Filmová a střihová laboratoř

Důvodem vzniku toho relativně „mladého“ projektového pracoviště bylo reagovat na skutečnost existence a zájmu mladých zapálených talentovaných filmařů v regionu ČK. Někteří z nich byli i nadále jsou pravidelnými návštěvníky NZDM Bouda. Přes svůj velký zájem, neměli v širokém okolí pravidelnou možnost realizovat svůj talent v oblasti filmu. Vzhledem ke skutečnosti, že se jedná o nákladnou záležitost, chápali jsme tento projekt jako výzvu a  NZDM Bouda jako ideálního prostředníka  k realizaci tohoto projektu.

Odborné vedení celého filmového týmu je a bylo zajištěno pracovníky NZDM Bouda. Do tohoto projektu jsou dále zapojeni studenti různých škol, (jmenovitě například  Jan Kubík - VŠ student, střih, scénář, kamera; Zuzana Studená – VŠ studentka animovaného filmu na belgické univerzitě Le Cambre Buxels (lektorka kuru animovaného filmu), Aaron Peterer a Lucas Ellmer– lektoři Free2Choice workshopu.

Takto v průběhu minulých let vzniklo několik filmových děl, která byla také následně promítána v NZDM Bouda, a dále též při různých příležitostech a akcích pořádaných CPDM o.p.s., při nichž si filmoví umělci mohli ověřit své kvality (zpětná vazba od diváků).

Jednotlivé výstupy Filmové a střihové laboratoře

2008

V roce 2008 se nám k tomuto projektu podařilo pořídit (díky projektu People and Unesco) kvalitní DVD kameru, stativ, výkonný stolní počítač a polo-profesionální střihový program. První snímky již v srpnu 2008 také vznikly – dokumentační a „umělecké“ výstupy při realizaci multilaterární evropské výměny mládeže „Lidé a světové dědictví UNESCO“, kterou CPDM, o.p.s. realizovalo na území  Českokrumlovska  a  jihočeského regionu za pomoci našich mládežníků – dobrovolníků. 

2009

V roce 2009 vzniklo několik zajímavých dokumentů. Jako příklad můžeme uvést  filmový dokument z multikulturního festivalu mladých „Cihelna – Vystupovat“, dále pak malé filmové dílko z návštěvy žáků krumlovských základních škol v muzeu budoucnosti v Linci, filmový dokument z Lipnofestu. Odkaz na článek v novinách naleznete zde.

2010

Významným filmovým počinem  rok 2010 byla realizace prvního ročníku „Kurzu animovaného filmu“ (od 1.9. 2010 do 9.9.2010). Vznikl tak několikadenní workshop při němž si mohli jednotliví účastnici vytvořit vlastní animovaný film. Toto se nám podařilo díky spolupráci s belgickou školou animovaného filmu „La Cambré“ v Bruselu. Kurzu se v průběhu jednoho týdne trvání zúčastnilo celkem 30 nadšenců. Výsledky tohoto kurzu jsme prezentovali na čtyřech veřejných promítáních v Českém Krumlově. Odkaz na článek v novinách naleznete zde.

V roce 2010 jsme také natočili 2 dokumenty. První vznikl ze setkání mládeže v Českém Krumlově v rámci „setkání Partnerských měst“ (24.9.2010).

Druhý dokument jsme pořídili z námi realizovaného festivalu Cihelna – Vystupovat 2010 (od 25.6. 2010 až 26.6.2010).
V roce 2010 jsme také uskutečnili filmový workshop „Free2Choose“ (od 29.11. 2010 do 1.12.2010), který  byl založený na produkování a promítání krátkých filmů o individuálních základních lidských právech, zejména právech vztahujících se ke svobodě člověka. Cílem workshopu Free2Choose a semináře o lidských právech bylo dát účastníkům příležitost k vytvoření vlastních filmových spotů, nezávisle, pod dohledem lektorů. Tento workshop jsme realizovali ve spolupráci s Gymnáziem Český Krumlov a s nadací Anne Frank Verein. Odkaz na článek v novinách naleznete zde.  

2011

Pro rok 2011 plánujeme ve „Filmové a střihové laboratoři“ opět nabídnout mladým začínajícím filmařům jak prostor a materiální vybavení tak i konkrétní projekty na kterých můžou realizovat své filmové nadání. Po předešlé domluvě s členy týmu filmového studia plánujeme postupně pořizovat filmové dokumenty z dílčích významnějších aktivit CPDM v roce 2011. V „mezidobí“ (pokud čas týmu filmové laboratoře dovolí) bychom ještě chtěli pořizovat záznamy z jiných nepravidelných akcí jako jsou koncerty, výstavy apod. V období prosince 2011 bychom pak chtěli uspořádat v našem klubu Bouda veřejná promítání těchto dokumentárních snímků.

Další významné plánované aktivity v roce 2011

Kurz animovaného filmu


V září 2011 plánujeme uskutečnit druhý ročník soustředěného „kurzu animovaného filmu“. Jedná se o 14-ti denní kurz pro mladé začínající filmaře v oblasti animace. Obsahem projektu bude přiblížit mladým zájemcům v termínech od 5. do 18. září 2011 (v období čtrnácti dnů) práci filmových animátorů a animační techniky. Počítáme s účastí dvou odborných lektorů.
V termínech od 5.-18.září 2011 od 9.00 do 17.00 hod. budou mít všichni zájemci možnost vyzkoušet si a realizovat  pod odborným dohledem filmovou animaci  několika technik (kresba na blok a následné rozpohybování příběhu, prokreslování na podsvícený rám  a následné snímání sekvencí, animace pomocí počítače a animačního programu, práce s figurou nebo materiálem a snímání sekvencí, závěrečné doplnění záběrů zvukem-hudbou)

Projekt „Medialize it“


Koncem srpna 2011 plánujeme realizovat projekt „Medialize it“, jedná se o projekt mezinárodní výměny mládeže, který byl podpořen EU. Projekt se snaží především aktivně zpřístupnit otázky současné moderní výměny a přenosu informací a komunikace mezi lidmi, která je zprostředkovaná pomocí různých médií (obrazový video-záznam-dokument, tištěná média a jejich elektronická-internetová podoba včetně fotografie, rádiový pořad/přenos včetně hudebních částí,…).        


Partneři a sponzoři Centra pro pomoc dětem a mládeži, o.p.s. jsou:
město Český KrumlovJihočeský krajMSMTAICM ČR
COOPER INDUSTRIESANNO JČKČNA MládežEurope Direct České BudějoviceESF OP LZZMPSV ČR
MK CREATONOS KOLT Praha