Další projekty

Jedná se o projekty, které jsou svojí povahu nadstavbou služeb poskytovaných NZDM Bouda. Těmito projekty se snažíme rozšířit naši působnost o další zájmové oblasti dětí a mládeže.

V Boudě proti nudě

Tato akce probíhá pravidelně o letních prázdninách.

Pro příchozí je přichystána široká škála umělecko-řemeslně-výtvarných aktivit, při nichž si mohou vyzkoušet své zručnosti a dovednosti. 

Z přichystaných aktivit můžeme jmenovat například: výrobu ručního papíru, drobné řezbářství, tvorbu šperků z korálků, kůží, pletení náramků, malování a barvení textilií, malbu na fólie, výrobu „slupovaček“.
Děti si mohli udělat různé výrobky a pak si je odnést domů.  Odborné vedení zajišťují pracovníci a spolupracovníci Centra pro pomoc dětem a mládeži, o.p.s. Český Krumlov.

Na tuto akci jsou obvykle zváni nejen návštěvníci z řad dětí a mládeže, ale i jejich rodiče a prarodiče. Níže připojujeme pár fotek.

 

Sochy a děti

U tohoto výtvarného projektu se jedná o přiblížení sochařské práce dětem pod vedením zkušeného a v oboru erudovaného výtvarníka ak. soch. Petra Fidricha a motivovat tak účastníky k vytváření pozitivního vztahu k aktivnímu umění – budoucí vlastní tvorbě - jako z jedné z možností smysluplného a pozitivního trávení volného času. V tomto případě si děti na připravených lipových fošnách budou zkoušet různé reliéfy a jiné sochařské techniky. Odkaz na novinový článek zde. 

 

Připojujeme pár fotek z projektu "Sochy a děti 2011"

 

Výtvarný podzim v Boudě

Jde o integrované výtvarné setkávání při kterém se děti a mládež seznamují s různými uměleckými řemesly a jejich pracovními metodami, kdy v prostorách NZDM Bouda a jeho nejbližšího okolí vznikne několik pracovních stanovišť, které nabízí příchozím celou škálu výtvarných činností.

Naším hlavním cílem v tomto výtvarném projektu je oslovit s nabídkou účasti jednak neorganizované děti a mládež, ale také děti z vybraných a základních škol a zvláštních škol, popř. dětských domovů či středisek výchovné péče.
Výtvarné aktivity, které si zde účastníci osvojují a zkouší pod vedením výtvarníků, jsou umělecky i řemeslně založeny (např.malba, drobné řezbářství, práce s kůží, keramika, malba na sklo). Odkaz na novinový článek naleznete zde.

Více zde: http://bouda.cpdm.cz/index.php?page=page&kid=217

Festival Cihelna-Vystupovat

Hlavním důvodem pořádání této kulturní akce je iniciace a podpora mládeže v alternativních (mládeži vlastních) kulturních aktivitách, které vycházejí ze samotných mladých lidí. Festival „Cihelna – Vystupovat“ se nám daří zdárně realizovat již od roku 2005. V roce 2010 se nám povedlo uzavřít první „pětiletku“.
Cílem projektu je poskytnutí možnosti pro jejich seberealizaci, inspiraci a prostoru vzájemného setkávání. Mezi hlavní důvody realizace patří skutečnost, že mladí lide nemají moc možností se takto kulturně realizovat a představit svoje umění.
Autoři projektové myšlenky jsou přímo mládežníci, jež se podíleli již na realizaci předešlých pěti ročníků festivalu.
Více na stránkách www.cihelnavystupovat.cz 

 

 

Festival Červenání

Jedná se o multikulturní festival Červenání konající se v areálu Psychiatrické léčebny Červený Dvůr.

Základními cíli projektu je ukázat  lidem možnost zábavy bez alkoholu a jiných podpůrných prostředku a nejenom ukázat ale i přimet ke spolupráci na této myšlence .V kulturní rovině se jedná o nadstavbu festivalu „Cihelna- Vystupovat“ve smyslu : ti nejlepší z cihelny budou hrát s těmi kdo ve svém oboru už v České kotlině něco dokázali. Tento festival se snažíme realizovat pravidelně každý rok již od roku 2009, kdy se uskutečnil pilotní ročník této akce. Naším záměrem je zapojit i pacienty Psychiatrické léčebny Červený Dvůr do kulturního dění na Českokrumlovsku a  myšlenku možnosti se "bavit" bez alkoholu a jiných podpůrných látek dostat i mezi ně (pacienty). Další neméně důležitým cílem je setkání "normálních" lidí s lidmi, kteří se momentálně nacházejí ve složité životní situaci a presto dokáží spolupracovat a dokonce se nestydí veřejně vystoupit. Toto si myslíme, že muže být velmi poučné a to pro všechny schůdnou formou. Dalším cílem festivalu Červenání je přimet k návštěvě rodiče i s dětmi, kteří se "normálních" akcí mají mnohdy obavu zúčastnit a to z důvodu nevystavovat své děti sociálně patologickému prostředí.  Pro děti je zde tradičně připraven doprovodný program, jakým je například skákací hrad, lukostřelba apod. Odkaz na novinový článek zde

Sprejem bez problému

Tato akce je zaměřena na mladou krumlovskou sprejerskou scénu. Mládežníci si mohou  vyzkoušet pomocí sprejových barev „namalovat“ různé obrazy, či loga. Jsou jim poskytnuty spreje, pracovní rukavice, respirátory a kartonové desky, které jsou připevněné na stojanech. Dále byli také zaškoleni v této problematice (legální/nelegální veřejné sprejování). Výsledná díla bývají vystavena k nahlédnutí v NZDM Bouda.
Obecným cílem celého projektu bylo prostřednictvím primární prevence omezit sociálně patogenní jev (ilegální sprejování veřejných prostor), a zároveň pozitivně směřovat a podpořit mladou českokrumlovskou „sprejařskou“ subkulturu k vlastní  legální seberealizaci. Odkaz na článek v novinách zde.

 

 


Partneři a sponzoři Centra pro pomoc dětem a mládeži, o.p.s. jsou:
město Český KrumlovJihočeský krajMSMTAICM ČR
COOPER INDUSTRIESANNO JČKČNA MládežEurope Direct České BudějoviceESF OP LZZMPSV ČR
MK CREATONOS KOLT Praha