Další projekty

Jedná se o projekty, které jsou svojí povahu nadstavbou služeb poskytovaných NZDM Bouda. Těmito projekty se snažíme rozšířit naši působnost o další zájmové oblasti dětí a mládeže.

V Boudě proti nudě

Tato akce probíhá pravidelně o letních prázdninách.

Pro příchozí je přichystána široká škála umělecko-řemeslně-výtvarných aktivit, při nichž si mohou vyzkoušet své zručnosti a dovednosti. 

Z přichystaných aktivit můžeme jmenovat například: výrobu ručního papíru, drobné řezbářství, tvorbu šperků z korálků, kůží, pletení náramků, malování a barvení textilií, malbu na fólie, výrobu „slupovaček“.
Děti si mohli udělat různé výrobky a pak si je odnést domů.  Odborné vedení zajišťují pracovníci a spolupracovníci Centra pro pomoc dětem a mládeži, o.p.s. Český Krumlov.

Na tuto akci jsou obvykle zváni nejen návštěvníci z řad dětí a mládeže, ale i jejich rodiče a prarodiče. Níže připojujeme pár fotek.

 

Sochy a děti

U tohoto výtvarného projektu se jedná o přiblížení sochařské práce dětem pod vedením zkušeného a v oboru erudovaného výtvarníka ak. soch. Petra Fidricha a motivovat tak účastníky k vytváření pozitivního vztahu k aktivnímu umění – budoucí vlastní tvorbě - jako z jedné z možností smysluplného a pozitivního trávení volného času. V tomto případě si děti na připravených lipových fošnách budou zkoušet různé reliéfy a jiné sochařské techniky. Odkaz na novinový článek zde. 

 

Připojujeme pár fotek z projektu "Sochy a děti 2011"

 

Výtvarný podzim v Boudě

Jde o integrované výtvarné setkávání při kterém se děti a mládež seznamují s různými uměleckými řemesly a jejich pracovními metodami, kdy v prostorách NZDM Bouda a jeho nejbližšího okolí vznikne několik pracovních stanovišť, které nabízí příchozím celou škálu výtvarných činností.

Naším hlavním cílem v tomto výtvarném projektu je oslovit s nabídkou účasti jednak neorganizované děti a mládež, ale také děti z vybraných a základních škol a zvláštních škol, popř. dětských domovů či středisek výchovné péče.
Výtvarné aktivity, které si zde účastníci osvojují a zkouší pod vedením výtvarníků, jsou umělecky i řemeslně založeny (např.malba, drobné řezbářství, práce s kůží, keramika, malba na sklo). Odkaz na novinový článek naleznete zde.

Více zde: http://bouda.cpdm.cz/index.php?page=page&kid=217

Festival Cihelna-Vystupovat

Hlavním důvodem pořádání této kulturní akce je iniciace a podpora mládeže v alternativních (mládeži vlastních) kulturních aktivitách, které vycházejí ze samotných mladých lidí. Festival „Cihelna – Vystupovat“ se nám daří zdárně realizovat již od roku 2005. Cílem projektu je poskytnout možnost pro jejich seberealizaci, inspiraci a prostor pro vzájemné setkávání. Mezi hlavní důvody realizace patří skutečnost, že mladí lide nemají moc možností se takto kulturně realizovat a představit svoje umění.
Autoři projektové myšlenky jsou přímo mládežníci, jež se podíleli již na realizaci předešlých ročníků festivalu.
Více na stránkách www.cihelnavystupovat.cz

 
 
 

 

Sprejem bez problému

Tato akce je zaměřena na mladou krumlovskou sprejerskou scénu. Mládežníci si mohou  vyzkoušet pomocí sprejových barev „namalovat“ různé obrazy, či loga. Jsou jim poskytnuty spreje, pracovní rukavice, respirátory a kartonové desky, které jsou připevněné na stojanech. Dále byli také zaškoleni v této problematice (legální/nelegální veřejné sprejování). Výsledná díla bývají vystavena k nahlédnutí v NZDM Bouda.
Obecným cílem celého projektu bylo prostřednictvím primární prevence omezit sociálně patogenní jev (ilegální sprejování veřejných prostor), a zároveň pozitivně směřovat a podpořit mladou českokrumlovskou „sprejařskou“ subkulturu k vlastní  legální seberealizaci. Odkaz na článek v novinách zde.

 

 

 


Partneři a sponzoři Centra pro pomoc dětem a mládeži, o.p.s. jsou:
město Český KrumlovJihočeský krajMSMTAICM ČR
COOPER INDUSTRIESANNO JČKČNA MládežEurope Direct České BudějoviceESF OP LZZMPSV ČR
MK CREATONOS KOLT Praha