a integračních aktivit na českokrumlovském sídlišti Mír. V průběhu roku 2015 se nám podařilo stabilizovat a udržet tyto aktivity. Obsahově a inspirativně navazujeme na aktivity, které s dětmi a mládeží realizujeme v klubu Bouda. 

 Cíle NZDM Na Míru

  • Vytvářet prostor pro zpravidelnění zájmových činností založených z vlastního zájmu účastníků.
  • Prostřednictvím klubu a klubových činností vzbuzovat zájem o alternativní pravidelné naplňování volného času a vytvářet základní podmínky pro realizaci a rozvoj pozitivních zájmů.
  • Zvýšit návštěvnost a zájem ze strany mládeže.
  • Zapojovat cílové skupiny do co největšího počtu aktivit a programů klubu.
  • Posilovat odpovědnost dětí a mládeže za svůj další život ve společnosti ve smyslu schopnosti postupného akceptování všeobecných pravidel života běžné společnosti.
  • Vytvářet chybějící prostoru pro vlastní iniciativu uživatelů, kdy prostřednictvím dosažených úspěchů v činnosti získávají účastníci motivaci pro nový a pozitivnější pohled na vlastní život.

Adresa Klubu "Na Míru":
Lipová 161
381 01 Český Krumlov


 


Partneři a sponzoři Centra pro pomoc dětem a mládeži, o.p.s. jsou:
město Český KrumlovJihočeský krajMSMTAICM ČR
COOPER INDUSTRIESANNO JČKČNA MládežEurope Direct České BudějoviceESF OP LZZMPSV ČR
MK CREATONOS KOLT Praha