Filmová a střihová laboratoř

Důvodem vzniku „Filmové laboratoře“ (rok 2008) bylo reagovat na skutečnost existence a zájmu mladých zapálených talentovaných filmařů v regionu ČK. Někteří z nich byli pravidelnými návštěvníky NZDM Bouda. Přes svůj velký zájem, neměli v širokém okolí pravidelnou možnost realizovat svůj talent v oblasti filmu. Vzhledem ke skutečnosti, že se jednalo o nákladnou záležitost, chápali jsme tento projekt jako výzvu a  NZDM Bouda jako ideálního prostředníka  k realizaci tohoto projektu.

Odborné vedení a supervize Filmové laboratoře je a bylo zajištěno pracovníky NZDM Bouda. Za celou dobu existence  se nám do činností Filmové laboratoře podařilo zapojit nejrůznější filmové profesionály, jmenovitě: Zuzana Studená (absolventka studia animovaného filmu na belgické univerzitě Le Cambre Buxels), Monika Lagroniová (asistentka Zuzany Studené); Katarína Ťažárová (profesionální animátorka), Aaron Peterer a Lucas Ellmer (lektoři Free2Choice workshopu), Jan Hric (profesionální filmař),  Ondřej Nový (student animované a herní tvorby na VOŠG Jihlava), Jaroslav Klimeš (absolvent Filmové akademie Miroslava Ondříčka v Písku).

Takto v průběhu minulých let vzniklo několik filmových děl (převážně filmových dokumentů), která byla také promítána při různých příležitostech a akcích pořádaných CPDM o.p.s.. Vzniklo také několik DVD se záznamem daných filmových výstupů (např. z festivalu Cihelna – Vystupovat 2013 ad.).


  Partneři a sponzoři Centra pro pomoc dětem a mládeži, o.p.s. jsou:
město Český KrumlovJihočeský krajMSMTAICM ČR
COOPER INDUSTRIESANNO JČKČNA MládežEurope Direct České BudějoviceESF OP LZZMPSV ČR
MK CREATONOS KOLT Praha